Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри

Катедри

Метални, дървени и пластмасови конструкции

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Дървени и пластмасови конструкции
 • Метални конструкции
 • Специални стоманени конструкции
 • Стоманени мостове
 • Стомано-стоманобетонни конструкции
 • Проектиране на конструкции на сеизмични въздействия
 • Производство на металните конструкции.
Масивни конструкции

Колективът на катедрата преподава следните дисциплини:

 • Стоманобетон, на български и английски език
 • Стоманобетонни конструкции, на български и английски език
 • Специални стоманобетонни конструкции, на български и английски език
 • Стоманобетонни мостове, на български и английски език
 • Обследване и изпитване на строителни конструкции, на български и английски език
 • Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, на български и английски език
 • Сеизмично изследване на високи сгради със стоманобетонна конструкция
 • Стоманобетон и стоманобетонни конструкции
 • Стоманобетон и масивни  конструкции
 • Сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради
 • Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, съвместно с катедра “МДПК”
 • Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие
 • Зидани конструкции
 • Диагностика, възстановяване и усилване на сгради
 • Въпроси по стоманобетон според НПБСБК
 • Основи на строителното дело
 • Строителни конструкции и съоръжения
 • Инженерно- строително дело
 • Реконструкция и модернизация на сгради
 • Научни методи и прогнози
Строителна механика

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Строителна статика
 • Строителна механика
 • Устойчивост на строителните конструкции
 • Строителна динамика и сеизмичен анализ
 • Теория на еластичността и пластичността
 • Метод на граничното равновесие
 • Метод на крайните елементи
 • Компютърен анализ на конструкциите
 • Динамика на хидротехнически съоръжения
 • Проектиране на конструкции на сеизмични въздействия
 • Изследване на конструкции с ANSYS.
Строителни материали и изолации

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Строителни материали;
 • Строителни изолации;
 • Специални композиционни материали;
 • Дълготрайност на строителните материали;
 • Авангардни строителни материали.

 

Технология и механизация на строителството

Катедрата обучава студенти по дисциплини:

 • Строителни машини;
 • Технология на строителството;
 • Производство на стоманобетонни елементи;
 • Производствени предприятия в строителството;
 • Контрол на качеството и приемане на строителните работи;
 • Охрана на труда и околната среда;
 • Довършителни работи в строителството;
 • Инженерни инсталации в сгради.
Организация и икономика на строителството

Катедрата обучава студенти по дисциплините: Организация и управление на строителството; Икономика на строителството; Строително право; Недвижима собственост; Мениджмънт на строителната фирма.

Автоматизация на инженерния труд

Катедра Автоматизация на инженерния труд (АИТ) обучава студенти от всички инженерни факултети на Университета по архитектура, строителство и геодезия.