Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Петър Николов
Ръководител катедра
доц. д-р инж. Евелина Иванова
Ръководител катедра
ас. инж. Грета Костова
Преподавател
проф. д-р инж. Петър Стефанов
Хоноруван преподавател
проф. д-р инж. Костадин Топуров
Хоноруван преподавател
доц. д-р инж. Румен Миланов
Хоноруван преподавател
доц. д-р инж. Весела Филипова
Хоноруван преподавател
д-р инж. Иван Табаков
Хоноруван преподавател
Беатрис Стоянова
Секретар на катедра