Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова
Кабинет А 302
Приемно време

приемно време: сряда         16.00ч

                            четвъртък  10.30ч

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 02 9635245 вътр.494
E-mail evg_bogdanova@abv.bg

Лекционни курсове

"Технология на строителството I част", специалност ССС

"Инженерни инсталации в сгради", специалност ССС

"Довършителни работи в строителството", специалност ССС

"Технология на строителството и охрана на труда", специалност Архитектура


 

 

Образование

юли 2017г. - доктор по професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност 02.15.01. "Технология и механизация на строителното производство", тема на дисертационния труд: "Безкофражна технология за изграждане на вертикални елементи при нискоетажни сгради в сеизмични райони", УАСГ

2006-2008г. Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност "Конструктивно инженерство", придобита научна степен: магистър

1998-2003г. Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност "Транспортно строителство", специализация "Пътно строителство", придобита научна степен: магистър

1994-1998г. Строителен техникум "Христо Ботев" , (СГСАГ), специалност: "Строителство и архитектура", квалификационна степен: техник по строителство и архитектура

Езици

 английски, немски, руски

Научни интереси

Технология на строителството, нанотехнологии, зидани конструкции, кофражни системи, иновационни технологии, BIM

Членство

КИИП секции КСС и ТСТС 

Участие в научно-изследователски проекти

2019г "Разработване и внедряване на нови методики за изследване на наноразмерни обекти",Финансиране от ЦНИП при УАСГ, Дог. БН--19 , позиция: член на екипа

2012г "Методика за избор на технология и комплект машини при разрушаване на ниско и средноетажни сгради",  Финансиране от ЦНИП при УАСГ, Дог. БН-130-12 , позиция: член на екипа

 

Научни и академични длъжности

2017 - УАСГ гл. асистент

2010 - 2017г  УАСГ асистент

 

Конспекти

Учебни материали

Други