Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

доц. д-р адв. Бисерка Маринова

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

доц. д-р адв. Бисерка  Маринова
Кабинет 322
Приемно време

четвъртък 12- 13

уговорка на оставения телефон

Телефон 0887 422 714
E-mail bmarinova_fgs@uacg.bg
Уебсайт http://www.biserkamarinova.com
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2014

Лекционни курсове

 Основи на правото, Вещно право, Търговско и облигационно право, Административно и вещно право,Правни основи, Правен режим на недвижимата собственост, Правен режим на инфраструстурните проекти, Финансиране на ПЧП

Образование

Висше юридическо

СУ "Климент Охридски" - Юридически факултет

Езици

български

английски

Членство

Софийска адвокатска колегия

Конспекти

КОНСПЕКТ ПО "ПРАВНИ ОСНОВИ"
доц. д-р Бисерка Маринова
КОНСПЕКТ ПО "ВЕЩНО ПРАВО"
доц. д-р Бисерка Маринова