Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

ас. инж. Венцислав Тепелиев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

ас. инж. Венцислав Тепелиев
Кабинет корпус Б, ет. 10, каб. 1047
Приемно време

Безлекционна седмица:

MS Teams (линк към групата по-долу / link to the channel - below)

10.01.2022 Понеделник / Monday 16:15 - 18:15
11.01.2022 Вторник / Tuesday 16:15 - 18:15
12.01.2022 Сряда / Wednesday 16:15 - 18:15
13.01.2022 Четвъртък / Thursday 16:15 - 18:15
14.01.2022 Петък / Friday 16:15 - 18:15

 

17.01.2022 Понеделник / Monday 10:15 - 12:15
18.01.2022 Вторник / Tuesday от 16:15 - провеждане на защити на проекти (индивидуално всеки ще получи съобщение от мен за точния час на провеждане)
20.01.2022 Четвъртък / Thursday 16:15 - 18:15 - присъствено приемно време за получаване на заверка в студентска книжка и проект на защитилите студенти (каб. 1047)

 

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e390a7fc21649ab9a713ea74a8a8090%40thread.tacv2/conversations?groupId=34b947be-6036-4f87-82fb-80fd3d04e4b9&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12
 

E-mail v.tepeliev@uacg.bg