Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

ас. инж. Венцислав Тепелиев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

ас. инж. Венцислав Тепелиев
Кабинет корпус Б, ет. 10, каб. 1047
Приемно време

Моля, идвайте в началото на приемното време.
Please come in the beggining of the office hours.

22.03.2023 Сряда (Wednesday) 17:00 - 19:00

23.03.2023 Четвъртък (Thursday) 17:00 - 19:00

 

E-mail v.tepeliev@uacg.bg

Учебни материали

Правила за заверка