Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Александър Жипонов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Александър Жипонов
Кабинет Кабинет 12
Приемно време

След предварително записване.

08.01.2024 - Понеделник - 8:30

09.01.2024 - Вторник - 8:30

10.01.2024 - Сряда - 8:30

E-mail ajiponov_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане София 23.11.1988
Постъпил в УАСГ 2018

Лекционни курсове

Стоманобетонни моствове - упражнения - ТС, ССС

Стоманени мостове - упражнения - ТС

Комбинирани мостове - лекции и упражнения - ТС

Дървени мостове - лекции и упражнения - ТС

Образование

2014-2019 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София
Факултет по Транспортно строителство, катедра "Пътища и Транспортни съоръжения"
Научна специалност: Строителни конструкции (мостове)
Дисертация на тема: "Анализ на комбинирани мостове от вбетонрани профили"
Квалификационна степен: Доктор

2007-2012 Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София
Специалност: Транспортно строителство
Специализация: Строителство на транспортни съоръжения
Дипломна работа на тема: "Стоманен вантов пътен мост над р. Дунав при гр. Силистра"
Квалификационна степен: Магистър инженер по Транспортно Строителство

2002-2007 - 12то СОУ "Цар Иван - Асен II"
Специалност: Усилено изучаване на Френски и английски език

Езици

Английски

Френски

Членство

Член на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране(КИИП), София - град
Секция "Транспортно строителство и Транспортни съоръжения" с ППП.

Член на Национално сдружение-общество на инженерите по железен път.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ - КОНСУЛТАНТИ

Union of European Railway Engineer Associations

European Federation of Engneering Consultancy Associations

COST ACTION TU1406 - Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level (BridgeSpec)

European association on quality control of bridges and structures.

IABSE - International Association for Bridge and Structural Engineering

Участие в проектиране и строителство

Проектиране на конструкции на мостове.

Проектиране на конструкции на сгради.

Проектиране на геотехнически съоръжения.

Проектиране на метро.

Участие в международни проекти

COST ACTION TU1406 - Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level (BridgeSpec)

During the implementation of asset management strategies, maintenance actions are required in order to keep assets at a desired performance level. In case of roadway bridges, specific performance indicators are established for their components. These indicators can be qualitative or quantitative based, and they can be obtained during principal inspections, through a visual examination, a non-destructive test or a temporary or permanent monitoring system.

Научни и академични длъжности

от 2018г. Асистент

от 2021г. Главен асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманени мостове

Комбинирани мостове

Моделиране на строителни конструкции

Оценка на съществуващи мостове

Публикации

[1] Jiponov A., Georgiev L. (2018), Reinforced structures type “Filler Beam” – advantages in reconstruction of bridge superstructures. September 2018, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 419(1):012002

[2] Дулевски Е., Жипонов А. (2018), Проект на стоманена естакада, част от трасето на железопътна магистрала и АМ “Струма” в участъка Благоевград – Кресна, X Юбилейна международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, гр. Варна, България, Септември 2018

[3] Жипонов А., Георгиев Л. (2018), Шпунтови стени като част от долното строене на мостове. Практическо приложение в Дания, X Юбилейна международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, гр. Варна, България, Септември 2018

[4] Aroch, R., Asanin, Z., Bobera, D., Bojovic, A., Bojovic, D., Brcic, S., Dakovic, N., Fargier-Gabaldon, L., Furundzic, B., Furundzic, D., Gabrijelcic, P., Gapic, Z., Isailovic, D., Jiponov, A., Jutila, A., Kovrlija, Z., Mandic, R., Markelj, V., Milutinovic, G., Njagulj, V., Peco, D., Ramirez, J., Salom, J., Sreckovic, G., Stipanic, B., Tadic, J., Tosic, N., Ulicevic, M., Velovic, N., and Vuckovic I. (2020), Traditional and Forthcoming Bridge Design and Implementation: From Past Experiences to Future Directions, The IPSI BGD Transactions on Internet Research, January 2020, Volume 16, Number 1, ISSN 1820 – 4503, http://tir.ipsitransactions.org/index.html

[5] Jiponov A. (2020), A Technical solution for Frame Rail Viaduct that can guarantee Durability and Safety Exploitation, XI International Scientific Conference “Civil Engineering Design and Construction” (Science and Practice), September, 2020, Varna, Bulgaria, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 951(1):012021

[6] Jiponov A. (2020), Feasibility study based on multi-criteria analysis for location of third bridge across the Danube river between Romania and Bulgaria, XIII National Transport Infrastructure Conference with International Participation, Nessebar, Bulgaria, October 2020

[7] Jiponov A., Georgiev L. (2020), Experimental Investigation and FEM Analysis of Composite Steel – Concrete Bridge Superstructure with Partially Encased Steel Profiles, Synergy of Culture and Civil Engineering – History and Challenges, IABSE Symposium Wroclaw, Poland, October 2020

[8] Jiponov A., Georgiev L. (2021), Condition assessment of several bridges in Sofia based on visual inspection and as-built drawings, Structural Engineering for Future Societal Needs, IABSE Congress, Ghent 2021, Belgium, October 2021

[9] Jiponov A., Nikolov V. (2022), Extending the Lifecycle of Damaged Structure by Retrofitting New Bridge Design Concepts in Old Structures, Volume 200 LNCE, 1st Conference of the European Association on Quality Control of Bridges and Structures, EUROSTRUCT 2021, August 2021

[10] Jiponov A. (2023), Comparison analysis of bearing capacity of arch bridges, where the influence of the stability is taken into account, XII International Scientific Conference “Civil Engineering Design and Construction” (Science and Practice), September, 2022, Varna, Bulgaria, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 1276(1):012016

[11] Jiponov A. (2023), Inspection, structural analysis, and assessment of the existing condition of the tunnel beneath the National Palace of Culture, Sofia, Bulgaria, XII International Scientific Conference “Civil Engineering Design and Construction” (Science and Practice), September, 2022, Varna, Bulgaria, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 1276(1):012017

[12] Jiponov A., (2023), Inspection and condition assessment of existing overpass, Sofia, Bulgaria, 2nd Conference of the European Association on Quality Control of Bridges and Structures, EUROSTRUCT 2023, September 2023, ISSN: 2509-7075