Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Николай Милев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

гл.ас. д-р инж. Николай Милев
Кабинет 327 (Ректорат)
Приемно време

Онлайн приемно време от 17:30 ч.: 15/05/2024 г.; 22/05/2024 г.

Онлайн приемно време от 16:30 ч.: 27/05/2024 г.; 04/06/2024 г.; и 06/06/2024 г.

Онлайн приемно време от 17:00 ч.: 11/06/2024 г.

Корекциите ще бъдат проведени в Microsoft Teams: milev_fte@uacg.bg

Задължително предварително записване чрез имейл на milev_fte@uacg.bg.

Моля, следете страницата за промени и допълнителна информация.

Корекции на 15/05/2024 г. (17:30) в следния ред:

1. Силвия Досева, ССС-4, No. 17511
2. Владислав Георгиев, ССС-4, No. 17529
3. Даниел Симеонов, ССС-4, No. 17539
4. Валентин Костов, ССС-4, No. 17541
5. Екатерини Катсина, ССС-А, No. 17600
6. Стоян Стефанов, ВиК, No. 5700
7. Димитър Кузманов, ВиК, No. 5719
8. Емилиян Стоянов, ССС-4, No. 17531
9. Димитър Димитров, ВиК, No. 5708
10. Валери Михайлов, ССС-4, No. 17521
11. Борис Димитров, ВиК, No. 5710
12. Отонас Фрагкиадакис, ССС-А, No. 17595

Корекции на 22/05/2024 г. (17:30) в следния ред:
1. Даниел Симеонов, ССС-4, No. 17539
2. Валентин Костов, ССС-4, No. 17541
3. Александрос Коцалис, ССС-А, No. 17594
4. Димитър Димитров, ВиК, No. 5708
5. Андрей Пичуров, ССС-4, No. 17537
6. Николаос Тасиудис, ССС-А, No. 17592
7. Емилиян Стоянов, ССС-4, No. 17531
8. Валери Михайлов, ССС-4, No. 17521
9. Георги Вълков, ВиК, No. 5712
10. Отонас Фрагкиадакис, ССС-А, No. 17595
11. Екатерини Катсина, ССС-А, No. 17600

Корекции на 27/05/2024 г. (16:30) в следния ред:
1. Даниел Симеонов, ССС-4, No. 17539
2. Валери Михайлов, ССС-4, No. 17521
3. Димитър Кузманов, ВиК, No. 5719
4. Валентин Костов, ССС-4, No. 17541
5. Ясен Станков, ССС-4, No. 17554

E-mail milev_fte@uacg.bg
Уебсайт www.linkedin.com/in/nikolay-milev
Място и дата на раждане гр. София, 24.03.1989 г.

Лекционни курсове

Геотехнически съоръжения в сеизмични райони - лекции - дисциплина към магистърска програма

Soil Mechanics - лекции - ССС (англоезично обучение)

Foundation Engineering - лекции - ССС (англоезично обучение)

Земна механика - упражнения - ССС и ТС

Фундиране - упражнения - ССС и ТС

Образование

2021 ÷ 2022 - Научен сътрудник (постдокторска специализация) - Токийски университет, Токио (Япония)

2013 ÷ 2016 - Доктор - Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

2014 ÷ 2015 - Изследовател (докторска специализация) - Токийски университет, Токио (Япония)

2007 ÷ 2012 - Магистър-инженер - Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

2003 ÷ 2007 - Средно образование - 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София

2001 ÷ 2003 - Средно училище - „Фукагава 5”, Токио (Япония)

Езици

Български

Английски

Японски

Научни интереси

Взаимодействие на фундаменти със земната основа

Сеизмично геотехническо проектиране

Оценка на склонността на почви към втечняване

Методи за подобряване на механичните свойства на земната основа

Усилване и възстановяване на съществуващи сгради и паметници на културата

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Пълна проектантска правоспособност, oт 2012 г. досега

Международно дружество за скална механика (ISRM), oт 2020 г. досега

Международно геотехническо дружество (ISSMGE), oт 2014 г. досега

Японско геотехническо дружество (JGS), oт 2013 г. досега

Новозеландско геотехническо дружество (NZGS), oт 2013 г. досега

Българско геотехническо дружество (БДЗМГИ), oт 2013 г. досега

Участие в международни проекти

2021 ÷ 2022 - Effectiveness of Log-Piling Against Soil Liquefaction - Institute of Industrial Science (The University of Tokyo), Tokyo (Japan)

2019 - Подобряване на сеизмичното реагиране на системата „земна основа – фундаменти – връхна конструкция” чрез оформяне на цилиндрични каменовидни тела и завишаване на стойностите на механичните почвени параметри посредством инжектиране на циментов разтвор под високо налягане („джет граутинг“) - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

2019 - Изследване на сеизмично реагиране и устойчивостта на хвостохранилища в България посредством динамичен анализ по МКЕ - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

2017 ÷ 2019 - Equal Joints + - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia (Bulgaria)

2014 ÷ 2015 - Experimental Evaluation of Shear Modulus / Damping Ratio and Liquefaction Potential of Cohesionless Soils with Application of Dynamic Measurement Methods - The University of Tokyo, Tokyo (Japan)

Други длъжности и дейности

Публикации

[1] Tobita, T., Kunisawa, М., Torisu, S., Kiyota, T., Tönük, G., Çinicioğlu, Ö., Milev, N., Contreras, J., Contreras, O., and Shiga, M. (2024). Numerical analysis of buildings in Golbasi during the 2023 Turkey-Syria Earthquake. Proceedings of 18th World Conference on Earthquake Engineering. Milan, Italy (full paper – accepted).
[2] Milev, N. (2024). Soil liquefaction mitigation by applying the DSM technique below the foundations of a silo base. Proceedings of 28th European Young Geotechnical Engineers Conference – EYGEC 2024. Demir Kapija, North Macedonia (full paper – accepted).
[3] Milev, N., Kiyota, T., Tobita, T., Briones, J., Briones, O., Çinicioğlu, Ö., Tönük, G., and Torisu, S. (2024). Influence of local soil conditions on damages in Kahramanmaraş during the 2023 Turkey Earthquake. Proceeding of the 3rd International Conference on Environmental protection and disaster risks and 11th Annual CMDR COE Conference on Crisis Management and Disaster Re-sponse (EnviroRisks 2024). Sofia, Bulgaria (full paper – accepted).
[4] Tönük, G., Çinicioğlu, Ö., Milev, N., Torisu, S., Kiyota, T., and Tobita, T. (2024). Geotechnical damages observed in the 2023 Kahramanmaraş, Turkey, earthquakes. Proceedings of 8th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. Osaka, Japan (full paper – accepted).
[5] Milev, N., Kiyota, T., Shiga, M., Ito, R., and Numata, A. (2024). Small and medium-scale 1-g shaking table tests for setting optimum dimensions of the improved zone when adopting log-piling as a liquefaction mitigation countermeasure. Proceedings of 8th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. Osaka, Japan (full paper – accepted).
[6] Torisu, S., Tobita, T., Kiyota, T., Çinicioğlu, Ö., Tönük, G., Milev, N., Briones, J., and Briones, O., (2024). Reconnaissance survey on geotechnical damage caused by February 6th, 2023, Kahramanmaraş Earthquake, Türkiye. JSCE Journal of Disaster FactSheets. Tokyo, Japan (full paper accepted).
[7] Tobita, T., Kiyota, T., Torisu, S., Çinicioğlu, Ö., Tönük, G., Milev, N., Contreras, J., Contreras, O., and Shiga, M. (2024). Geotechnical damage survey report on February 6th, 2023, Turkey-Syria Earthquake, Turkey. Soils and Foundations. ISSN 0038-0806, Tokyo, Japan (full paper accepted).
[8] Milev, N., and Koseki, J. (2024). Experimental evaluation of dynamic geotechnical parameters of tailings. Journal of engineering geology and hydrogeology. ISSN 0204-7934. Sofia, Bulgaria (full paper accepted).
[9] Milev, N., and Ivanov, I. (2024). Studying the mechanical behavior of loess-cement mixtures and adopting a cement-soil cushion (CSC) as a shallow ground improvement solution for foundations laying on collapsible soils. Journal of engineering geology and hydrogeology. ISSN 0204-7934. Sofia, Bulgaria (full paper accepted).
[10] Milev, N. (2024). Ground improvement and foundation design of industrial facilities on loess soil. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. ISSN 0354-4605. Niš, Serbia (full paper accepted).
[11] Milev, N. (2024). Advanced application of the jet-grouting technique in Bulgarian geotechnical practice. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. ISSN 0354-4605. Niš, Serbia (full paper accepted).
[12] Milev, N., Kiyota, T., Osawa, Sh., and Numata, A. (2024). State-of-the-art application of the log-piling method in the role of shallow ground improvement for liquefaction mitigation. Archives for Technical Sciences. ISSN 1840-4855, XVI(30): pp. 59-78. Bijeljina, Bosnia and Herzegovina.
[13] Milev, N., Kiyota, T., Briones, J., Briones, O., Çinicioğlu, Ö., and Torisu, S. (2024). Liquefaction-induced damage in the cities of İskenderun and Gölbaşı after the 2023 Turkey earthquake. Archives for Technical Sciences. ISSN 1840-4855, XVI(30): pp. 79-96. Bijeljina, Bosnia and Herzegovina.
[14] Milev, N. (2023). Adopting a fiber macroelement for accounting the SSI effect in nonlinear seismic analysis. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. ISSN 0354-4605, 21(3): pp. 445-471. Niš, Serbia.
[15] Osawa, Sh., Milev, N., Kiyota, T., Shiga, M., Numata, A., and Kurima, J. (2023). Shallow ground liquefaction countermeasure by log piling method in shaking table model tests. J-STAGE Production Research, 75(4). pp. 281-285. Tokyo, Japan (in Japanese).
[16] Milev, N. and Ivanov, I. (2023). Research on loess-cement mixtures and modeling of the foundation – loess-cement cushion – loess interaction in ground stabilization for the construction of residential buildings in the town of Kozloduy. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 56(1), pp. 99-116. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[17] Totsev, A. and Milev, N. (2023). Observational method in geotechnics – examples from practice. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 56(1), pp. 151-158. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[18] Tobita, T., Kiyota, T., Torisu, S., Çinicioğlu, Ö., Tönük, G., Milev, N., Contreras, J., Contreras, O., and Shiga, M. (2023). Geotechnical hazards in the 2023 Turkey-Syria Earthquake. Proceedings of 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies (CREST). Fukuoka, Japan.
[19] Milev, N., Kiyota, T., Shiga, M., Ito, R., Osawa, Sh., Fujii, N., and Numata, A. (2023). Recent advances in liquefaction mitigation by adopting the log-piling method as a shallow soil improvement technique – element and model tests, numerical analysis and good practices. Proceedings of International Scientific Conference on Geotechnical Aspects of Civil Engineering and Earthquake Engineering. ISBN 978-86-88897-17-4, pp. 258-281. Vrnjačka Banja, Serbia.
[20] Milev, N., Kiyota, T., Tobita, T., Contreras, J., Contreras, O., Torisu, S., Tönük, G., and Çinicioğlu, Ö. (2023). Geotechnical Aspects of the Damages Observed in the 2023 Turkey-Syria Earthquake. Proceedings of International Scientific Conference on Geotechnical Aspects of Civil Engineering and Earthquake Engineering. ISBN 978-86-88897-17-4, pp. 49-67. Vrnjačka Banja, Serbia.
[21] Milev, N., Tobita, T., Kiyota, T., and Shiga, M. (2023). Rapid detection of landslides mechanisms and assessment of their geometry and dimensions by means of a drone survey (UAV) after the 2023 Turkey-Syria earthquake. Proceedings of IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (16th National Transport Infrastructure Conference). 1297(1), 012009. Nessebar, Bulgaria.
[22] Milev, N., Totsev, A., and Angelova, M. (2023). Advanced technologies for landslide monitoring. Proceedings of IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (16th National Transport Infrastructure Conference). 1297(1), 012008. Nessebar, Bulgaria.
[23] Milev, N., and Koseki, J. (2023). Laboratory methods for determining dynamic properties of mine tailings for the sake of performing equivalent linear analysis. Proceedings of 17th International Conference of the Open and Underwater Mining of Minerals. ISSN 2535-0854, pp. 101-113. Saints Constantine and Helena, Bulgaria (in Bulgarian).
[24] Kiyota, T., Tobita, T., Torisu, S., Çinicioğlu, Ö., Tönük, G., Milev, N., Contreras, J., and Shiga, M. (2023). Ground disaster report from the 2023 Turkey-Syria earthquake. Proceedings of 43rd Earthquake Engineering Research Conference the Japan Society of Civil Engineers, Vol. 80 (13) – Special Issue: Earthquake Engineering. Okinawa, Japan (in Japanese).
[25] Milev, N., and Contreras, J. (2023). Influence of soil liquefaction and local geological conditions on damages from the 06.02.2023 Turkish earthquake – Part II. Magazine of Mining and Geology. pp. 62-71. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[26] Milev, N., and Sariev, A. (2023). State-of-the-art design and execution of a soil-mix wall as an urban deep excavation structure in Burgas (Bulgaria). Proceedings of 7th Danube – European Conference on Geotechnical Engineering. ISBN 978-973-621-522-3, pp. 361-368. Bucharest, Romania.
[27] Osawa, Sh., Milev, N., Kiyota, T., Shiga, M., Katagiri, T., Numata, A., and Ito, R. (2023). Performing of large-scale shaking table tests for evaluation of liquefaction mitigation effect of log-pile soil densification technique by adopting various improvement width below a low-rise structure. Proceedings of 7th Danube – European Conference on Geotechnical Engineering. ISBN 978-973-621-522-3, pp. 109-116. Bucharest, Romania.
[28] Milev, N., Fujii, N., and Kiyota, T. (2023). Numerical study for estimating the effect of log-piling as shallow ground improvement technique for liquefaction mitigation. Proceedings of 7th Danube – European Conference on Geotechnical Engineering. ISBN 978-973-621-522-3, pp. 95-102. Bucharest, Romania.
[29] Milev, N. (2023). The art of resisting earthquakes. Manager Magazine – Construction and Innovation (Special Edition). pp. 58-62. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[30] Milev, N., and Contreras, J. (2023). Influence of soil liquefaction and local geological conditions on damages from the 06.02.2023 Turkish earthquake – Part I. Magazine of Mining and Geology. pp. 32-44. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[31] Milev, N., and Kiyota, T. (2023). Seismic analysis and assessment of liquefaction risk in existing tailing dams. Proceedings of Bulgarian Scientific and Technical Conference on Management and Safety of Tailing Dams. ISSN 2815-472X, pp. 32-39. Panagyurishte, Bulgaria (in Bulgarian).
[32] Ito, R., Milev, N., Kiyota, T., Shiga, M., Katagiri, T., Numata, A., and Murata, T. (2022). Shaking table model test on liquefaction countermeasure of shallow ground by log piling method. J-STAGE Production Research. 74(4), pp. 309-312. Tokyo, Japan (in Japanese).
[33] Shiga, M., Ito, R., Milev, N., Numata, A., Murata, T., Fujita, T., and Kiyota, T. (2022). A fundamental study on liquefaction countermeasure effect of log piling as shallow ground improvement method. Proceedings of the 17th Annual Meeting of Japan Association for Earthquake Engineering. Hokkaido, Japan (in Japanese).
[34] Yamaguchi., M., Yastika, P. E., Milev., N., and Vrkljan, I. (2022). Landslide monitoring using SBAS-DInSAR along the northern Bulgarian Black Sea coast near Topola village. Proceedings of 9th Latin American Rock Mechanics Symposium. pp. 121-130. Asunción, Paraguay.
[35] Ito, R., Milev, N., Kiyota, T., Shiga, M., Numata, A., and Murata, T. (2022). Assessment of the effectiveness of log piling as a shallow ground improvement technique for liquefaction prevention by model tests. Proceedings of 10th International Geomechanics Conference. ISSN 1314-6467, pp. 47-52. Saints Constantine and Helena, Bulgaria.
[36] Milev, N. (2022). Evaluation of two interchangeable approaches for soil improvement for ensuring the safety of the shallow foundations of a silo base and removing collapsibility of a thick soil layer. Proceedings of 10th International Geomechanics Conference. ISSN 1314-6467, pp. 181-192. Saints Constantine and Helena, Bulgaria (in Bulgarian).
[37] Milev, N., Katagiri, N., Kiyota, T., Shiga, M., Ito, R., Numata, A., and Murata, T. (2022). Preliminary evaluation of log piling as a safe and cost-effective shallow ground improvement technique for liquefaction mitigation by a 1-g shaking model test. Proceedings of 57th Japanese Geotechnical Society Conference. pp. 1505-1506. Niigata, Japan.
[38] Milev, N. (2021). Reduction of natural disaster in Bulgaria by adopting DInSAR as a landslide monitoring approach. Proceedings of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Eurock 2021). 833(1), 012008. Turin, Italy.
[39] Yamaguchi, M., Yastika, P. E., Shimizu, N., Milev, N., and Vrkljan, I. (2021). Application of SBAS-DInSAR to monitoring landslides along the northern Black Sea coast in Bulgaria. Proceedings of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Eurock 2021). 833(1), 012151. Turin, Italy.
[40] Milev, N. (2021). Demonstrating jet-grouting technique as a multifunctional approach for improving behaviour of structures and soil by examples from Bulgarian geotechnical practice and local soil conditions. Proceedings of 16th International Conference on the Open and Underwater Mining of Minerals. ISSN 2535-0854, pp. 49-51. Saints Constantine and Helena, Bulgaria (in Bulgarian).
[41] Milev, N., Kerenchev, N., Petrov, B., and Karadolami, E. (2020). Seismic response improvement of the soil-foundation-superstructure system by application of the jet grouting soil improvement. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 53(3), pp. 701-713. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[42] Milev, N., and Sariev, A. (2020). Strengthening of the raft foundation of an existing RC building by application of jet-grouting technique as structural and ground improvement technique. Building Materials and Structures (Journal for Research in the Field of Materials and Structures). ISSN 2217-8139, 63(1), pp. 19-18. Belgrade, Serbia.
[43] Milev, N., Ivanov, I., Dyulgerov, P., and Georgiev, G. (2019). Improvement of mechanical soil parameters by application of rapid compaction – case study of a residential house in Sofia. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 52(S1), pp. S1269-S1276. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[44] Kerenchev, N., and Milev, N. (2019). Assessment of the dynamic soil properties for the FEM model of Lyulyakovitsa tailings dam. Proceedings of 8th International Conference on Geotechnics in Civil Engineering. ISBN 978-86-88897-13-6, pp. 203-212. Vrnjačka Banja, Serbia.
[45] Milev, N., and Sariev, A. (2019). Strengthening of the raft foundation of an existing RC building by application of jet-grouting technique as structural and ground improvement technique. Proceedings of 8th International Conference on Geotechnics in Civil Engineering. ISBN 978-86-88897-13-6, pp. 255-264. Vrnjačka Banja, Serbia.
[46] Milev, N., and Koseki, J. (2019). Experimental evaluation of Vs change induced by repeated liquefaction of Sofia sand by undrained cyclic triaxial tests. Proceedings of 7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. ISBN 978-042-90312-7-4, Vol. 4, pp. 3932-3941. Rome, Italy.
[47] Milev, N. (2019). Lessons learnt from the monitoring of the foundations of a strengthened structure during and after its extension. Proceedings of International Conference / ISRM Specialized Conference (8th Conference of Croatian Geotechnical Society) – Geotechnical Challenges in Karst. ISBN 978-953-95486-8-9, pp. 287-292. Omiš, Croatia.
[48] Milev, N., and Koseki, J. (2018). Static and dynamic evaluation of elastic properties of Sofia sand and Toyoura sand by sophisticated triaxial tests. Building Materials and Structures (Journal for Research in the Field of Materials and Structures). ISSN 2217-8139, 61(1), pp. 47-61. Belgrade, Serbia.
[49] Milev, N., and Koseki, J. (2018). Laboratory Vs evaluation of Sofia sand by means of bender-elements. Proceedings of 18th International Scientific Conference by Construction and Architecture (VSU). ISSN 1314-071X. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[50] Milev, N. (2018). The importance of the soil-structure interaction effect in shallow foundation seismic design and some state-of-the-art approaches. Proceedings of 6th International Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology. ISBN 978-86-88897-11-2, pp. 31-54. Kraljevo, Serbia.
[51] Milev, N., and Koseki, J. (2018). Assessment of soil liquefaction potential of reconstituted samples of Sofia sand from undrained cyclic triaxial tests. Proceedings of 6th International Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology. ISBN 978-86-88897-11-2, pp. 355-370. Kraljevo, Serbia.
[52] Milev, Y., Milev, N., Filatova, D., Toteva, A., Georgiev, G., Dyulgerov, P., and Lazarova, E. (2017). Rescuing of St. Cyril and Methodius Cathedral in Burgas – from strategy to reality. Proceedings of International Scientific Conference on Preservation of Cultural Heritage (BASA). ISBN 978-954-8931-52-6, pp. 291-300. Sofia, Bulgaria.
[53] Milev, N., and Koseki, J. (2017). Small-strain behavior of cohesionless soils by triaxial tests and dynamic measurement methods. Proceedings of 7th International Conference on Geotechnics in Civil Engineering. ISBN 978-86-88897-10-5, pp. 197-214. Šabac, Serbia.
[54] Milev, N. (2017). Implementation of a macroelement for consideration of the soil-structure interaction effect in nonlinear seismic analysis in commercial software. Proceedings of 7th International Conference on Geotechnics in Civil Engineering. ISBN 978-86-88897-10-5, pp. 215-228. Šabac, Serbia.
[55] Milev, N. (2016). A macroelement for consideration of the soil-shallow foundation-superstructure interaction effect in nonlinear seismic analysis. Proceedings of 5th International Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology. ISBN 978-86-88897-08-2, pp. 399-414. Sremski Karlovci, Serbia.
[56] Milev, Y., Milev, N., Filatova, D., Toteva, A., Georgiev, G., and Dyulgerov, P. (2015). Emergency retrofitting of St. Cyril And Methodius Church in Burgas. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 48(3), pp. 43-54. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[57] Milev, Y., Filatova, D, Milev, N., Toteva, A., Georgiev, G., and Dyulgerov, P. (2015). Application of viscous wall dampers for the extension of Radisson Hotel in Sofia. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 48(3), pp. 55-64. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[58] Milev, N., Filatova, D., Milev, Y., Toteva, A., Georgiev, G., and Dyulgerov, P. (2015). Monitoring of the behavior of the foundations of Radisson Hotel in Sofia during and after its extension. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 48(3), pp. 65-74. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[59] Filatova, D., Milev, N., Georgiev, G., Milev, Y., Toteva, A., and Dyulgerov, P. (2015). Seismic retrofitting of high-rise buildings with external streel structure. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 48(3), pp. 75-84. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[60] Milev, Y., Milev, N., and Georgiev, G. (2015). Problems on the application of Eurocodes for seismic design of reinforced concrete buildings. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 48(3). Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[61] Toteva, A., Milev, Y., Milev, N., Georgiev, G., Filatova, D., and Dyulgerov, P. (2015). Improving the seismic behavior of a reinforced concrete building by avoiding torsionally flexible system. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 48(3). Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[62] Milev, Y., Milev, N., and Georgiev, G. (2015). Problems on the application of Eurocodes for seismic design of reinforced concrete buildings. Proceedings of 16th International Symposium Organized by Macedonian Association of Structural Engineers. ISBN 608-4510-24-8, pp. 35-36, Ohrid, Macedonia.
[63] Milev, N., and Kostov, V. (2015). Monitoring of the foundation of an existing RC building and some modelling approaches. Proceedings of 2015 New Zealand Society for Earthquake Engineering (NZSEE) Annual Technical Conference. pp. 199-206. Rotorua, New Zealand.
[64] Milev, N. (2014). Approaches for consideration of the soil-foundation-structure interaction. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG). ISSN 1310-814X, Vol. 46(4), pp. 29-48. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[65] Milev, N., and Milev, Y. (2014). Seismic extension of RC buildings by steel structures. Proceedings of 7th European Conference on Steel Composite Structures. ISBN 978-92-9147-121-8, pp. 913-914. Naples, Italy.
[66] Milev, Y., and Milev, N. (2014). Retrofitting of the damaged St. Cyril and Methodius Cathedral. Proceedings of 2nd International conference on protection of historical constructions (PROHITECH). ISBN 978-975-518-361-9. Antalya, Turkey.
[67] Milev, Y., and Milev, N. (2014). Retrofitting of the damaged by the 2012 Sofia earthquake Banya Bashi Mosque. Proceedings of 2nd International conference on protection of historical constructions (PROHITECH). ISBN 978-975-518-361-9. Antalya, Turkey.
[68] Milev, N., and Milev, Y. (2013). A simplified soil-single footing interaction based on the Winkler foundation model. Proceedings of International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering: From Case History to Practice. Istanbul, Turkey.
[69] Milev, N., and Milev, Y. (2012). Evaluation of the seismic behavior of secondary structural elements of buildings with RC wall type of structure according to Eurocode 8. Proceedings of International Jubilee Conference of UAECG: Science & Practice. pp. 391-396. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[70] Milev, N., and Milev, Y. (2012). Evaluation of the seismic response of buildings with RC wall type of structure based on linear time-history response analysis. Proceedings of International Jubilee Conference of UAECG: Science & Practice. pp. 385-390. Sofia, Bulgaria (in Bulgarian).
[71] Milev, N., and Milev, Y. (2012). A simplified resistance analysis for bi-axial bending and axial force of box type RC shear walls according to Eurocode 8. Proceedings of International Conference on Civil Engineering Design and Construction: Science and Practice. ISSN 1314-6955, pp. 529-534. Varna, Bulgaria (in Bulgarian).

Друга информация

2021 - Fifth Early Carrier Forum (Represontor of Bulgaria) - Eurock 2021 Organizing Committee - Torino (Italy)

2020 - Post-Doctoral Fellowship Grant - Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) - Tokyo (Japan)

2018 - "Special Contribution" Award - Union of Engineers and Technicians of Serbia - Kraljevo (Serbia)

2018 - Fifth IcGSM "Young Professional" Award - International Course on Geotechnical and Structural Monitoring - Rome (Italy)

2014 - Ausmip+ Scholarship - European Commission - Brussels (Belgium)

Хоби

Рокенрол

Футбол

Пътешестване