Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели /

гл.ас. д-р Боян Лазов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р Боян Лазов
Приемно време

Сряда между 11 и 12 ч.

Петък между 11 и 12 ч.

E-mail blazov_fte@uacg.bg