Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Преподаватели /

ас. инж. Теодор Тодоров

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

ас. инж. Теодор Тодоров
Кабинет Б 1031
Приемно време

понеделник:  12:30 - 14:00 часа
вторник:        14:30 - 16:00 часа


ВАЖНО!
ПО ВРЕМЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ НЯМА ДА ПРИЕМАМ И ПРЕГЛЕЖДАМ ЗАДАЧИ, ИЗПРАТЕНИ МИ ПО И-МЕЙЛ. МОЛЯ, НЕ СПАМЕТЕ ИЗЛИШНО! МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАВАТЕ ЗАДАЧИТЕ СИ ЗА ПРОВЕРКА/ЗАВЕРКА В ЧАСА НА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА ИЛИ В ОБЯВЕНОТО ПРИЕМНО ВРЕМЕ.


Моля колеги, които нямат минимум 3 заверени задачи по Съпротивление на материалите и минимум 2 заверени задачи по Теоретична механика 2 до началото на седмицата за заверки, съгласно изискванията на катедрата (Вие си знаете кои сте), да не ме търсят. Те ще получат служебна заверка в съответната канцелария и ще имат възможност да си направят задачите следващия зимен семестър.  

E-mail tstodorov_fhe@uacg.bg

Друга информация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАВЕРКА

Изискванията за заверка при мен са същите като обявените от катедрата (вижте прикачения по-долу файл). 

ВАЖНО!

Студенти от предишни години, незаверили при мен по Съпротивление на материалите /зимен семестър/ или Теоретична механика - част 2 (Динамика), могат да ме потърсят в приемно време за да се уточним с коя група ще посещават упражненията и кой вариант на курсови задачи ще изготвят. Това да се случи не по-късно от 4-та седмица на семестъра. Курсови задачи по Теоретична механика - част 1 и Съпротивление на материалите /летен семестър/ няма да преглеждам през зимния семестър. Тези курсове се провеждат и заверяват през летния семестър.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЕРЯВАЩИ ПРИ МЕН ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ.2022-2023
Съгласно графика на учебния процес, утвърден от ректора на УАСГ, и изискванията на катедра "Техническа механика":
Седмицата за заверки започва на 09.01.2023г. (понеделник). Това означава, че до петък - 06.01. 2023г. (включително) студентите, заверяващи при мен, трябва да имат заверени половината от курсовите си задачи за семестъра по съответната дисциплина.    

Правила за заверка