Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Радул Шишков

Архитектурен факултет, Катедра Интериор и дизайн за архитектурата

гл.ас. д-р арх. Радул Шишков
Кабинет Корпус А, каб. 1015
Телефон +359878167475
E-mail rshishkov_far@uacg.bg
Уебсайт http://caststudio.eu
Място и дата на раждане Пловдив

Лекционни курсове

-Алгоритмично моделиране и параметричен дизайн 

-Специализирани компютърни технологии

Образование

 2020, Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", „Стратегии за прилагане на алгортитмично моделиране в архитектурния дизайн“, УАСГ
2008-2013, образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“, Катедра “Интериор и дизайн за архитектурата”; Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, отличен успех
2002 - 2007, Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия, гр.Пловдив, специалност: строителстов и архитектура с английски език 

Езици

Английски - писмено и говоримо 

Професионални умения

2021- до сега, Заемане на академичната длъжност „Главен Асистент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“, катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ

2022 - до сега: управляващ съдружник и водещ архитект в проектантско студио "CAST Studio"

2015 - 2022 - проектант на свободна практика и едноличен управите в проектантско студио "Studio Brep"

2021-2023 - преподавател в магистърска програма "Съвременен и изчислителен дизайн - англоезично обучение" (Computational and Advanced Design), УАСГ

От 2015 – сътрудник в асоциация „Design Morphine” – преподавателска дейност в международни работилници семинари за параметричен дизайн

Научни интереси

 Параматричен дизайн, алгоритмично моделиране, изчислителен и генеративен дизайн  

Научна дейност

Ръководител - лектор на семинар – работилница за алгоритмично и параметрично моделиране и фабрикиране :
„Intelligent Tectonics V2.0 “ Aтина, Гърция – работилница за параемтричен и алгоритмичен дизайн и дигитално фабрикиране на павилиони, 08.07-15.07.2018
Ръководител - лектор на международна научноиследовтелска работилница:
„Vertical Variables V2.0 “ София – работилница за параемтричен и алгоритмичен дизайн на високи сгради , соларен анализ и еволюционна оптимизация, 24.02-01.03.2018
Ръководител и лектор на международен курс- работилница за параемтричен дизайн, формообразуване и дигитално прототипиране :
“Algorithmic Accessories V2.0” Виена , Австрия , 16.02-19.02. 2017
Ръководител - лектор на международна научноиследовтелска работилница:
“Computation matters V1.0” София – работилница за параметричен и алгоритмичен дизайн , изчислителни методи за формообразуване , София - 24.02-28.02.2016
Ръководител - лектор на международна научноиследовтелска работилница :
„Algorithmic Accessories V1.0 “ Виена,Австрия – работилница за параемтричен и алгоритмичен дизайн на изделия . Приложение на алгебрични функции за формообразуване , дигитално прототипиране , 15.04-07.04. 2016
Ръководител - лектор на международна научноиследовтелска работилница:
„Vertical Variables V1.0 “ Аман , Йордания – работилница за параемтрично и алгоритмично форомообразуване , дизайн на фасади на високи сгради и дигитален анализ на ослънчаване, 24.05-01.06.2016
Асистент в международен семинар – работилница за алгоритмично и параметрично моделиране и фабрикиране :
Intelligent Tectonics V 1.0 , ръководител на екип с проект спечелил конкурс за дизайн на параметричен павилион за изложение, София 09.07-16.07.2016
Асистиране в международна научноиследовтелска работилница за параметричен и алгоритмичен дизйан:
„Generative Morphologies 2.0“ , София - 18.07-26.07.2015
 

Членство

от 2016 - член на КАБ , РК София Град

 

Участие в научно-изследователски проекти

 - 2020 «Парамтрично Планиран» - в сътрудничество със «СОФИЯПЛАН» - изготвяне на алгоритъм за въвеждане, боравене и анализиране на ГИС данни от градска среда – пилотен, експериментален проект

- 2018 – 2020 проект №BG16RFOP002-1.005-0294-С01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда“: - Изготвяне на експериментален алгоритъм персонализиране не мебели в дигитална среад

Участие в проектиране и строителство

 - Жилищна сграда с магазин и гаражи,на пет етажа с височина до 15м и осем етажа с височина до 26м и подземен гараж в УПИ IV-92, кв. 13, м. „ж.к.Овча купел-2“, район „Овча Купел“,гр. София - главен проктант
- 2018-2020г. – Техническа експертиза и работен проект за възстановяване на ПХСХП “св. Александър Невски” в съответствие с техническото задание, приложено към писмо №356 на светия синод -

-Ресторант "Burrata Italiana" - гр. Варна - интериорен дизайн

-Ресторант „Happy” гр.Лондон – интериорен дизайн

-Крайпътен ресторант „Happy” гр. Сандаски- главен проектант и интериорен дизайн

-Ресторант «Happy” Landmark, гр.Пловдив – интериорен дизайн

-Ресторант "Captain Cook" гр. София - интериор,участие в колектив

-Ресторант "Happy" Младост гр. София - интериор, участие в колектив

-Ресторатн "Happy Victoria" гр.София - интериор, участие в колектив 

-Ресторант "Happy" Пристаните гр.Варна - интериор, участие в колектив 

-Офис сграда на бул.Тодор Александров, гр. София - участие в колектив 

Научни и академични длъжности

 -Главен асистент

 -член на Общо Събрание на УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Параматричен дизайн, алгоритмично моделиране, изчислителен и генеративен дизайн, интериорен дизайн, продуктов дизайн

Други длъжности и дейности

 - Водещ архитект и управляващ съдружник в "CAST Studio"

Публикации

Шишков, Р. (2023) - "Пентхаус Б73": Артистичен атриум и уникални детайли на шестия етаж; сп. Градът , декември 2023 , с.68-77  

Шишков, Р. (2022) – Алгоритмична методика за анализ и моделиране на градска среда; Научна конференция към катедра „Промишлени и аграрни сгради“, УАСГ , София , 2022

Шишков, Р. (2022) - Ресторант „Burata Italiana”: Усещане за изтънчен уют на морския бряг; Алманах АМС Аспекти 2021, с.78 – 83

Шишков, Р (2021). Крайпътен ресторант от веригата “Happy”(2021), сп.„АМС Аспекти” , Алманах 2020, с.150-157

К.Тихолов, Е.Рафаилов, Р.Шишков, (2017), списание „АМС Аспекти , Алманах 2017 с.158-163: Между индустрия и винтидж дизайн - интериорен проект на ресторант „Happy”- Виктория

К.Тихолов, Е.Рафаилов, Р.Шишков (2017); списание „Градът“ Бр.4. Август – Септември, с.98-101: Новият дизайн на ресторант „Капитан Кук“ в хотел „Маринела“, София

К.Тихолов, Е.Рафаилов, Р.Шишков, (2015); списание „АМС Аспекти , Алманах 2015” с.130-133: Между старото и новото – интериорен проект на ресторант „Happy”- Младост

Друга информация

Дисертационен труд: 

https://drive.google.com/file/d/1e5KMSir0Tg0NA_xvC291JLlPomj2UOWk/view?usp=sharing

Хоби

 

 шахмат, футбол,баскетбол, тенис, свободно гмуркане, сноуборд