Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

ас. инж. Валентин Василев

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Валентин Василев
Кабинет Б15
Приемно време

Приемно време за седмицата за заверки:

  • 03.06 от 13 до 15ч. 511 зала 
  • 04.06 от 13 до 15ч. 511 зала
  • 05.06 от 13 до 15ч. 511 зала
  • 06.06 от 13 до 15ч. 511 зала
  • ---------------------------------------
  • 13.06 от 10 до 12 ч. 511 зала
  • 14.06 от 11 до 13 ч. 511 зала
  • 18.06 от 9 до 11 ч. 511 зала
  • 25.06 от 9 до 11 ч. 511 зала
  • 02.07 от 9 до 11 ч. 511 зала

 

E-mail vvasilev_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Упражнения:

Компютърни системи в строителството - специалност ССС,

Автоматизация на инженерния труд - специалност ССС, ТС, ХФ

Програмиране и използване на изчислителни системи

Образование

2020г. - Магистър (ССС) – конструкции, УАСГ – София

2015г. - СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен

Научни интереси

Конструктивен анализ с метод на крайните елементи, проектиране на метални конструкции, изследване на устойчивостта на метални конструкции.

Учебни материали