Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Дилян Благов

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Дилян Благов
Кабинет 449 и 436
Приемно време

05-07.06 (сряда, четвъртък и петък) - 10-12 ч.;

11.06 (вторник) - 10-12 ч.;

13.06 (четвъртък) - 10-12 ч.

Телефон 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане XX век

Лекционни курсове

Строителна механика - специалност Архитектура (І курс)

Теория на еластичността и пластичността - специалност ССС (ІІІ курс)

Строителна механика І - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІІІ курс)

Строителна статика ІІ - специалност ТС (ІІІ курс, задочно)

Устойчивост на строителните конструкции - специалност ССС (ІV курс, задочно)

Строителна механика ІІ - специалности ХТС/ХМС/ВиК (ІV курс, задочно)

Образование

Висше - ПГС (УАСГ)

Езици

английски и руски - писмено и говоримо

Научни интереси

Строителна механика; нелинейно реагиране на строителни конструкции, подложени на сеизмични въздействия; устойчивост на конструкциите.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

нелинейно реагиране при сеизмични въздействия; pushover analysis; time history analysis

Друга информация

Изпити през лятната сесия:

- 20 юни - ТЕП (ССС, група 4) - от 8:30 ч. в зала 613;

- 21 юни - ТЕП (ССС, група 6) - от 8:30 ч. в зала 912;

- 24 юни - по всички дисциплини за всички специалности от предишни семестри - с индивидуален протокол - от 8:30 ч. в зала 812;

- 28 юни - ТЕП (ССС, група 5) - от 8:30 ч. в зала 909;

- 04, 05 и 08 юли от 8:30 ч. - Строителна механика (Архитектура), залите ще бъдат обявени допълнително;

- между 15 и 19 юли - 1 дата за поправителен изпит по Строителна механика (Архитектура).

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура - 2023 г.

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Конспект по ТЕП
за ІІ поток, ССС


Конспект по Строителна статика ІІ част
за спец. ТС, ІІІ курс (задочно)

Учебни материали

Примерни схеми за изпитни задачи
по Строителна механика за Архитектура и УС

Решения на примерните задачи
по Строителна механикаКурсови задачи и задания