Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

проф. д-р инж. Пламен Чобанов

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Кабинет 745, корпус Б
Телефон (+359 2) 963 52 45÷56 / 651
E-mail Chobanov_FCE@uacg.bg
Уебсайт www.PCProektant.com
Семейно положение женен

Лекционни курсове

"Строителни материали" – за специалност CCC
"Строителни изолации" – за специалност ССС
"Енергийни модели в строителството" – за специалност ЕЕС

Публикации

Книга: "Енергийна ефективност в строителството" - принципи, анализи, примери

Друга информация

 • Завършва ВИАС през 1985 г., магистър-инженер по Промишлено и гражданско строителство – ПГС. Специализация – конструкции.
 • От 1985 до 1990 г. проектант в ТП – Силистра.
 • Преподавател в УАСГ от 1990 г.
 • С научна степен „доктор” от 2006 г.
 • Доцент към катедра "Строителни материали и изолации" – СМИ от 2008 г.
 • Професор към същата катедра от 2016 г.
 • Основно преподава по дисциплините: Строителни материали, Строителни изолации.
 • Има над 50 публикации в областта на строителните материали, изолации и проектиране.
 • Автор на програмната система за конструктивно проектиране в строителството
  РС Проектант” и програмите „TePol”, „Ytong Thermo Wizard” и др.

 

Учебни материали


Хоби

Тенис, софтуер.