Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Катя Белева

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Кабинет А303
Приемно време

************************************************
e-mail за кореспонденция: katya_beleva@abv.bg

****************************************************************

Приемно време:

21.06.2022 г. - 9:30 до 11:00 часа

22.06 - 24.06.2022 г. - отпуск

28.06.2022 г. - 9:30 до 11:00 часа

*******************************************************************************************************

Изпитни дати по „Технология на строителството”- 2-ра част
(2021/22 учебна година):

ССС - 1-ва група - 07.07 (четв.)  - зала 611
ССС - 2-ра група - 16.06 (четв.) - зала 811
ССС - 3-та група - 20.06 (понед.) - зала 601
ССС - 4-та група - 14.06 (вт.) - зала 815
ССС - 5-та група - 08.07 (петък) - зала 610
ССС - 6-та група - 27.06 (понед.) - зала 612

Начало на всички изпити - 9:00 часа!

Изпитна дата за студенти с невзети изпити

от предишни години - 15.06 (сряда) - зала 809 от 15:15 часа

(Необходим е изпитен протокол от канцеларията на Стр. факултет)

***********************************************************************************************************
Относно изпитни дати по "Технология на строителството" - 1-ва и 2-ра част за студентите задочно обучение - моля свържете се с мен по мейл, предварително за уточняване на ден и час за провеждане на изпита.

*********************************************************************************

Телефон 9635245/209
E-mail kmb_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Технология на строителството - I-ва част, специалност ССС

Технология на строителството - II-ра част, специалност ССС

Образование

1992 - 1997 -  студент в УАСГ, специалност ПГС-конструкции, придобита научна степен: магистър

1999 - 2002 - редовна докторантура в УАСГ, катедра ТМС

2002 - 2006 г. - асистент в катедра ТМС

2006 - 2011 г. ст. асистент в катедра ТМС

2011 г. - гл. асистент в катедра ТМС

март 2015 г. - доктор, по професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност 02.15.01. "Технология и механизация на строителното производство", тема на дисертационния труд "Изследвания върху санирането на жилищни сгради"

 

Езици

руски, английски

Научни интереси

Технология на строителството, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

саниране на сгради, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции

Учебни материали

Информация