Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

доц. д-р инж. Любка Петрова

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Любка Петрова
Кабинет А304
Телефон 9635245/213
E-mail zarkova_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Технология на строителното производство - І и ІІ част за ССС ІV курс

Образование

висше, ВИАС 1970, специалност "Технология и механизация на строителството"

Езици

английски, руски, френски

Професионални умения

преподаване на дисциплини в профила на катедра "ТМС", разработване на технологически проекти, разработване на ПБЗ, научни изследвания, обработка на резултати в профила "Технология и механизация на строителството"

Научни интереси

научно - изследователска дейност в областта на кофражните и бетонови работи

Други длъжности и дейности

от 2008 г. ръководител катедра