Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

проф. д-р инж. Добрин Денев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Добрин Денев
Кабинет Р219
Телефон 8661967
Факс 8656863
E-mail dobrin_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Упражнения по ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ: - всички инж. специалности на УАСГ (1979 - продължава).
Лекционен курс по ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ: - специалност ХМС (1995 - 1999 г.). - специалност ПГС (1999 - продължава).
Лекционен курс по ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: - специалност ПГС (1985 - 1989 г.); - специалност ТС (2000 г. - продължава).
Лекционен курс по ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС): - специалност “Урбанизъм” (2005 – 2007 г.)

Образование

1967 Строителен техник Строителен техникум гр. Стара Загора
1972 Строителен инженер-ПГС Висш инженерно-строителен институт, София
1989 Доктор Университет по архитектура, строителство и геодезия (Катедра “Геотехника”)

Езици

Руски език
Френски език

Научни интереси

Геотехника Екология

Членство

• INTERNATIONAL SOCIETY FOR SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING (ISSMFE)
• БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ.
• КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП).

Участие в научно-изследователски проекти

  1. СТЕФАНОВ, Г. .... Д. ДЕНЕВ, ФУНДИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД ЗАЩИТАТА НА ГЛИНЕНИ РАЗТВОРИ, ДОГ. N:32/1974.
  2. ДИНГОЗОВ, Г. .... Д. ДЕНЕВ, АНКЕРНИ ФУНДАМЕНТИ И АНКЕРИ, ТЕМА О-514/79.
  3. КОСЕВ, Н., Г. ИЛОВ, К. ФИЛИПОВ, Д.ДЕНЕВ АКТИВНИТЕ СВЛАЧИЩА В СОФИЯ, 1984 г.
  4. ДЕНЕВ, Д. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЯКОСТНИТЕ И ДЕФОРМАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЧВИ ЧРЕЗ СТАТИЧЕН ПЕНЕТРОМЕТЪР, ТЕМА ИТ-383/86
  5. ДЕНЕВ, Д. ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЧВИ ЧРЕЗ ДИНАМИЧЕН ПЕНЕТРОМЕТЪР, ТЕМА ИТ-460/89.
  6. ТРОЕВА, В..... Д. ДЕНЕВ, СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА КЪМ УАСГ, ФЕВРУАРИ, 2002 Г.

Участие в проектиране и строителство

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
1. ПОЛЕВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА БЛ.11, ЗОНА Б-18, СОФИЯ, 1986 Г.
2. ИНЖЕНЕРНОГОЕЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ПИОНЕРСКИ ЛАГЕР “ЗЕЛИН”, БОТЕВГРАД, 1987.
3. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕПОЗИТАРИУМ, БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛНЯ”, БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ, 1987.
4. ОБСЛЕДВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА Ж.П. ЛИНИЯ “ТЪРГОВИЩЕ-ДРАЛФА”. 1988 Г.
5. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА “ПОЧИВНА БАЗА НА ОВИС” - СВИЩОВ - МЕСТНОСТ “ПАМЕТНИЦИТЕ”, 1989 Г.
6. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПЕТ БР. СГРАДИ (3 ЖИЛИЩНИ, РУСКА БОЛНИЦА, ОБЩЕЖИТИЕ НА ВИНС), В ГР. СВИЩОВ, 1989 Г.
7. ИЗПИТВАНЕ НА МЯСТО НА ОБЕКТ “РАЗШИРЕНИЕ НА УЧИЛИЩНА СГРАДА”, С. ОВЧА МОГИЛА, ОКР. В.ТЪРНОВСКИ, 1990 Г.
8. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАЗАРДЖИК” , 1992 Г.
9. ИЗПИТВАНЕ НА МЯСТО НА ОБЕКТ “БИБЛИОТЕКА”, ГР. СВИЩОВ, 1990 Г.
10. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ”, СОФИЯ , 1993 Г.
11. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР”, ГР. БОБОВ ДОЛ, 1993 Г.
12. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “МОСТ НА УЛ. “АЛЕКСИ ЯНЕВ”, ГР. БОБОВ ДОЛ, 1993 Г.
13. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ НА УЛ. “В. ПЕЕВА”, ГР. БОБОВ ДОЛ, 1994 Г.
14. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ НА “ДИГА НА ЛАГУНА ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ СВИНЕКОМПЛЕКС”, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ДОБРИЧ 1994 Г.
15. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТ “КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР В Ж.К. “ОВЧА КУПЕЛ 2”, СОФИЯ, 1994 Г.
16. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА “ДЕНЕБ”, УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” 38, СОФИЯ, 1994 Г.
17. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В ТОА “ТРИЯДИЦА”, СОФИЯ, 1994 Г.
18. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС СГРАДА НА ФИРМА А.Д.А.”, УЛ. “ТОТЛЕБЕН” N:63, СОФИЯ, 1995 Г.
19. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. “ГЪРДОВА ГЛАВА”, СОФИЯ, 1995 Г.
20. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЦЕНТРАЛНА РАЗМЕННА ПОЩА”, СОФИЯ, 1995.
21. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 234”, УЛ. “ДЕТЕЛИН ВОЙВОДА”, КВ. “ГЕО МИЛЕВ” - “РЕДУТА”, СОФИЯ, 1995 Г.
22. ИЗПИТВАНЕ ЧРЕЗ ДИНАМИЧЕСКИ ПЕНЕТРАЦИИ НА ЖП ЛИНИЯ В МЕЖДУГАРИЕТО ЯБЪЛКОВО - ДИМИТРОВГРАД, 1995 Г.
23. ИЗПИТВАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНИ ПЕНЕТРАЦИИ НА ОБЕКТ “СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК II”, 1995 Г.
24. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 202”, ПОДУЕНЕ- РЕДУТА, СОФИЯ, 1995 Г.
25. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ХОТЕЛ “ХИЛТЪН”, СОФИЯ, 1995 Г.
26. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОБЕКТ “МЕТРОБАЗА ОБЕЛЯ”, СОФИЯ, 1995 Г.
27. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЛ. “СЛАВЦИ” ГР. ПИРДОП, 1995 Г.
28. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ДСК”, ГР. БАНКЯ, 1996 Г.
29. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 185”, УЛ. “ВЕЛЧО АТАНАСОВ” 36, СОФИЯ, 1996 Г.
30. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОРИОН”, КВ. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ”, СОФИЯ, 1996 Г.
31. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, УЛ. “ЛЮБАТА” N:23, СОФИЯ, 1996 Г.
32. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, УЛ. “Д. БЛАГОЕВ” N:15, ГР. БАНКЯ, 1996 Г.
33. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ШЕЛ”, ГР. ЯМБОЛ, 1996
34. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, КВ. 152, УЛ. “ЧЕРКОВНА, N:32”, СОФИЯ, 1997 Г.
35. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” В МЕСТН. “МЕЧКАТА”, ГР. САМОКОВ, 1997 Г.
36. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ”, БУЛ. “АЛ. МАЛИНОВ” - БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” , СОФИЯ , 1997 Г.
37. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ШЕЛ”, БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, СОФИЯ, 1997 Г.
38. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “МОТЕЛ КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ЕТ”ФАНТИ-Г”, ГР. ВИДИН, 1998 Г.
39. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА КМ. 30+400 НА ПЪТ II-48 “ОМУРТАГ-КОТЕЛ”, 1998 Г.
40. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА КМ. 31+000 НА ПЪТ II-48 “ОМУРТАГ-КОТЕЛ”, 1998 Г.
41. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕИН НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “КОПИТОТО”, ВИТОША, 1998 Г.
42. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ВИЛНА СГРАДА” В М. “КИНОЦЕНТЪРА” КВ. III-Е, СОФИЯ, 1998 Г.
43. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. “ГОРУБЛЕНЕ 2”, 1998 Г.
44. ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ЖП ЛИНИЯ В МЕЖДУГАРИЕТО ЕЛЕНИНО-ХРИСТИЯНОВО, 1998 Г.
45. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП УЧАСТЪК ХРИСТИЯНОВО - КАЛОЯНОВЕЦ”, 1998 Г.
46. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “АНГИСТА” N:2-4,”, СОФИЯ, 1998 Г.
47. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ЦАР СИМЕОН” , СОФИЯ, 1998 Г.
48. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ОХРИД” N:16,”, СОФИЯ, 1999 Г.
49. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТРЕТА ЖП ЛИНИЯ В МЕЖДУГАРИЕТО ТВЪРДИЦА-ШИВАЧЕВО, КМ. 259+000 - 260+500”, 1999 Г.
50. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТУНЕЛ N:3 “БУНОВО-ДОЛНО КАМАРЦИ” 1999 Г.
51. ИЗПИТВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ЧРЕЗ ДИНАМИЧЕСКИ ПЕНЕТРАЦИИ НА ОБЕКТ “ПИРИН-ТЕКС”, ГР. Г. ДЕЛЧЕВ, 1999 Г.
52. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 264+600 В МЕЖДУГАРИЕТО ТВЪРДИЦА-ШИВАЧЕВО”, 1999 Г.
53. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ОВЧЕ ПОЛЕ” N:102-104”, СОФИЯ, 1999 Г.
54. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ОВЧЕ ПОЛЕ” N:102-104”, СОФИЯ, 1999 Г.
55. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 27, ПАРЦЕЛ VI-6, ЗОНА В-17, СОФИЯ, 1999 Г.
56. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 13”, Ж.К. “МЛАДОСТ 2, СОФИЯ, 2000 Г.
57. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВИЛНА ЗОНА “ЛЮЛИН”, КВ. 13, СОФИЯ, 2000 Г.
58. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КОМПЛЕКС “СТРЕЛБИЩЕ” КВ. 114, СОФИЯ, 2000 Г.
59. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА”, ПАРЦЕЛ VI-6, КВ. “ГОРНА БАНЯ”, СОФИЯ, 2000 Г.
60. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СКЛАДОВЕ НА БУЛГАРТАБАК”, ОБ. РИЛЦИ, 2000.
61. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” СОФИЯ, КВ. 99, “ГЕО МИЛЕВ”, 2000 Г.
62. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 121”, БАНКЯ, 2000 Г.
63. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СЛАБИ МЕСТА В МЕЖДУГАРИЕТО ТРАКИЯ-СКУТАРЕ, 2000 Г.
64. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В РАЙОНА НА “РУСКА ТРОЙКА”, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, 2000 Г.
65. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХОТЕЛ “СИНЧЕЦ”, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, 2000 Г.
66. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “Ю. ГАГАРИН” И “АТ. ДАЛЧЕВ”, СОФИЯ, 2000 Г.
67. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. “КИТКАТА”, КОКАЛЯНЕ, 2000 Г.
68. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 22”, ВИЛНА ЗОНА “КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА”, 2000 Г.
69. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА УЛ. “ШИПКА N:18”, ГР. ВАРНА, 2000 Г.
70. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПАРЦЕЛИ IХ-266 И ХIV-266”, КВ. ГОРНА БАНЯ, СОФИЯ, 2000 Г.
71. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ШАРЕНА ЧЕШМА”, ГР. СВОГЕ, 2000 Г.
72. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “БРИЗ-ЮГ”, ВАРНА, 2000
73. ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ IV-53405 ЕЛЕНА-МИЙКОВЦИ, 2000 Г.
74. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР В КВ. ДРАГАЛЕВЦИ”, КВ. 91А, СОФИЯ, 2001 Г.
75. ИЗПИТВАНЕ НА МЯСТО НА УПЛЪТНЕНАТА ОСНОВА НА ПЛОЩАДКА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НА ФИРМА “ВОЛФ И ДИТЦ”, КВ. БОЯНА, СОФИЯ, 2001 Г.
76. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. БАНКЯ, 2001 Г.
77. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СКЛАД ЗА ТЮТЮНИ”, КВ. СУХОДОЛ, СОФИЯ, 2001 Г.
78. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ВАСИЛ КИРКОВ” N:5, СОФИЯ, 2001 Г.
79. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА” В С. ДРАГАНОВО, В. ТЪРНОВСКО, 2001 Г.
80. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ЯКУБИЦА N:25”, СОФИЯ, 2001 Г.
81. ПРОУЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО ТРАСЕ НА АМ “СТРУМА”, ИЗТОЧНО ОТ “КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ”, 2001.
82. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПАРАКЛИС “СВ. ДУХ”, КВ. Х, РАЙОН “СЛАТИНА”, СОФИЯ, 2001 Г.
83. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “МОДУЛНА ГАЗОСТАНЦИЯ НА БУЛ. “БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” И УЛ.”АЛ. ЕКЗАРХ”, СОФИЯ, 2001 Г.
84. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ЛЯСКОВЕЦ”, 2001 Г.
85. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “Д. ХАДЖИКОЦЕВ” N:70, СОФИЯ, 2001 Г.
86. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “КАВАЛА”, КВ. 20, ПАРЦЕЛ II”, СОФИЯ, 2001 Г.
87. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛ III-104, КВ. 222В, Ж.К. “ЛОЗЕНЕЦ, СОФИЯ, 2001 Г.
88. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. “ПРОФ. ИШИРКОВ” И УЛ. “ХР. ЧЕРНОПЕЕВ”, КВ. “ГЕО МИЛЕВ”, СОФИЯ, 2001 Г.
89. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “БУДАПЕЩА” N:70, СОФИЯ, 2001 Г.
90. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТ “БЯЛА-НОВАЧЕВО-ГРАДСКО”, КМ. 5+000 - 5+500, 2001 Г.
91. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “БОЯНСКИ ВОДОПАД” N:100, СОФИЯ, 2002 Г.
92. ИЗПИТВАНЕ НА МЯСТО ЧРЕЗ ПРОБНИ ЩАМПИ НА УПЛЪТНЕНАТА ЗЕМНА ОСНОВА НА ОБЕКТ: ”ОБЩЕЖИТИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, БЛ. “В”, БЛАГОЕВГРАД, 2002 Г.
93. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА УПЛЪТНЕНОСТ НА ЗЕМНИЯ НАСИП МЕЖДУ ФУНДАМЕНТИТЕ НА ОБЕКТ: “ОБЩЕЖИТИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ”, БЛ. “В”, БЛАГОЕВГРАД, 2002 Г.
94. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В КВ. 26А, ПАРЦЕЛИ ХХVI И ХХVII, “РЕДУТА”, СОФИЯ, 2002 Г.
95. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛ ХI-406, С. ГЕРМАН”, 2002 Г.
96. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “КОСТЕНСКИ ВОДОПАД”, ПАРЦЕЛ II136, СОФИЯ, 2002 Г.
97. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В ОТСЕЧКАТА “МЕЗДРА-СТРУПЕЦ” И “РОМАН-КУНИНО”, 2002 Г.
98. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНО СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ДВА БРОЯ СОНДАЖНО-ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ С Ф=0,5М, L= 12,0 М НА ОБЕКТ “РАЗШИРЕНИЕ НА ЖЕНСКИ ПАЗАР”, СОФИЯ, 2002.
99. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ“ЖИЛИЩНА СГРАДА ВЪВ ВИЛНА ЗОНА ”КИНОЦЕНТЪРА” ЧАСТ III-РАЗШИРЕНИЕ, КВ. 6А, ПАРЦЕЛИ V-837 И IV-837”, СОФИЯ, 2002 Г.
100. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В ОТСЕЧКАТА “МЕЗДРА-СТРУПЕЦ” (СПИРКА СИНЬО БЪРДО), 2002 Г.
101. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ“СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 11+950 НА ПЪТ IV-51406, СТРЕЛЕЦ- ПЕТКО КАРАВЕЛОВО”, ЮЛИ, 2002 Г.
102. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 22, ПАРЦЕЛ ХХI349 , КОКАЛЯНЕ, 2002 Г.
103. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА ВЪВ ВИЛНА ЗОНА “КИНОЦЕНТЪРА”, ЧАСТ III-РАЗШИРЕНИЕ, КВ. 6А”,УЛ. “СИРИ ДОЛ”, ЮНИ 2002 Г.
104. ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ЖП ЛИНИЯ N:3 В РАЙОНА НА ГАРА СТРАЛДЖА ОТ КМ. 205+580 ДО КМ. 206+650, ЮЛИ, 2002 Г
105. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИНИ В Ж.К. “МЛАДОСТ I” , УПИ III-2810, КВ. 35, СЕПТЕМВРИ, 2002 Г.
106. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “МОСТ И ПОДПОРНА СТЕНА НА ТЕЛКИДОЛСКИ ДОЛ ПРИ СКЛАДОВЕ НА БУЛГАРТАБАК” ОБЩИНА РИЛЦИ, 2002 Г.
107. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ НА УЛ.”СЛАВЯНСКА”,N:14” , 2002 Г.
108. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СКАТ ЗАПАДНО ОТ БЛ. 49 НА УЛ.“МАРКО БОЧАР”, ГР. СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2002 Г.
109. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ШОУ РУМ И СКЛАДОВЕ” В ИМОТИ NN: 157013, 157014, С. КАЗИЧЕНЕ, ЯНУАРИ , 2003 Г.
110. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В МЕСТ. “ДРАГАЛЕВЦИ-СЕВЕР”, КВ. 127, П-ЛИ III, IV, ХХIII, ХХIV, СОФИЯ - ЯНУАРИ , 2003 Г.
111. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. “МАЛИНОВА ДОЛИНА” - I ЧАСТ, ГР. СОФИЯ, МАРТ, 2003 Г.
112. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ”, СОФИЯ, МАРТ, 2003 Г.
113. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТЕРМИНАЛ НА АЕРОГАРА СОФИЯ”, МАРТ, 2003.
114. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ НА УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВА НА ОБЕКТ “ОБЩЕЖИТИЕ НА АУБ, БЛАГОЕВГРАД, АПРИЛ, 2003 Г.
115. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “Ж.П. У-К “ТОПОЛИТЕ-ВАРНА”, АПРИЛ 2003.
116. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТЕРМИНАЛ НА АЕРОГАРА СОФИЯ”, АВГУСТ, 2003Г.
117. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “АЕРОГАРА СОФИЯ”, МАРТ, 2003 Г.
118. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ“МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В УЧАСТЪКА, “МИХАЙЛОВО-КАЛОЯНОВЕЦ”, СЕПТЕМВРИ, 2003 Г.
119. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “КЛАНИЦА И МЕСОПРЕРАБОТКА, “ДОБРЕВСКИ ООД”, БЪЛГАРСКИ ИЗВОР” , ОКТОВРИ, 2003 Г.
120. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ.”ЯВОРОВА ЧУКА”, N:1”, НОЕМВРИ, 2003 Г.
121. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ.”БАЛКАНЖИ ЙОВО”, СОФИЯ , ДЕКЕМВРИ, 2003 Г.
122. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА С МАГАЗИНИ, СТУДЕНТСКИ ГРАД, СОФИЯ (УПИ 1195,II,IV, КВ. 107), ДЕКЕМВРИ, 2003 Г.
123. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПРОМИШЛЕНА СГРАДА НА “ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” УЛ. “К. ПЧЕЛИНСКИ” , ДЕКЕМВРИ, 2003 Г
124. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СГРАДА В КВ.N:4, М. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ”, СОФИЯ, МАРТ, 2004 Г.
125. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС СГРАДА В КВ. “В. ЛЕВСКИ” -Г”, СОФИЯ, АПРИЛ, 2004 Г.
126. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В П-Л IV-2419, КВ. 104Г, М. “ТЕНЕВ БАИР”, ГР. БАНКЯ, АПРИЛ, 2004 Г.
127. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В П-ЛИ II-1566 И IV1418, “МЛАДОСТ”4, СОФИЯ, МАЙ, 2004 Г.
128. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В П-Л II-12491 КВ. 25А, М. “ОВЧА КУПЕЛ”, СОФИЯ, МАЙ, 2004 Г.
129. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТЪРГОВСКА СГРАДА В КВ. “МЛАДОСТ”1 СОФИЯ, МАЙ, 2004 Г.
130. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА В ПАРЦЕЛ ХIV17, КВ. 148, УЛ. “ЕКЗАРХ ЙОСИФ” N:15, СОФИЯ, МАЙ, 2004 Г.
131. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА “КОНАП”, КВ. “ВИТОША”, СОФИЯ, ЮНИ, 2004 Г.
132. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СКЛАДОВА БАЗА”, СОФИЯ (ПАРЦЕЛ III-578, КВ. 4 М. “ИЛИЕНЦИ-ЗАПАД”), ЮНИ, 2004 Г.
133. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СКЛАДОВА БАЗА”, СОФИЯ (ПАРЦЕЛ 477, КВ. 4 М. “ИЛИЕНЦИ-ЗАПАД”), ЮНИ, 2004 Г.
134. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА”, СОФИЯ (ПАРЦЕЛ ХII2, ЗОНА Б-3, УЛ. “АНТИМ I” N:14), ЮНИ, 2004 Г.
135. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, СОФИЯ, УЛ. “ДУНАВ” N:57, ЮЛИ, 2004 Г.
136. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ТЪРГОВСКА СГРАДА”, СОФИЯ, “МАРИЯ ЛУИЗА” N:68 (УПИ ХХI-4, КВ.36) ГР. СОФИЯ), ЮЛИ, 2004 Г.
137. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, СОФИЯ, “ЛОЗЕНЕЦ”, УЛ. “КОРАБ ПЛАНИНА” (П-Л III-362), АВГУСТ, 2004 Г.
138. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, СОФИЯ, КВ. “ВИТОША” УЛ.“ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ”, (ПАРЦЕЛ ХIII-916), АВГУСТ, 2004 Г.
139. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ“ЖИЛИЩНА СГРАДА”, СОФИЯ, КВ. БИСТРИЦА, УЛ. “ВИТОШКО ЛАЛЕ”, АВГУСТ, 2004 Г.
140. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В М. “КРЪСТОВА ВАДА”, В СОФИЯ, (КВ. 102, ПАРЦЕЛИ 1371 И 1637), АВГУСТ, 2004 Г.
141. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” В СОФИЯ, Ж.К. “ЛЮЛИН”, УЛ. “МАКЕДОНИЯ” (ПАРЦЕЛИ ХХII-415, ХХII-416), АВГУСТ, 2004 Г.
142. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ ЖИЛИЩНА СГРАДА В СОФИЯ УЛ.“О МАХОНИ” N:8, ОКТОМВРИ, 2004 Г.
143. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” В СОФИЯ, КВ. “ИВ. ВАЗОВ”, ОКТОМВРИ, 2004 Г.
144. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” В СОФИЯ, УЛ. “СТОИЛ ВОЙВОДА” УПИ ХХIII-579, КВ. 231, НОЕМВРИ, 2004 Г .
145. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. ДЪРВЕНИЦА”, УПИ IV-180, ОБЩ. СТУДЕНТСКА” НОЕМВРИ, 2004 Г.
146. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА В УПИ I, КВ.244, КВ. “ЛОЗЕНЕЦ” (РАЗШИРЕНИЕ НА Х.“ОРБИТА”), ГР. СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2004 Г.
147. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” М. “ПОДУЕНЕ-ЦЕНТЪР”, ГР. СОФИЯ, УПИ IХ-1Б, КВ. 120", ДЕКЕМВРИ, 2004 Г.
148. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В С. ДОЛНИ ЛОЗЕН, ОБ. СОФИЯ, УПИ ХVIII-1928, КВ. 12”, ДЕКЕМВРИ, 2004 Г.
149. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В “ОВЧА КУПЕЛ”, ГР. СОФИЯ (УПИ II-852, КВ. 103А)”, ДЕКЕМВРИ, 2004 Г.
150. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ ”ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ”, М. ДЪРВЕНИЦА, КВ.2, УПИ VI-1695, ДЕКЕМВРИ, 2004Г.
151. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N:184, К.Л. N: Г-9-4-Г, М. “ШЕГОБИИТЕ”, ОБ.ПАНЧАРЕВО, ДЕКЕМВРИ, 2004 Г.
152. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ УПЛЪТНЕНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “КИ - ЛОГИСТИК”, ГР. СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2005 Г.
153. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА “МИТИ” ООД, ГР. ЛОМ, ЯНУАРИ, 2005 Г.
154. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ УПЛЪТНЕНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ УПИ 4, КВ.187А, М.“ЮЖЕН ПАРК”, ГР. СОФИЯ, МАРТ, 2005 Г.
155. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СЕМЕЕН ХОТЕЛ НА УЛ.”МОСКОВСКА” 47, ГР. МАРТ, СОФИЯ, 2005 Г.
156. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С АДМИНИСТРАЦИЯ В УПИ ХХIIIА, КВ.9, НПЗ “ИСКЪР-ЮГ”, ГР. СОФИЯ, МАЙ, 2005 Г.
157. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ ”ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. ПОДУЯНЕ-ЦЕНТЪР”, КВ.1206, УПИ ХIV, МАЙ, 2005 Г.
158. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ХОТЕЛСКА СГРАДА В КВ.4, УПИ VI, С. БЕРОНОВО, ОБЩ. СОНГУРЛАРЕ, МАЙ, 2005 Г.
159. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА В УПИ VI2, КВ.21, М. “ХИПОДРУМА”, УЛ. “АКАД. ИВ. ГЕШОВ”, ГР. СОФИЯ, МАЙ, 2005 Г.
160. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ ”ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. “ЕВРЕЙСКИ ГРОБИЩА”, КВ.296, УПИ IV-9-10, ГР. СОФИЯ, МАЙ, 2005Г.
161. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ”СГРАДА НА СД “КОМЕТ-ЕЛЕКТРОНИКС” КВ. 9, П-ЛИ NN: 1400,1500, 1165, “ДРУЖБА 2”, СОФИЯ, ЮНИ, 2005 Г.
162. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА С МАГАЗИНИ”, КВ. 2, УПИ ХIII-421, М. “ЗООПАРК”, СОФИЯ, ЮНИ, 2005 Г.
163. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ УПИ VII-17, КВ.120, М. ПОДУЕНЕ-ЦЕНТЪР, ЮНИ, 2005 Г.
164. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ II-418, КВ. 206А, ПОДУЕНЕ-РЕДУТА”, УЛ. “БРАТОВАН N:8, СОФИЯ, ЮЛИ, 2005 Г.
165. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В УПИ II-2, КВ. 192, ЗОНА Б-2, Р-Н “ВЪЗРАЖДАНЕ”, СОФИЯ, ЮЛИ, 2005 Г.
166. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ НА КМ. 89+383 НА ПЪТ II-35 ТРОЯН - КЪРНАРЕ (БЕКЛЕМЕТО), АВГУСТ, 2005 Г.
167. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ НА КМ.3+600 НА ПЪТ III-6072 АПРИЛЦИ- КРЪВЕНИК, АВГУСТ, 2005 Г.
168. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ В УПИ VI-1182, ДРАГАЛЕВЦИ -РАЗШИРЕНИЕ-СЕВЕР, СОФИЯ, АВГУСТ 2005 Г.
169. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА В ИМОТ N:299, “МАНАСТИРСКА ВОДЕНИЦА”, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - С. ГЕРМАН, АВГУСТ 2005 Г.
170. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА”, УПИ ХVI-35, М. ГОРНА БАНЯ, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
171. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”,, УЛ. “КАЗБЕК”, УПИ ХII-713-714, М. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
172. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-417”, КВ.206, М. ПОДУЕНЕ-РЕДУТА, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
173. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ХОТЕЛСКИ АПАРТАМЕНТИ” В УПИ I-603-768, КВ. 25А, В.З. “БЕЛОВОДСКИ ПЪТ”, ГР. СОФИЯ, ОКТОМВРИ 2005 Г.
174. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ НА КМ.1+850 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
175. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ НА КМ.2+390 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
176. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ НА КМ.2+890 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
177. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “СВЛАЧИЩЕ НА КМ.3+170 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
178. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ И ГЕОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПАРТИЗА НА ОБЕКТ “ВЕСТ ПАРК ЦЕНТЪР”, Ж.К. “ЛЮЛИН”, ГР. СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2006 Г.
179. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ХИПЕРМАРКЕТ “КАУФЛАНД”, ГР. ПЕРНИК ФЕВРУАРИ, 2006 Г.
180. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ПЕНИ МАРКЕТ”, С. РАВНО ПОЛЕ, СОФИЙСКО, МАРТ, 2006 Г.
181. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ХI-156Б”, КВ.150 В, “БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ-СЕВЕР”, М. “СУХАТА РЕКА” ГР.СОФИЯ, АПРИЛ, 2006 Г.
182. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ЖИЛИЩНА СГРАДА В К.З. ГОРНА БАНЯ, УЛ. “ИЗВОР”, УПИ VІ-1 КВ.19А, МАЙ, 2006 Г.
183. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-425”, КВ.14, М. “ГЪРДОВА ГЛАВА” СОФИЯ, МАЙ, 2006 Г.
184. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІV”, КВ.45 М, “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ”, ГР. СОФИЯ, МАЙ, 2006 Г.
185. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ ІІІ-607 “ОРЕШАК-ДЕБНЕВО” ПРИ КМ. 74+100, С. ДРАШКОВА ПОЛЯНА, АВГУСТ, 2006 Г.
186. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В УПИ ІІ-497,568 И УПИ Х-568,569”, КВ.30 И 31, М. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД” ГР.СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2006 Г.
187. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ИМОТ №17”, КВ.”ВРЪБНИЦА”, ГР.СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2006 Г.
188. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-4”, КВ. 21,М.”ХИПОДРУМА”, ГР.СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2006 Г.
189. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ ХIV-1613”, КВ.30 ИЗТОК І ЧАСТ, ГР.СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2006 Г.
190. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ ХIV-1613”, КВ.30 ИЗТОК І ЧАСТ, ГР.СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2006 Г.
191. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ І-190, КВ. 201, М. “ПОДУЕНЕ-РЕДУТА”, ГР. СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2006 Г.
192. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ №10.4395.06, КВ. ГОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
193. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ №10.7225.02, ПЪТ ІV-35314 “ЙОГЛАВ-ТЕПАВА”, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
194. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ В С. КАЗАЧЕВО”, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
195. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ В С. МАЛИНОВО (КВ.25)”, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
196. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ В С. МАЛИНОВО, УЛ. “ПЕЙО ЯВОРОВ”, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
197. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ №10.4382.02, С. ЛИСЕЦ, УЛ. “АЛБАНИЯ” , ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
198. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ №10.4395.06, С. ЛИСЕЦ, УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА”, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
199. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 31, Ж.К.”ИВ. ВАЗОВ”, ГР.СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2006Г.
200. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ХХІІ-880, КВ. 104, М. “ОВЧА КУПЕЛ 2 ”, ГР. СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2007 Г.
201. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СВЛАЧИЩЕ №10.4395.06, КВ. ГОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ДЕКЕМВРИ 2006 Г.
202. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “РЕДОНСТРУКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, АПРИЛ 2007 Г.
203. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-840”, КВ. 1028, М.”БУЛ. БЪЛГАРИЯ” И ”ХИПОДРУМА”, ГР.СОФИЯ, АПРИЛ, 2007Г.
204. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “КАСОВ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, УПИ IХ-1247, БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, 117, ГР.СОФИЯ, АПРИЛ, 2007Г.
205. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “КИА МОТОРС – ЦЕНТЪР”, УПИ ІІІ-1719, КВ.88, М. ГОРУБЛЯНЕ, Р-Н “МЛАДОСТ”, ГР.СОФИЯ, МАЙ, 2007Г.
206. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИV, КВ.5, М.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК”, ГР. СОФИЯ, ЮНИ, 2007 Г.
207. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “АДМИНИСТРАТИВНА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ ІІ-20 И ХІІ-30 КВ.254, БУЛ. “ЦАР БОРИС ІІІ”, СОФИЯ, ЮНИ, 2007 Г.
208. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІV-757, КВ.9, М.МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД”, ГР. СОФИЯ, ЮНИ, 2007 Г.
209. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ “ОФИС СГРАДА В УПИ ІV-606, КВ. 58, М. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД”, ГР. СОФИЯ, ЮЛИ, 2007 Г.
210. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: СВЛАЧИЩЕ ДО ЖИЛИЩНА СГРАДА” С. ЖЕЛЕЗНИЦА, “ЧЕМЕРНИК І”, ЮЛИ, 2007 Г.
211. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “АВТОСЕРВИЗ В УПИ-949”, Ж.К. “ТОЛСТОЙ”, ГР. СОФИЯ, АВГУСТ, 2007 Г.
212. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В УПИ ХІІІ, КВ. 392А, М. “КРАСНО СЕЛО-ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ”, СОФИЯ, АВГУСТ, 2007 Г.
213. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ИМОТ №1761 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РОЗОВО, М. “ПОЛЕНЕ”, ОБЩИНА БРАЦИГОВО, АВГУСТ, 2007 Г.
214. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ОФИС-СГРАДА” НА БУЛ. “БРЮКСЕЛ”, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
215. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ЖИЛИЩНА СГРАДА” С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ Х 344 КВ. 78, М. “РАЗСАДНИКА- КОНЬОВИЦА”, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
216. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СГРАДА В УПИ ХVІ, КВ. 162, М. “ЗОНА Б-4”- УЛ. “ПИРОТСКА” №104, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2007 Г.
217. ПОЛЕВО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИТЕ ПОЧВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МЕТОДА НА ДИНАМИЧЕСКАТА ПЕНЕТРАЦИЯ НА ОБЕКТ: “ХЕРМЕС ПАРК” (“КАРФУР”), БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007 Г.
218. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СГРАДА С ЕТАЖНОСТ М+4 И ПГ В УПИ ІХ-38,39, КВ. 717, ЗОНА Г-13, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007 Г.
219. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ 292, КВ. 82, Ж.К.”ДРУЖБА 1”, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007 Г.
220. ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ: “СГРАДА В КВ. 30, ЗОНА Б-17 Р-Н “СЕРДИКА” (СЛИВНИЦА ПЛАЗА)”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2007 Г.

ПРОЕКТИ
1. ПРОЕКТ НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ ВЕТРОХОДНА БАЗА “АКАДЕМИК”, ЯЗ. “ИСКЪР”,1977 Г.
2. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДАТА НА “ИНТЕРПРЕД”, СОФИЯ, 1979 Г.
3. ПРОЕКТ НА ПРИЕМНА СГРАДА НА ГОНС, ГР. МАРИЦА, ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА, 1979 Г.
4. ПРЕМИНАВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО ПЪТЯ “ДЪСКОТНА-КОМУНАРИ”.
5. ФУНДИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС НА ЗОИ, СОФИЯ.
6. ФУНДИРАНЕ НА ЗАУСТВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГР. БАЛЧИК.
7. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА СТРОЙБАЗА “МИНСТРОЙ”, С. ДОЛНО ЕЗЕРОВО.
8. ПОДПАВАЖЕН ТРАМВАЙ ПО УЛ. “ГР. ИГНАТИЕВ”, СОФИЯ.
9. ПОЧВЕН ПРОЕКТ ЗА ОБРАТНИТЕ ЗАСИПКИ В ЗАВОД ЗА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ, ГР. СЕПТЕМВРИ, 1992 Г.
10. ПОДПОРНИ СТЕНИ НА УЛ. “В. ПЕЕВА”, ГР. БОБОВ ДОЛ, 1994 Г.
11. ПРОВЕРКА НА УСТОЙЧИВОСТТА И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТКОСИТЕ НА ПЪТ I-6 “ВАРИАНТ С. КОНЕВО” , КМ. 32+700 - 33+100, 1995 Г.
12. ЗАТВАРЯНЕ НА ПУКНАТИНА “Х” ОТ СКАЛНИЯ МАСИВ НА МАДАРСКИЯ КОННИК, 1995 Г.
13. ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. “ГЪРДОВА ГЛАВА”, СОФИЯ, 1995 Г.
14. ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ФУНДАМЕНТА НА УЧИЛИЩНА СГРАДА В С. НОВОСЕЛЯНЕ, ОБ. БОБОВ ДОЛ, 1995 Г.
15. ПРОТИВОЕРОЗИОННО УКРЕПЯВАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ВОДИ В РАЙОНА НА С. БАБИНО, ОБ. БОБОВ ДОЛ - ПРОЕКТ, 1995 Г.
16. УЛОВИТЕЛНО-УТАИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПЪТНИ ВОДИ, 1995 Г.
17. ПОКРИТИЕ И МОСТ НА Р. СЛАВЦИ, ПИРДОП - ИДЕЙНА ФАЗА 1995 Г.
18. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 60+000 НА ПЪТ I-6 “ЛОВЕЧ-ОМУРТАГ”, 1996 Г.
19. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 166+190 НА ПЪТ I-6 “ЛОВЕЧ-ОМУРТАГ”, 1996 Г.
20. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 167+200 НА ПЪТ I-6 “ЛОВЕЧ-ОМУРТАГ”, 1996 Г.
21. УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ГАРАЖИ НА ЦЕНТРАЛНА РАЗМЕННА ПОЩА, СОФИЯ, 1996 Г.
22. ЧАСТ “ОПС” КЪМ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ В МЕЖДУГАРИЕТО МАНОЛЕ-БЕЛОЗЕМ, 1997 Г.
23. КОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИТИЕ НА Р. СЛАВЦИ, ПИРДОП, РАБОТНА ФАЗА 1998 Г.
24. МОСТ НА Р. СЛАВЦИ, ПИРДОП, РАБОТНА ФАЗА 1998 Г.
25. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА “ГЕНЧОВ МОСТ”, Р. СЛАВЦИ, ПИРДОП, РАБОТНА ФАЗА 1998 Г.
26. УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. “БОР”, БАНКЯ, 1998 Г.
27. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 31+000 НА ПЪТ II-48 “ОМУРТАГ-КОТЕЛ”, 1998 Г.
28. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 30+400 НА ПЪТ II-48 “ОМУРТАГ-КОТЕЛ”, 1998 Г.
29. УКРЕПЯВАНЕ СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР “БОИЛА”, КВ. ГОРУБЛЯНЕ, СОФИЯ, 1998 Г.
30. УКРЕПЯВАНЕ НА ЗЕМЕН ОТКОС НА ОБЕКТ “КЛИНИЧНА БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ”, ПОДОБЕКТ “РОЗАРИУМ” 1998 Г.
31. УКРЕПЯВАНЕ НА ФУНДАМЕНТИТЕ НА ОБЕКТ “ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДЪЖДОВНИ ВОДИ НА МК “КРЕМИКОВЦИ”, КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, СОФИЯ, 1998 Г.
32. УКРЕПЯВАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ N:13,14 И 20 ОТ “ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “КОПИТОТО” ВИТОША, 1998 Г
33. ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЕКТ “ТЕНИСКОРТ” ОТ “ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “КОПИТОТО” ВИТОША, 1998 Г.
34. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ “БОГОЛОНТА I”, ОБ. АПРИЛЦИ, ЛОВЕШКА ОБЛАСТ, 1998 Г.
35. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ “БОГОЛОНТА II”, ОБ. АПРИЛЦИ, ЛОВЕШКА ОБЛАСТ, 1998 Г.
36. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ М. “ДРАШКОВА ПОЛЯНА” - ОБ. АПРИЛЦИ, ЛОВЕШКА ОБЛАСТ, 1998 Г.
37. ФУНДАМЕНТ ЗА ПРЕСНОЖИЦА ЗА СКРАБ НА “ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП”- БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ, 1999 Г.
38. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА, СОФИЯ, 1999 Г.
39. ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЕКТ “ВИЛНА СГРАДА” КВ. 3, “КИНОЦЕНТЪРА”, СОФИЯ, 1999 Г.
40. ФУНДИРАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА И ВАРОВИК НА ОБЕКТ “СЯРООЧИСТКА”, ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК” II, 1999 Г.
41. ПРОТИВОСВЛАЧИЩНА КОНСТРУКЦИЯ И УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА ПРИ КМ. 264+600 - ЖП ЛИНИЯ ТВЪРДИЦА-ШИВАЧЕВО, 1999 Г.
42. ФУНДАМЕНТИ НА ДОЛНА ЛИФТОВА СТАНЦИЯ НА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ “СТУДЕНЕЦ 2”, ВР. СНЕЖАНКА, ПАМПОРОВО, 1999 Г.
43. ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ СКЛАД ЗА ХАРТИЯ НА НПК “РОДИНА”, СОФИЯ, 2000 Г.
44. ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СЛАБИ МЕСТА ПО ТРЕТА ЖП ЛИНИЯ, У-К “ТРАКИЯ-СКУТАРЕ”, 2000 Г.
45. ПОДПОРНА СТЕНА В М. “ШАРЕНА ЧЕШМА”, ГР. СВОГЕ, 2000 Г.
46. УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СВЛАЧИЩЕ ПО ПЪТ IV-53405 ЕЛЕНА-МИЙКОВЦИ, 2000 Г.
47. ПОДПОРНА СТЕНА В ПОЛИКРАИЩЕ, ОБ. В. ТЪРНОВО, 2001 Г.
48. УКРЕПЯВАНЕ НА ФУНДАМЕНТА НА УЧИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНА СТЕНА В С. НОВОСЕЛЯНЕ, ОБ. БОБОВ ДОЛ, 2001 Г.
49. ФУНДИРАНЕ НА 4-ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ОБОРИЩЕ” N:63, СОФИЯ, 2001 Г.
50. ОТВОДНИТЕЛНО-УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ “БЯЛА-НОВАЧЕВО-ГРАДСКО, КМ. 5+000 - 5+400, 2001 Г.
51. ОТВОДНИТЕЛНО-УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ“СВЛАЧИЩЕ ПРИ КМ. 11+950 НА ПЪТ IV-51406, СТРЕЛЕЦ- ПЕТКО КАРАВЕЛОВО”, ЮЛИ, 2002 Г.
52. УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ НА ОБЕКТ “СКАТ ЗАПАДНО ОТ БЛ. 49 НА УЛ. “МАРКО БОЧАР”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2002 Г.
53. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА НА УЛ. СЛАВЯНСКА” N:14, СОФИЯ, ЮНИ, 2003 Г.
54. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ВЕЦ НА ТОПЛИЯ КАНАЛ НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, (ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ), АВГУСТ 2003 Г.
55. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПРЕСЕЧКАТА НА УЛ. “Д. НЕСТОРОВ” И “Г. СОФИЙСКИ”, ОКТОМВРИ, 2003 Г.
56. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ВЕЦ НА ТОПЛИЯ КАНАЛ НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, (ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ), МАЙ 2004 Г.
57. ПОДПОРНИ СТЕНИ, ЗЛАТОГРАД, ЮНИ, 2004 Г.
58. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ”ЖИЛИЩНА СГРАДА НА “КОНАП”, М. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, СОФИЯ, ЮЛИ, 2004 Г.
59. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ НА УЛ. “ОБОРИЩЕ”, - ИДЕЕН ПРОЕКТ, ОКТОМВРИ, 2004 Г.
60. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ НА УЛ.“МОСКОВСКА” N:47, СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2005 Г.
61. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ НА УЛ. “ОБОРИЩЕ”, СОФИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ЯНУАРИ 2005 Г.
62. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, КВ. 2, УПИ VI-1695, М. “ДЪРВЕНИЦА”, СОФИЯ, ЯНУАРИ 2005 Г.
63. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “КАЗИНО”, Ж.К. МЛАДОСТ I, СОФИЯ, ФЕВРУАРИ, 2005 Г.
64. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ” БУЛ.“МАДРИД”, УПИ IХ-16, КВ. 120, СОФИЯ, МАРТ, 2005 Г.
65. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ“ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, ЮНИ, 2005 Г.
66. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ДИПЛОМАТИ”, СОФИЯ, ЮЛИ, 2005Г.
67. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК Г” В УПИ VII-1348, Ж.К. “МЛАДОСТ 2”, СОФИЯ, АВГУСТ, 2005 Г.
68. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ“ОФИС-СГРАДА НА ЕК В УПИ IV, КВ. 230, М. ПАВЛОВО-БЪКСТОН, АВГУСТ, 2005 Г.
69. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА БУЛ.“МАДРИД”, УПИ VII-17, КВ. 120, СОФИЯ, АВГУСТ, 2005 Г.
70. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “КОМПЛЕКС САН СТЕФАНО ПЛАЗА” (ПРОШЕКОВО ПИВО), СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
71. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПЪТ “ОСТРЕЦ-КРЪВЕНИК”, КМ. 3+600, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
72. ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ, 2001 Г. “СКЛАД ЗА ДЪРВЕСНИ ПЛОСКОСТИ НА “ЛЕСОЦЕНТЪР” БУРГАС, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
73. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ.“ВЕЖЕН”, УПИ IV-467, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2005 Г.
74. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В КВ. 41А, УПИ III-537,544, М. “ВЕЦ СИМЕОНОВО”, СОФИЯ, АПРИЛ 2006.
75. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В КВ. 85, УПИ I-814, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ”, СОФИЯ, АПРИЛ 2006.
76. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. 12, УПИ ХIV-1051, М. “Г. МИЛЕВ”, Р-Н СЛАТИНА, СОФИЯ, АПРИЛ 2006.
77. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА КМ.1+850 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
78. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА КМ.2+390 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
79. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА КМ.3+170 НА ПЪТ IV-53034 БЯЛА-НОВАЧЕВО, 2005 Г.
80. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА НА УЛ. “АКСАКОВ”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2005 Г .
81. ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ НА ХИПЕРМАРКЕТ “КАУФЛАНД”, ГР.ЯМБОЛ, МАРТ.2006Г.
82. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В М. “ЗОНА Б-4”, КВ. 331, УПИ ХIХ, УЛ.“БЪЛГАРСКА МОРАВА, СОФИЯ, АПРИЛ, 2006 Г.
83. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. “Г. МИЛЕВ” КВ. 12, УПИ ХІV-1051, СОФИЯ, АПРИЛ, 2006 Г.
84. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В КВ. 41А”, УПИ ІІІ-537, 544, ІV-537,1141, СОФИЯ, М. “ВЕЦ-СИМЕОНОВО”, АПРИЛ, 2006 Г.
85. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В КВ. 85, УПИ І-814, БУЛ.“БЪЛГАРИЯ”110, СОФИЯ, АПРИЛ, 2006 Г.
86. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ХОТЕЛСКИ АПАРТАМЕНТИ”, КВ.25А, УПИ I-603,768, В.З. “БЕЛОВОДСКИ ПЪТ” СОФИЯ, МАЙ, 2006 Г.
87. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА” В КВ.21, УПИ VI-2, М. “ХИПОДРУМА”,БУЛ.“ДИМИТЪР НЕСТОРОВ”, МАЙ, 2006 Г.
88. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА, БАНКА И БАНКОВ КЛОН” НА П V-5,8, БУЛ.“ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ”, МАЙ, 2006 Г.
89. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ: ПАСАЖЕРСКИ ХОТЕЛ В УПИ VІІІ-8, КВ. 207, БУЛ. “ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ”, СОФИЯ, ЮНИ, 2006 Г.
90. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА КМ.74+100 НА ПЪТ IІІ- 607, ОРЕШАК-ДЕБНЕВО, ЮЛИ 2006 Г. 91. ВРЕМЕННА УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ”, СОФИЯ, КВ. 38, УПИ VІІІ-7-8, ЗОНА В-15, ЮЛИ, 2006 Г.
92. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ”, СОФИЯ, КВ. 171, УПИ VІІ-1, ЮЛИ, 2006 Г.
93. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ И ОФИСИ”, СОФИЯ, УПИ І-814, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” 110, ЮЛИ, 2006 Г.
94. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА НА УЛ.“Г. БЕНКОВСКИ”, СОФИЯ, АВГУСТ, 2006 Г.
95. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА НА УЛ.“Г. БЕНКОВСКИ” №5, СОФИЯ, (ПРЕРАБОТКА) НОЕМВРИ, 2006 Г.
96. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “КОМПЛЕКС САН СТЕФАНО ПЛАЗА” (ПРОШЕКОВО ПИВО), СОФИЯ, ПРЕРАБОТКА, НОЕМВРИ, 2006 Г.
97. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”, СОФИЯ, БУЛ. “ДОНДУКОВ” 159, НОЕМВРИ, 2006 Г.
98. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІІІ-1, КВ. 125, УЛ. “КАВАЛА” №28, ГР. ВАРНА, НОЕМВРИ, 2006 Г.
99. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ ІХ-5, КВ. 10, ЗОНА Г-14, УЛ.“БУДАПЕЩА”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2006 Г.
100. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” В УПИ ХХІ-4, УЛ. “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, №38, ГР. СОФИЯ , ДЕКЕМВРИ, 2006 Г.
101. ПРОЕКТ ЗА УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА НА “БУЛКОС” ООД, В УПИ ХХІV-485 И УПИ ХХІІІ-486, КВ. 158, ГР. БАНСКО, ДЕКЕМВРИ, 2006 Г.
102. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ДЕТСКА ГРАДИНА”, СОФИЯ, УПИ І-839 КВ. 44, М. “РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ”, ГР. СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2007 Г.
103. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА”, М. “КРАСНО СЕЛО-ПЛАВАТЕЛЕН КАНАЛ” УПИ ІІ-1233, КВ. 33А, ГР. СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2007 Г.
104. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР”, УПИ V-4, КВ. 21, М. “ХИПОДРУМА”, ГР. СОФИЯ, БУЛ. “Ц. БОРИС ІІІ” ЯНУАРИ, 2007 Г.
105. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА В УПИ 253, КВ. 42, БУЛ.“ВИТОША 119”, СОФИЯ, ЯНУАРИ, 2007 Г.
106. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”, СОФИЯ, БУЛ. “ДОНДУКОВ” 159, (ПРЕРАБОТКА), ФЕВРУАРИ, 2007 Г
107. ПОДПОРНА СТЕНА НА КОРИТОТО НА Р. СТРУМА ПРИ “КАУФЛАНД”, ГР. ПЕРНИК, МАРТ, 2007 Г.
108. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И АТЕЛИЕТА” В УПИ І-8, КВ. 306, М. ГГЦ-Г-6, УЛ. “ИВ. ДЕНКОГЛУ”, №2, ГР. СОФИЯ, МАРТ, 2007 Г.
109. ВРЕМЕННО УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА, ОФИСИ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”, УПИІ-839, ІІІ-838, ІV-837, VІІ-840, КВ.44, М. “РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ”, СОФИЯ, АПРИЛ, 2007 Г.
110. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА” В УПИ V-2340, КВ. 5Г, М. БУЛ. “АЛ.МАЛИНОВ-МЛАДОСТ 1А”, ГР. СОФИЯ, АПРИЛ, 2007 Г.
111. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА” В УПИ ХV-27, КВ.222 , БУЛ. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”, М. “ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ”, СОФИЯ, МАЙ, 2007.
112. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “КИЯ МОТОРС-ЦЕНТЪР СОФИЯ” УПИ ІІІ, КВ. 88, М. ГОРУБЛЕНЕ, Р-Н “МЛАДОСТ”, ГР. СОФИЯ, ЮНИ, 2007.
113. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ І-1,6, КВ. 31 НОВ, ПЛОВДИВ, ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ЮНИ, 2007 Г.
114. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС СГРАДА В УПИ ІV-606, КВ. 58, М. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД”, ГР. СОФИЯ, ЮЛИ, 2007 Г.
115. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА БОКАЛ” УПИ ХІ-23,24, КВ. 162, М. “ЗОНА Б-4”, ГР. СОФИЯ, ЮЛИ, 2007.
116. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VІІІ-17, КВ. 36, ЗОНА Г-14, УЛ. “ПОП БОГОМИЛ” 30, ГР. СОФИЯ, ЮЛИ, 2007 Г.
117. УКРЕПЯВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ДО ЖИЛИЩНА СГРАДА В С. ЖЕЛЕЗНИЦА, М. “ЧЕМЕРНИК”, №1, АВГУСТ, 2007 Г.
118. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ, ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ И РЕСТОРАНТ, ОФИСИ, ЖИЛИЩА И АТЕЛИЕТА В УПИ ХХІ-82,83,86 И УПИ 87,88, КВ. 720, ГГЦ, УЛ.“П. ВОЛОВ”65, ГР. СОФИЯ, АВГУСТ, 2007 Г.
119. ПОДПОРНА СТЕНА БЛ. 49, УЛ. “МАРКО БОЧАР”, СОФИЯ, АВГУСТ, 2007 Г.
120. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕК: ОФИС-СГРАДА НА УЛ.”СЛАВЯНСКА” №14, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
121. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ НА “АСТУЛИДИС”, БУЛ. “ГЕН. СКОБЕЛЕВ”, КВ.242, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3, ЗОНА Б-5-3, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
122. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “РАЗШИРЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ”, М. ЦЕНТЪРА-ЗОНА А СЕВЕР, КВ. 499, УПИ І-1, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
123. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСНА ЧАСТ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ” В УПИ Х, КВ. 82, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ”, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
124. УКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОП НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VІІ-7,8, КВ.176, “ВЪЗРАЖДАНЕ”, ГР. СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
125. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “СГРАДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ ІІ-20 И ХІІ-30 КВ.254, БУЛ. “ЦАР БОРИС ІІІ”, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2007 Г.
126. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VІІ-1436, 1579, М. “ДРУЖБА - 2 ЧАСТ”, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2007 Г.
127. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА НА БУЛ. “СЛИВНИЦА” 141, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2007 Г.
128. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС И АВТОКЪЩА” В УПИ І-1737, 1445, 1969, КВ. 140, М. “КРЪСТОВА ВАДА”, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2007 Г.
129. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА” В УПИ V-2340, КВ. 5Г, М.БУЛ.“АЛ.МАЛИНОВ-МЛАДОСТ 1А”, СОФИЯ, (ПРЕРАБОТКА) ОКТОМВРИ, 2007 Г.
130. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “МОЛ-БЪЛГАРИЯ”, КВ. “МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ИЗТОК”, БУЛ.”ТОДОР КАБЛЕШКОВ”/ БУЛ. “БЪЛГАРИЯ”, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007 Г.
131. ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ “СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ”, ГР. АХТОПОЛ, НОЕМВРИ, 2007Г.
132. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС СГРАДА В УПИ ІV-182, 183, 288, 381, 443, 444, 837”, КВ. 11, М. “СЛАТИНА-СЕВЕР”, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007 Г.
133. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ”, ЗОНА А-СЕВЕР, КВ. 499, УПИ І-1, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007 Г.
134. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VІІІ-17, КВ. 36, ЗОНА Г-14, УЛ. “ПОП БОГОМИЛ” 30 (ПРЕРАБОТКА), ГР. СОФИЯ, ЮЛИ, 2007 Г.
135. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ” В УПИ ХХІ- 82, 83, 86 И УПИ ХХІІ-87, 88, КВ. 720, ЗОНА Г-13, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007
136. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ” В УПИ ХХІ- 82, 83, 86 И УПИ ХХІІ-87, 88, КВ. 720, ЗОНА Г-13, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2007
137. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ” В УПИ І- 1737, 1445, М. “КРЪСТОВА ВАДА”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2007 Г.
138. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “КОМПЛЕКС С ТЪРГОВСКО И ОФИСНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ” В УПИ І- 2924, 2912, 2690, КВ. 38, “МЛАДОСТ 4”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2007 Г.
139. УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ИЗКОП НА ОБЕКТ “ОФИС-СГРАДА” В УПИ VІ-2, М. “ХИПОДРУМА”, СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2007 Г.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
1. ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ВЕТРОХОДНА БАЗА “АКАДЕМИК” НА ЯЗ. “ИСКЪР”, 1980 Г.
2. ОТНОСНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ “ПОДПОРНА СТЕНА ОТ КМ. 331+100 ДО КМ. 331+210 НА УДВОЯВАНЕТО НА ЖП ЛИНИЯТА “СТРАЖИЦА - ДРАЛФА”, 1981 Г.
3. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ОБЕКТ ЖП ЛИНИЯ “МИРОВО - СЕПТЕМВРИ”, УЧАСТЪК “КОСТЕНЕЦ-СЕСТРИМО”, 1983 Г.
4. ОТНОСНО ЗАМЯНАТА НА КЛАДЕНЧОВОТО ФУНДИРАНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ОПОРИ НА ВИАДУКТА ПРИ КМ. 27+500 С ПЛОСКО ФУНДИРАНЕ, АМ “ХЕМУС”, 1983 Г.
5. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕФОРМАЦИИ В ТЕЛЕВИЗИОННАТА КУЛА ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРАМВАЙНИЯ ТУНЕЛ “ДР. ЦАНКОВ” - “БЪЛГАРО-САВЕТСКА ДРУЖБА”, СОФИЯ, 1984 Г.
6. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОМЯНА В РАБОТНИЯ ПРОЕКТ ЗА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ “МЕБЕЛНА КЪЩА”, ГР. ГАБРОВО, 1985 Г. (СЪВМЕСТНО С ВЛ. ВЛАЕВ), 1984 Г.
7. ОТНОСНО ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ НА БЕТОНОВ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. ХИСАР, 1986 Г.
8. ОТНОСНО ДАВАНЕ РЕШЕНИЕ ЗА ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “ЦЕХ ЗА ГАМА-СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА СУБСТАНЦИИ И ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ”, СОФИЯ, 1987 Г.
9. ОТНОСНО КОТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ПОЧВИТЕ ОТ ИЗКОПА ЗА ВОДОПРОВОД НА ОБЕКТ “КУРОРТЕН КОМПЛЕКС “БОРОВЕЦ” (ПОДОБЕКТ:ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД), 1987 Г.
10. ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА БЛОК-СЪОРЪЖЕНИЕТО НА ОБЕКТ “ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ - 400 М3/ДЕН”, ПОД. 62640, ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, 1988 Г.
11. ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФУНДИРАНАТА ВЪРХУ ЛЬОСОВА ОСНОВА АГ - КЛИНИКА КЪМ ВМИ, ПЛЕВЕН, 1988 Г.
12. ОТНОСНО НАДЕЖДНОСТТА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ПОД ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ЖИЛИЩЕН БЛОК 1/85, ГР. ПЪРВОМАЙ, 1988 Г.
13. ОТНОСНО СТАБИЛНОСТТА НА ТАБАНИТЕ ОТ ОТПАДЪЧНА ЗЕМНА МАСА НА РУДНИК “КРЕМИКОВЦИ”, ПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ОТПАДЪЦИ ОТ СОФИЙСКИЯ МЕСОКОМБИНАТ”, 1989 Г.
14. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОВДИГАНЕ НА КОТАТА НА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ “ЦЕНТРАЛНА РАЗМЕННА ПОЩА”, СОФИЯ, 1991 Г.
15. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ПОЧВИТЕ НА ОБЕКТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ШИЛЕУГОИТЕЛНО СТОПАНСТВО В С. РЪЖАНА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ВАКАРЕЛ, 1992 Г.
16. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “ВЕДОМСТВЕН БЛОК НА СО “МОНТАЖИ” КВ. 44, СЛАТИНА, УЛ. “МАРКО БОЧАР”, СОФИЯ, 1993 Г. (СЪВМЕСТНО С К. ФИЛИПОВ)
17. ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩА В КЪЩА В С. ВЛ. ТРИЧКОВ, 1994 Г. (СЪВМЕСТНО С АРХ. СТ. ДРУМЕВ)
18. ОТНОСНО УКРЕПИТЕЛНИТЕ СТЕНИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ГАРАЖИ НА ЦЕНТРАЛНА РАЗМЕННА ПОЩА, СОФИЯ, 1996 Г.
19. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА НА П. КОЙНОВ В С. КОКАЛЯНЕ, М. “БРАНИЩЕ”, 1996 Г.
20. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “БИТОВА СГРАДА КЪМ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ”, ГР. СОФИЯ, 1997 Г.
21. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛ ХХII-147, УЛ. “ЦВЕТНА ГРАДИНА” N:26, СОФИЯ, 1997 Г.
22. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА “РАЗРЯДНО - ИМПУЛСНА ТЕХНОЛОГИЯ И АПАРАТУРА” (РИТА) ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ, 1997 Г.
23. ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И УСЛОВИЯТА НА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ВОЛГОГРАД” N:146, СОФИЯ, 1997 Г.
24. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗКОПНО-НАСИПНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ “ВПИ ЗА МРЕЖОВА ВОДА НА ТЕЦ “СОФИЯ”, 1997 Г.
25. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОНДАЖНО-ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР БЕЗ ОБСАЖДАНЕ НА СОНДАЖИТЕ - ПОДОБЕКТ “ФУНДИРАНЕ - СЯРООЧИСТКА” (ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК” 2), 1998 Г.
26. ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ N:ХХ-1706, ГР. БАНКЯ, 1998 Г.
27. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. “БОР” ВЪВ ВИЛНА ЗОНА “БАНКЯ”, 1998 Г.
28. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМЕН ОТКОС МЕЖДУ ПАРЦЕЛИ НА БУЛ. “ХР. СМИРНЕНСКИ” N: 29-37 И УЛ. “АРХ. Й. МИЛАНОВ” N: 26, СОФИЯ, 1998 Г.
29. ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБЕКТ “ПОДПОРНА СТЕНА В ЮЖНАТА ЧАСТ НА КЛИНИЧНА БАЗА “ЛОЗЕНЕЦ” И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНИТЕ Й КАЧЕСТВА, СОФИЯ, 1998 Г.
30. ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТ “ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДЪЖДОВНИ ВОДИ НА МК “КРЕМИКОВЦИ”, ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, 1998 Г.
31. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА ФУНДАМЕНТИТЕ И РАЗШИРЕНИЕТО НА СГРАДА N:2 НА “ПИРИНТЕКС”, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, 1999 Г.
32. ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛ Х-5, КВ. 38, ЗОНА В-15, СОФИЯ, 1999 Г.
33. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “СЕВЕРЕН ОБХОДЕН КОЛЕКТОР VII-А”, ГР. ПЛОВДИВ, 1999 Г.
34. ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ФУНДИРАНЕ В ПАРЦЕЛ ХVIII-7, КВ. 11, ВИЛНА ЗОНА “МАЛИНОВА ДОЛИНА”, СОФИЯ, 1999 Г.
35. ОТНОСНО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИТЕ СВОЙСТВА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА, УСЛОВИЯТА НА ФУНДИРАНЕ И КОНСТРУКТИВНОТО РЕШЕНИЕ НА ОБЕКТ “ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ “КРЕМОНА”, КАЗАНЛЪК, 2000 Г.
36. ОТНОСНО ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДАВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ЗА УКРЕПЯВАНЕТО НА ОБЕКТ “ПОДПОРНА СТЕНА НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО СЪОРЪЖЕНИЕ “ДОЛНО ЕЗЕРО” С. ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБ. ЯБЛАНИЦА, 2000 Г.
37. ОТНОСНО ЗЕМНАТА ОСНОВА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФУНДИРАНЕ НА 7-ЕТАЖЕН ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В РАЙОНА НА “РУСКА ТРОЙКА”, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, ВАРНА, 2000 Г.
38. ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМНИТЕ ОТКОСИ НА ВИСОКИТЕ НАСИПИ ПО АВТОМАГИСТРАЛА “ТРАКИЯ” ОТ КМ.10+000 ДО КМ. 23+046 И ДАВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА УЧАСТЪКА, 2000 Г.
39. ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ V-207 КВ. 20, УЛ. “КОРЕНЯЦИТЕ”, КВ. “КАРПУЗИЦА”, СОФИЯ, 2000 Г.
40. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА РАБОТИТЕ ПО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩЕТО НА ПЪТЯ “БЯЛА-НОВАЧЕВО”, ОБЩИНА СЛИВЕН, 2001 .
41. ОТНОСНО ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “БОРИМЕЧКАТА - НИСКО ТЯЛО”, БУЛ. “СИТНЯКОВО”, СОФИЯ, 2001 Г.
42. ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА НУЛЕВИЯ ЦИКЪЛ НА ОБЕКТ “ТЕХНОЛОГИЧНА БАЗА НА “ВОЛФ - ДИТЦ”, КВ. БОЯНА, СОФИЯ, 2001 Г.
43. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩЕТО ПО ПЪТ IV-53034 “БЯЛА-НОВАЧЕВО”, ОБЩИНА СЛИВЕН, 2001 Г.
44. ОЦЕНКА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА И ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА ФУНДИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “ОБОРИЩЕ”N:63, СОФИЯ, 2001 Г.
45. ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ III-209, КВ.20, Ж.К. “КАРПУЗИЦА”, СОФИЯ, 2002 Г.
46. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИТЕ КАЧЕСТВА НА ОСНОВАТА НА ПЪТ “НОВАЧЕВО-ГРАДСКО”, 2002 Г.
47. ОТНОСНО ДЪЛБОК СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ГР. СЛИВЕН, 2002 Г.
48. ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ IХ-496, КВ.20, Ж.К. “КАРПУЗИЦА”, СОФИЯ, 2002 Г.
49. ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНОТО ШУМОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ НОВОПРОЕКТИРАНАТА АВТОГАРА НА ГР. СЛИВЕН И ДАВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ЗА СНИЖАВАНЕ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ, 2002 Г.
50. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМНИЯ НАСИП НА ПЛОЩАДКАТА НА ОБЕКТ: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ВИНОГРАДЕЦ” НА АМ “ТРАКИЯ” НА OMV, БЪЛГАРИЯ, АД И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УКРЕПЯВАНЕТО МУ, 2002 Г.
51. ОТНОСНО ЗЕМНА ОСНОВА В ПАРЦЕЛ ХV 1264А, КВ. 22, ГР. БАНКЯ, УЛ. “ЕРМА” N:20-22, МАРТ, 2003Г.
52. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ОМV” В ГР. ТЪРНОВО, АПРИЛ, 2003 Г.
53. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ИМОТ 9002, М. “АРКАРЪ-КУРУЧ” ГР. СЛИВЕН, МАРТ, 2003 Г.
54. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. “БЯЛА РУЖА” N:1, СОФИЯ, МАЙ, 2003 Г.
55. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА АЕРОГАРА СОФИЯ, ЮНИ, 2003 Г.
56. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. ИВАНЯНЕ, УЛ. “ВИТ” N:10, СЕПТЕМВРИ, 2003 Г.
57. ОТНОСНО РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ “ПИСТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ НА АЕРОГАРА СОФИЯ”, ОКТОМВРИ, 2003 Г.
58. ОТНОСНО НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПЛЪТНЕНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “СКЛАДОВО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИН И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ”, УПИ II-198, БУЛ.“ЛОМСКО ШОСЕ”, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2003 Г.
59. ОТНОСНО СВЛАЧИЩЕ ПРИ РЕСТОРАНТ “МОБИ ДИК” В КК “АЛБЕНА”, ОБ. ДОБРИЧ, ДЕКЕМВРИ, 2003 Г.
60. ОТНОСНО ИЗЯСНЯВАНЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ ПО РЕЗЕРВОАР N:4 И ТРЪБОПРОВОД КЪМ НЕГО В ПЕТРОЛНА БАЗА “КАСПИЧАН”, ДЕКЕМВРИ, 2003 Г.
61. ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ ХII-379, КВ.20, Ж.К. “КАРПУЗИЦА”, СОФИЯ, МАЙ, 2004 Г.
62. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ.”ТЕМЕНУГА”, УПИ III-1020, КВ. 66, М. “СЛАТИНА” И МЕРКИ ЗА УКРЕПЯВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА В СЪСЕДНИЯ ПАРЦЕЛ IV.1019, МАЙ, 2004 Г.
63. ОТНОСНО ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “ВИЛНА СГРАДА ВЪВ ВИЛНА ЗОНА “КАЛФИН ДОЛ”, УПИ II-24, КВ.4, СОФИЯ, МАЙ 2004 Г.
64. ОТНОСНО ПРОВЕРКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “V-ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, УПИ III-1339, Ж.К.”МЛАДОСТ”2, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2004 Г.
65. ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ Х-945, КВ.20, УЛ. “ЖИВОПИСНА”N:10, Ж.К.“КАРПУЗИЦА”, СОФИЯ, МАЙ, 2005 Г.
66. ОТНОСНО ЕКОЛОГИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ ПОЧВАТА НА ОБЕКТ “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР НА БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, АВГУСТ 2005 Г.
67. ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО И ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПУКНАТИНИ В КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА НА ПОКРИТИЯ ПЛУВЕН БАСЕИН НА ПОЧЕВЕН КОМПЛЕКС НА МО В С. РИБАРИЦА, ОБЩ. ТЕТЕВЕН, СЕПТЕМВРИ, 2005 Г.
68. ОТНОСНО УКРЕПЯВАНЕ НА ОТКОС ЧРЕЗ ПОДПОРНА СТЕНА НА ПЪТ III-305 “БОАЗА-ГЛОЖЕНЕ” (КМ. 55+600 ДО КМ. 55+650), ОКТОМВРИ, 2005 Г.
69. ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ: “ХАЛЕ ЗА СЛАДКАРСКИ ЦЕХ”, ГР. БОТЕВГРАД, МАЙ, 2006 Г.
70. ОТНОСНО ОЦЕНКА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІІ-22, КВ. 256, УЛ. “МАЙОР ГОРТАЛОВ”, СОФИЯ, СЕПТЕМВРИ, 2006 Г.
71. ОТНОСНО ОСНОВА В УПИ VІ-208, КВ.20, Ж.К.“КАРПУЗИЦА”, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2006 Г.
72. ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА УЛ. “ЧАТАЛДЖА” №20, ГР. СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2006 Г.
73. ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ: ХИПЕРМАРКЕТ “КАУФЛАНД”, ДОБРИЧ, НОЕМВРИ, 2006 Г.
74. ОТНОСНО ОЦЕНКА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНО-ОФИСНА СГРАДА В УПИ ХІ-2522, КВ. 4, “МЛАДОСТ І”, БУЛ. “ЕРУСАЛИМ” СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2006 Г.
75. ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ФУНДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ “ДУНАВ-МОСТ ПРИ КМ. 796 МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ ВИДИН И КАЛАФАТ, ЮНИ, 2007 Г.
76. ОТНОСНО КОНСТРУКТИВНИТЕ ПОВРЕДИ НА ОБЕКТ: 30-КЛАСНО УЧИЛИЩЕ В Ж.К. “ДРУЖБА 2”, ГР. СОФИЯ, АВГУСТ, 2007 Г.

РЕЦЕНЗИИ, ТЕХНИЧЕСКИ СТАНОВИЩА, ПРЕПОРЪКИ
1. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО ЗАМЯНА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА КОРЕКЦИЯТА НА Р. МАКОЦЕВСКА КЪМ ОБЕКТ “СКЛАДОВА БАЗА - ГОРНА МАЛИНА, 1980 Г.
2. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО “ПРОМЯНА ТИПА НА ЗАТЕЖНЯВАЩИТЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ОБВАЛОВКАТА НА ПОДОБЕКТ 453-А2-151 НА ОБЕКТ “ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД - СМЯДОВО”, 1980
3. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО “НОВО КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ДО ГЛАВЕН КОРПУС НА ОБЕКТ “26-БУХОВО”, 1980 Г.
4. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО ЗАЯВКА ЗА АВТОРСКО СВИДЕТЕЛСТВО N:49188/80, 1981 Г.
5. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА И НАЧИНА НА ЗАМЯНА НА ПИЛОТНИ С ПЛОСКИ ФУНДАМЕНТИ НА ПОДОБЕКТ “РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕН КОРПУС” НА ОБЕКТ “СТРОЙБАЗА ДОБРУДЖА”, ГР. ТОЛБУХИН, 1983 Г.
6. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРАСЕТО НА КОЛЕКТОРА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ “ЛЮЛЯКОВИЦА” И ОТПАДАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННАТА ПОДЛОЖКА ПОД КОЛЕКТОРА, 1984 Г. (СЪВМЕСТНО С Г. СТЕФАНОВ, Г. ИЛОВ)
7. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОВО ИСКАНЕ НА ДИПЛОМ ЗА ОТКРИТИЕ, РЕГ. N:69550 “ЗАКОНОМЕРНОСТ МЕЖДУ АКТИВНИЯ ЗЕМЕН НАТИСК И ФИЗИЧЕСКИТЕ СВОЙСТВА НА КОНТАКТНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ, ПРЕДАВАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОВАРИ ВЪРХУ ПОДПРЕНИЯ МАСИВ”, 1986
8. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО ПОДОБЕКТ “ПОДПОРНА СТЕНА” НА ОБЕКТ “ЗДРАВНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА БАЗА “РАЙКОВСКИ ЛИВАДИ”, ПАМПОРОВО, 1987 Г.
9. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА АВАРИЯ НА “САНИТАРЕН ЗАДЪРЖАТЕЛ” НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СВИНЕВЪДСТВО, С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ, 1988 Г.
10. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЧАСТТА “ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” НА ПРОЕКТ НА МОСТ ПРИ КМ. 48+000 НА АМ “ХЕМУС”, 1984 Г.
11. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО КАТЕГОРИЯТА НА ПОЧВАТА НА ОБЕКТ “РЕЗЕРВОАР ЗА ОБОРОТНИ ВОДИ”, МОП ЧЕЛОПЕЧ, 1989 Г.
12. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ” НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПГС В ПОЛУВИСШ ИНСТИТУТ “Д. БЛАГОЕВ”, ГР. ЯМБОЛ, 1991 Г.
13. ПРЕПОРЪКА ОТНОСНО ПРЕРАБОТКА НА НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ, 1995 Г.
14. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО “ПИЛОТНИ ФУНДИРАНЕ. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ”, 1995 Г.
15. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УКРЕПИТЕЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА УЧИЛИЩНА СГРАДА В С. НОВОСЕЛЯНЕ, ОБ. БОБОВ ДОЛ, 1995 Г.
16. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНИ И ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УКРЕПЯВАНЕ НА ПОРОЯ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА С. БАБИНО, ОБ. БОБОВ ДОЛ, 1995 Г.
17. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА БДС “ПОЧВИ СТРОИТЕЛНИ. ДИНАМИЧЕН И СТАТИЧЕН ПЕНЕТРОМЕТРИ ЗА ПОЛЕВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВИТЕ”, 1996 Г.
18. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗБОР НА ТРАСЕ НА ПЪТ I-9 (Е87) “МАЛКО ТЪРНОВО - ГКПП”, 1998.
19. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ КЪМ ОБЕКТ “КАФЕ-ГРИЛ”, КВ. СИМЕОНОВО, СОФИЯ, 1999 Г.
20. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ “ФУНДАМЕНТ НА ПРЕСНОЖИЦА ЗА СКРАБ”, БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ, 2000 Г.
21. СТАНОВИЩЕ (ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА) ОТНОСНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПРОТИВОЗАМРЪЗВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪРХУ ПИСТАТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ И ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ НА ОБЕКТ “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ”, 2001 Г.
22. ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАМЯНА НА МОНОЛИТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАДНИ СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ СЪС СГЛОБЯЕМИ НА ОБЕКТ “УКРЕПЯВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ НА Р. АРДА В РАЙОНА НА ГР. КЪРДЖАЛИ”, 2001 Г.
23. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 35-ЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА “ДАРИК-РАДИО” НА БУЛ. “ПИРОТСКИ”, СОФИЯ, 2001 Г.
24. СТАНОВИЩЕ НА ВЕЩО ЛИЦЕ ПРЕД ОКРЪЖЕН СЪД (ЛОВЕЧ) ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТ “ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ООТРАДЪЦИ, ГР. ЛОВЕЧ”, ФЕВРУАРИ, 2002 Г.
25. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ОЦЕНКА КАЧЕСТВАТА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ФУНДАМЕНТИТЕ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВИЛНА ЗОНА БОЯНА, КВ.18 ПАРЦЕЛ ХХIV-723, МАРТ, 2002 Г.
26. РЕЦЕНЗИЯ НА ТЕМА “СИНХРОНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА В СИЛ ПО ЗЕМНА И СКАЛНА МЕХАНИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС - ISO/IES 17025”, АПРИЛ 2002 Г.
27. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ГЕОЛОЖКАТА ОСНОВА И НИВОТО НА ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ В ПАРЦЕЛ ПЛ.N: 779, КАД. ЛИСТ 758, “МАЛИНОВА ДОЛИНА- I ЕТ., БУНКЕРА” М. “ФРАЩЕНЕ” БИСТРИЦА, МАЙ, 2002 Г.
28. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ОЦЕНКА КАЧЕСТВАТА НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ФУНДАМЕНТИТЕ НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВИЛНА ЗОНА БОЯНА, КВ.18 ПАРЦЕЛ ХХIV-723, МАРТ, 2002 Г.
29. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АРМИРАНИ БАЛАСТРОВИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ПОД ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИ, ЮНИ, 2002 Г.
30. РЕЦЕНЗИЯ НА ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ЗА ПРЕДСТАВЕНИЯ ЗА КОНЦЕСИЯ ОБЕКТ: ДАЛЯН “КОНДРОС”, ГР. ПРИМОРСКО, ФЕВРУАРИ, 2003 Г.
31. РЕЦЕНЗИЯ НА ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ЗА ПРЕДСТАВЕНИЯ ЗА КОНЦЕСИЯ ОБЕКТ: ДАЛЯН “ПРИМОРСКО-КЕЯ”, ГР. ПРИМОРСКО, ФЕВРУАРИ, 2003 Г.
32. РЕЦЕНЗИЯ НА ЕКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ЗА ПРЕДСТАВЕНИЯ ЗА КОНЦЕСИЯ ОБЕКТ: “СЕМЕПРОИЗВОДИТЕЛНА ГРАДИНА С КОРКОВ ДЪБ, С. КАВРАКИРОВО, ОБ. ПЕТРИЧ, МАРТ, 2003 Г.
33. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. ИВАНЯНЕ, УЛ. “ВИТ” N:10, СЕПТЕМВРИ, 2003 Г.
34. РЕЦЕНЗИЯ ОТНОСНО РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ “ПИСТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ НА АЕРОГАРА СОФИЯ”, ОКТОМВРИ, 2003 Г.
35. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ОБЕКТ: “ХОТЕЛ В УПИ II-25, КВ. 7703, К.К. “СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛ. БУРГАС, ЮЛИ, 2004 Г.
36. РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ЕКОЛОГИЯ” ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ “ГЕОДЕЗИЯ”, УАСГ, СОФИЯ, ОКТОМВРИ, 2004 Г.
37. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УКРЕПЯВАНЕ НА ЦЪРКВАТА “СВ. НИКОЛАЙ”, С. СЕСЛАВЦИ, СОФИЙСКО, ДЕКЕМВРИ, 2004
38. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ НАСИП ПРИ ПОДПОРНА СТЕНА КЪМ ОБЕКТ “БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ОРЕТ”, В. ТЪРНОВО, МАРТ, 2005 Г.
39. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА НА ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ Х-44, УЛ. “БРЕЗА”, КВ.230 В, М. “ЛОЗЕНЕЦ” I ЧАСТ, СОФИЯ, МАЙ, 2005 Г.
40. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. БАНКЯ, УПИ ХХVII-683, ЮЛИ, 2005 Г.
41. ЕКОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ОТНОСНО “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР НА БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”, СОФИЯ, АВГУСТ, 2005 Г.
42. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ПАРЦЕЛ П.С.N: 3020, Ж.К. “МЛАДОСТ IV”, ГР. СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2005 Г.
43. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ГЕОТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ФУНДИРАНЕ В М.”БАТАРЕИТЕ”, С. РОСЕН, ОБ. БУРГАС, НОЕМВРИ, 2005 Г.
44. ВЪТРЕШНА РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА АНДРЕЙ ЕМАНУИЛОВ ТОЦЕВ, МАЙ, 2006 Г.
45. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ФУНДИРАНЕТО НА ХИПЕРМАРКЕТ “КАУФЛАНД” ПЕРНИК, ЮЛИ, 2006 Г.
46. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЕКТ “КАСОВ ЦЕНТЪР”, ГР. СОФИЯ, АВГУСТ, 2006 Г.
47. РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА АНДРЕЙ ЕМАНУИЛОВ ТОЦЕВ, НОЕМВРИ, 2006 Г.
48. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА УКРЕПИТЕЛНА СТЕНА НА ОБЕКТ: “ОФИСНО-ТЪРГОВСКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА В М. “ВОЕННА РАМПА-ЗАПАД”, КВ. 5, УПИ ХІІ, СОФИЯ, НОЕМВРИ, 2006 Г.
49. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ОБЕКТ: “ОФИС-СГРАДА С БАНКОВ КЛОН И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ” В КВ. 345, УПИ І-8, М. “ЗОНА Г-6/“БУКАТА”, ГР. СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ, 2006 Г.
50. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ФУНДИРАНЕ НА ОБЕКТ: “ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В УПИ V-421, КВ. 3401, ПО ПЛАНА НА КК “СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ЗАПАД”, ЯНУАРИ, 2007 Г.
51. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБРАТНИТЕ ЗАСИПКИ НА ОБЕКТ: ”МЕДИКА”, ГР. САНДАНСКИ, ФЕВРУАРИ, 2007 Г.
52. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: АВАРИЙНО УКРЕПЯВАНЕ НА НАРУШЕН УЧАСТЪК ОТ КМ.221+740 ДО КМ 221+840 НА ПЪТ І-6 “ЧЕЛОПЕЧ-ПИРДОП-КАРЛОВО”, МАЙ, 2007 Г.
53. ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: АВАРИРАЛА ПОДПОРНА СТЕНА МЕЖДУ БЛ. 48 И БЛ. 49 НА УЛ. “МАРКО БОЧАР”, РАЙОН СЛАТИНА, ГР. СОФИЯ, МАЙ, 2007 Г.

ДОКЛАДИ ЗА ОВОС
1. ДОКЛАД ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПЪТ III-377 “ПЕЩЕРА-БРАЦИГОВО” ОТ КМ. 0+715 ДО 5+833, 1993 Г.
2. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТ II-55, ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР- КИЛИФАРЕВО, ОТ КМ. 4+300 ДО 8+237, 1993 Г.
3. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТ II-55, ВАРИАНТ ГР- КИЛИФАРЕВО, ОТ КМ. 6”440 9О 8+237, 1993 Г.
4. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ОПОРЕН ПУНКТ ”ОСИКОВИЦА”, АМ “ХЕМУС”, 1994 Г.
5. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ОПОРЕН ПУНКТ ”БОТЕВГРАД”, АМ “ХЕМУС”, 1994 Г.
6. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ АМ “ХЕМУС” , УЧАСТЪК “ШУМЕН - ДЕВНЯ”, КМ. 337+800 - 360+600, 1994 Г.
7. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТ I-5 ГАБРОВО-ШИПКА С ТУНЕЛ ПОД СТАРА ПЛАНИНА, КМ. 99+305 - 114+937, 1995 Г.
8. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТНА ВРЪЗКА НА I-7 ОТ КМ. 303+500 ДО НОВ ГКПП ПРИ С. ЛЕСОВО”, 1996 Г.
9. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “АВТОМАГИСТРАЛНА БАЗА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ “ЦАРАЦОВО” ПРИ КМ. 125+000 НА АМ “ТРАКИЯ”, 1996 Г.
10. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ АМ “МАРИЦА” - У-К ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД, КМ. 73+320 - 117+080, 1996 Г.
11. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТ II-19 “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-КОПРИВЛЕН-ГРАНИЦАТА” КМ. 93+758 - 106+648,1997 Г.
12. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТНА ВРЪЗКА НА I-7 ОТ КМ. 303+500 ДО НОВ ГКПП ПРИ С. ЛЕСОВО”, 1997 Г.
13. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ПЪТ I-9 “САРАФОВО - БУРГАС” КМ. 229+399,99 - 231+70 С ПОДОБЕКТ “ПЪТЕН ВЪЗЕЛ “КАБЛЕШКОВО”, 1997 Г.
14. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ВАРИАНТ “ДЕРВЕНТА” НА ПЪТ I-6 “ГЮЕШЕВО - КЮСТЕНДИЛ” , КМ. 10+322 - КМ. 13+386, 1999 Г.
15. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА”, КМ. 2+930 - 73+600, 1999 Г.
16. ДОКЛАД ЗА ОВОС ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА ЗА “ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”, ОБЩИНА СВОГЕ, 1999 Г.
17. ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НАВИГАЦИЯТА НА ДУНАВ В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ (ЧАСТ: ОКОЛНА СРЕДА), 1999 Г.
18. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ВАРИАНТ “ДЕРВЕНТА” НА ПЪТ I-6 “ГЮЕШЕВО - КЮСТЕНДИЛ” , КМ. 10+322 - КМ. 13+386, 2000 Г.
19. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЕКТ “ДУНАВ-МОСТ ПРИ КМ. 961 МЕЖДУ ВИДИН И КАЛАФАТ”, 2000 Г.
20. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ АВТОМАГИСТРАЛА “СТРУМА”, КМ. 287+356 - 441+561 (КВ. ДАСКАЛОВО, ПЕРНИК - ГКПП КУЛАТА), 2001 Г.
21. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ДУНАВ-МОСТ ПРИ КМ. 961 МЕЖДУ ВИДИН И КАЛАФАТ”, 2001 Г.(ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИРМА LAHMEYER, ГЕРМАНИЯ)
22. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА РАБОТЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ “СЛЪНЧЕВ ДЕН” - ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ”, 2001 Г.
23. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА РАБОТЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ “УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ КВ. САРАФОВО, БУРГАС - ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ”, 2001 Г.
24. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “НАДГРАЖДАНЕ ДО КОТА 102,5 М НА СЕКЦИЯ III-Б НА СГУРООТВАЛА НА “БРИКЕЛ” ЕАД, ГР. ГЪЛЪБОВО, 2001 Г.
25. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ” НА “БРИКЕЛ” ЕАД, ГР. ГЪЛЪБОВО” 2001 Г.
26. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ “КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ВОЗДОЛ” (С.ЧЕЛОПЕЧ, ОБЛ. СОФИЙСКА), 2001 Г.
27. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ АВТОМАГИСТРАЛА “ТРАКИЯ”, КМ. 186+880 - 210+100 (ЧИРПАН -СТ. ЗАГОРА), 2002 Г.
28. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ АВТОМАГИСТРАЛА “ТРАКИЯ”, КМ. 210+100 - 241+900 (СТ. ЗАГОРА - Н. ЗАГОРА), 2002 Г.
29. ОВОС НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА (УЧАСТИЕ КАТО СЪРЪКОВОДИТЕЛ), 2002 Г.
30. РЕВИЗИРАН ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ АВТОМАГИСТРАЛА “ЛЮЛИН”, 2003 Г.
31. ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЛОКАЛИЗАЦИЯ “СУПЕР БОРОВЕЦ” (ЧАСТИ “ГЕОЛОЖКА СРЕДА” И “ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”), 2004 Г.
32. ЕКОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОБЕКТ: “ВЕТРОПАРК “РУСАЛКА”, ЧАСТ “ГЕОЛОЖКА СРЕДА”, 2004 Г.
33. ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “СТРУМА”, (ДОЛНА ДИКАНЯ - ГКПП КУЛАТА), ФЕВРУАРИ, 2007 Г.

Научни и академични длъжности

2000 - 2004 УАСГ, София. Факултет по транспортно строителство Заместник-Декан на ФТС
2004 – 2008 УАСГ, София. Факултет по транспортно строителство Декан на ФТС
2008 – 22.12.2011г., УАСГ, София. РЕКТОР

 

 

Други длъжности и дейности

ЧЛЕНСТВО В СЪВЕТИ И КОМИСИИ
1. ЧЛЕН НА ПОДКОМИСИЯ N:9 “ПРОТИВОСВЛАЧИЩНИ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ” ПО ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1999 Г.).
2. ЧЛЕН НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ КЪМ МРРБ ЗА “ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТ I-1 ПРИ КВ. КНЯЖЕВО, СОФИЯ”, (СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1997 Г.).
3. ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО СВЛАЧИЩА И БРЕГОУКРЕПЯВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2000 Г.)
4. ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА (НЕСУТРП) ОТНОСНО ВЪВЪЕЖДАНЕТО НА ЕВРОКОДОВЕ 2, 3, 7 (НОЕМВРИ, 2001 Г.)
5. ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, 2001 Г.
6. ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА СП. “ПЪТИЩА”, ОТ 2004 Г.
7. ЧЛЕН НА РАБОТНА ГРУПА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НО ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА “СЕКТОРНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.”, ОТ СЕПТЕМВРИ 2004 - ЮНИ 2005 Г.
8. ЧЛЕН НА “ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА - ОТ М. НОЕМВРИ, 2005 Г.
9. ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА СП. “ВСИЧКО ЗА КЪЩАТА”, ОТ 2007 Г.
10. ЧЛЕН НА КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ КЪМ БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА, ЮЛИ, 2007 Г.
11. ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИГА НА ПРОЕКТАНТИТЕ НА КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ОТ М. ЯНУАРИ, 2008 Г.

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ •
ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ НА ФИРМА N A C O (ХОЛАНДИЯ) ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ: - НОВ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ, ”АЕРОГАРА СОФИЯ”, 2003-2004 Г. - ПИСТОВА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО НЕЯ - “АЕРОГАРА СОФИЯ”, 2004 Г.
• ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ НА ФИРМА “БАУЕР-БЪЛГАРИЯ” - ОТ 2004 Г. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
• ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КАМБОДЖА, ОТ 1998 Г.

Публикации

УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, НАРЪЧНИЦИ
1. КРЪСТИЛОВ, ИЛ. ... Д. ДЕНЕВ, РЪКОВОДСТВО ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ, (ЧАСТ “ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ”), ТЕХНИКА, СОФИЯ, 1986 Г
2. АЛЕКСИЕВ, А. ... Д.ДЕНЕВ, НАРЪЧНИК ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ, ТОМ 1. (ГЛ.Х.1 УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ГЛ. ХV. АНКЕРИ И АНКЕРНО УКРЕПЯВАНЕ), ТЕХНИКА, СОФИЯ, 1989 Г.
3. АЛЕКСИЕВ, А. ... Д.ДЕНЕВ, НАРЪЧНИК ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ, ТОМ 2. (ГЛ. ХV. Т. 5.7 АНКЕРИ И АНКЕРНО УКРЕПЯВАНЕ (ХVIII. Т.4.7. УСТОЙЧИВОСТ НА АНКЕРИРАНИТЕ КОНСТРУКЦИИ. ДЪЛЖИНА НА АНКЕРИТЕ), ТЕХНИКА, СОФИЯ, 1989 Г.
4. БАЛУШЕВ, Е., ТР. ГЕРМАНОВ, ... Д. ДЕНЕВ, ЗЕМНА МЕХАНИКА (ЧАСТИ: ГЛ.2.5. ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВИТЕ НА МЯСТО; ГЛ. 9. ЗЕМЕН НАТИСК), ИЗДАТЕЛСТВО НА УАСГ, СОФИЯ, 1999 Г.

НАУЧНИ СТАТИИ
1. ДЕНЕВ, Д. НОМОГРАМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ХЛЪЗГАТЕЛНАТА ПОВЪРХНИНА ПРИ АКТИВЕН ЗЕМЕН НАТИСК - ГОДИШНИК НА ВИАС, СВ. IV, ТОМ ХХХI, 1983-84.
2. ДЕНЕВ, Д. ОБОБЩЕНА НОМОГРАМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АКТИВЕН ЗЕМЕН НАТИСК И ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРОДАВНАТА ХЛЪЗГАТЕЛНА РАВНИНА, СТРОИТЕЛ-СТВО, 12/1983 Г.
3. ДЕНЕВ, Д. ЗЕМЕН НАТИСК ПРИ ЧАСТНИЯ СЛУЧАЙ НА ХОРИЗОНТАЛЕН ТЕРЕН И ОТ-СЪСТВИЕ НА ТРИЕНЕ МЕЖДУ ПОЧВАТА И ПОДПОРНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ, ПЪТИЩА, 10/1983
4. ДЕНЕВ, Д. НОМОГРАМА ЗА КОЕФИЦИЕНТА НА СТРАНИЧЕН ЗЕМЕН НАТИСК, ПЪТИЩА, 9/1983 Г.
5. ДЕНЕВ, Д. ВИСОЧИНА НА БЕТОННИТЕ ФУНДАМЕНТИ, СТРОИТЕЛСТВО, 10/1985 Г.
6. ДЕНЕВ, Д. НОМОГРАМИ ЗА НАПРЕЖЕНИЯТА В ЗЕМНАТА ОСНОВА ПОД ПРАВОЪГЪЛНИ ФУНДАМЕНТИ, СТРОИТЕЛСТВО, 7/1986 Г.
7. ДЕНЕВ, Д. ОБЩО ГРАФИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗЕМНИЯ НАТИСК, ПЪТИЩА, 8/1986 Г.
8. ДЕНЕВ, Д. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗЕМНИЯ НАТИСК В ПОКОЙ, ПЪТИЩА, 12/1986 Г.
9. ДЕНЕВ, Д. ЗЕМЕН НАТИСК ПРИ СВЪРЗАНИ ПОЧВИ И НАКЛОН НА ТЕРЕНА, ПО-ГОЛЯМ ОТ ЪГЪЛА НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ НА ПОЧВАТА, ГОДИШНИК НА ВИАС, ТОМ ХХХII, 985-86 Г.
10. ДЕНЕВ, Д. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПАСИВНИЯ ЗЕМЕН НАТИСК И ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРОДАВНАТА ХЛЪЗГАТЕЛНА РАВНИНА, ГОДИШНИК НА ВИАС, ТОМ. ХХХII, 1985-86 Г.
11. ДЕНЕВ, Д. ТАБЛИЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА В ЗЕМНАТА ОСНОВА ПОД ЕДИНИЧНИ ФУНДАМЕНТИ, ГОДИШНИК НА ВИАС, Т. ХХХII, 1985-86 Г.
12. ДЕНЕВ, Д. ЗЕМЕН НАТИСК НА НЕСВЪРЗАНИ ПОЧВИ ПРИ ЗЕМЕТРЪС, ПЪТИЩА, 9/1987 Г.
13. ДЕНЕВ, Д. ЗЕМЕН НАТИСК НА СВЪРЗАНИ ПОЧВИ ПРИ ЗЕМЕТРЪС, ПЪТИЩА, 1/1988 Г.
14. ДЕНЕВ, Д. ОБЩ И ЧАСТНИ КРИТЕРИИ ЗА ГРАНИЧНО РАВНОВЕСИЕ НА ПОЧВИТЕ, ГОДИШНИК НА ВИАС, Т. ХХХIII, 1987-88 Г.
15. ДЕНЕВ, Д. КОЕФИЦИЕНТ НА ЗЕМНИЯ НАТИСК В ПОКОЙ, ГОДИШНИК НА ВИАС, Т. ХХХIII, 1978-79 Г.
16. ДЕНЕВ, Д. ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗЕМНИ ОТКОСИ, ГОДИШНИК НА ВИАС, Т. ХХХIV, 1988-89 Г.
17. ДЕНЕВ, Д. ОТНОСНО МЕТОДА НА КРАНЦ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА УКРЕПЕНИ С НАПРЕГНАТИ АНКЕРИ ПОДПОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГОДИШНИК НА ВИАС, Т. ХХХV, 1989-90 Г.
18. КОСЕВ, Н., Г. ИЛОВ, Д. ДЕНЕВ, СКАЛНИ ОТКОСИ.
19. ДЕНЕВ, Д. ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОДОВИЯ ЕФЕКТ, ГОДИШНИК НА УАСГ, Т. ХХХIХ, 1997-98 Г.
20. ДЕНЕВ, Д. ХОРИЗОНТАЛНО ЗАСВОДЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ, ГОДИШНИК НА УАСГ, Т. ХХХIХ, 1997-98 Г.
21. ДЕНЕВ, Д. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАПРЕЖЕНИЯТА В ЗЕМНАТА ОСНОВА, ГОДИШНИК НА УАСГ, Т. ХL, 1999-2001 Г.
22. ТОШКОВА, С., Д. ЗЪКОВ, Д. ДЕНЕВ, МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БАРАЖИ, 2003 Г.
23. ДЕНЕВ, Д. ЗАСВОДЯВАНЕ ПОД ДЪНОТО НА ИЗКОПИТЕ, ГОДИШНИК НА УАСГ, 2005 Г.

ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ СЕСИИ
1. ДЕНЕВ, Д., ГРАФИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АКТИВЕН ЗЕМЕН НАТИСК ЗА НЯКОИ СЛУЧАИ ПРИ ЪГЛОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ, НАУЧНА СЕСИЯ, ВИАС, 1980 Г.
2.  ДЕНЕВ, Д., ТАБЛИЦИ ЗА КОЕФИЦИЕНТА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ПОД ЪГЛОВА ТОЧКА НА ПРАВОЪГЪЛНА ОСНОВНА ПЛОСКОСТ НАТОВАРЕНА С ТРАПЕЦОВИДЕН ТОВАР, НАУЧНА СЕСИЯ, ВИАС, СОФИЯ, 1984 Г.
3. ДЕНЕВ, Д., СТАТИЧЕН ОТПОР И ДОПУСТИМО НАТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИТЕ (ДОКЛАД), II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ, РУСЕ, 1987 Г.
4. DENEV, D., T. GERMANOV, STRESS-TIME STATE OF ANCHOR RETAINING WALLS FOR DEEP EXCAVATIONS, IХ ДУНАВСКО-ЕВРОПЕЙСКА КАНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ, БУДАПЕЩА, 1990.
5. DENEV, D., A THEORETICAL SRUDY OF THE ARTH EFFECT, Xvth ICSMGE, ISTANBUL, 2001.
6. ДЕНЕВ, Д. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАПРЕЖЕНИЯТА В ЗЕМНАТА ОСНОВА, ЮБИЛЕЙНА СЕСИЯ ПО СЛУЧАЙ 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Б. БАЛУШЕВ, И 60 ГОДИНИ ЗЕМНА МЕХАНИКА В БЪЛГАРИЯ, ФЕВРУАРИ 2002 Г.
7. ТРИФОНОВ, ИВ., Д. ДЕНЕВ, ФАКУЛТЕТЪТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ, ПЪТИЩА, ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ, 2003 Г.
8. ДЕНЕВ, Д., ФАКУЛТЕТЪТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСГТВО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ, ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД 65-А ГОДИШНИНА НА УАСГ, МАЙ 2007 Г.
9. ДЕНЕВ, Д., СТ. КОСТОВА, ЗЕМЕН НАТИСК В ПОКОЙ И “СТАТИЧНИ” ЯКОСТНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЧВАТА, ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - 65 ГОДИНИ УАСГ, МАЙ, 2007 Г.
10. ДЕНЕВ, Д., СТ. КОСТОВА, ОТНОСНО ИЗЧИСЛИТЕЛНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА, ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - 65 ГОДИНИ УАСГ, МАЙ, 2007 Г.
11. ДЕНЕВ, Д. ПРЕДСТОЯТ ДНИ НА ПРОВЕРКА, ДОКЛАД НА КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА ВИСШЕТО СТРОИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, МАЙ, 2007 Г.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
1. ДЕНЕВ Д. УБЕДИТЕЛНА ИЗЯВА НА СЛИВЕНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, В-К “СЛИВЕНСКО ДЕЛО”,БР.44,1977 Г.
2. ДЕНЕВ Д. ПРЕДАДЕН ЛИ Е БИЛ ЛЕВСКИ?, В-К “ТРУДОВО ДЕЛО”, БР.13, 1988 Г.
3. ДЕНЕВ Д. НЕИЗВЕСТНОТО В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, “НОВА ЗВЕЗДА”, 2004 Г.
4 ДЕНЕВ Д. БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ЛЕТЯТ, В-К “СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ”, БР. 31, 2006 Г.
5. ДЕНЕВ Д. ДОКАТО ЩИТЪТ БУКСУВА, В-К “СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ”, БР. 35, 2006 Г.
6. ДЕНЕВ Д. АНКЕРНОТО УКРЕПЯВАНЕ, ИЛИ ПАРАГРАФ 22, В-К “СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ”, БР. 6, 2007 Г.
7. ДЕНЕВ Д. ОСНОВИТЕ, ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ, СП. “ОЩЕ ЗА КЪЩАТА”, БР.1, 2007 Г.
8. ДЕНЕВ Д. МАДАРА – ДОМЪТ НА БОГОВЕТЕ, СП. “ОЩЕ ЗА КЪЩАТА”, БР.3, 2007 Г.

Хоби

Българска история