Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

проф. д-р инж. Иван Трифонов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Иван Трифонов
Кабинет Б732
Телефон 65-11-89; 9635245/571
E-mail ist_fte@uacg.bg

Лекционни курсове

Проектиране на пътища и възли

Образование

висше - 1963 г.  ИСИ, специалност "Пътно строителство"

Езици

Немски и Руски

Професионални умения

Научна и преподавателска дейност в областта на пътното строителство. Участия при изготвянето на учебници и нормативни документи в областта на проектирането и строителството на пътища. Проектантска дейност на инфраструктурни обекти. Общ мениджмънт на търговски дружества. Консултации и експертизи по проектирането и строителството на автомагистралната мрежа в България и други пътни обекти.

Научни интереси

Пътища

Научна дейност

Над 60 публикации в областта на пътното дело в България и Германия.
Проектантска дейност на инфраструктурни обекти.
Общ мениджмънт на търговски дружества.
Научна и преподавателска дейност в областта на пътното строителство.
Консултации и експертизи по проектирането и строителството на автомагистралната мрежа в България и други пътни обекти.
Участия при изготвянето на учебници и нормативни документи в областта на строителството и проектирането на пътища.
 

Членство

от 2010 г. до момента - Почетен член на Управителния съвет на Българската Браншова Асоциация по безопасност на движението
от 2008 г. до момента - Член на Управителния съвет на “Трейс Груп Холд”

2002-2008 г. Извънщатен сътрудник на Управление КАТ
1979-1989 г. Секретар на Централната комисия по безопасност на движението
1995-1998г. Член на борда на директорите на “Автомагистрали” ЕАД

Участие в проектиране и строителство

1963 - 1966 г. Главен проектант в “Пътпроект” - София

Промяна на трасето на Автомагистрала “Хемус” в участъка от гара Яна до мотел “Правец”. Резултат: отпадане на тунел с дължина 3125м и преминаване през Витиня с тунел с дължина 1100м. Снижение на строителната стойност с 83 млн лева - от 198 млн лв на 115 млн лв.
Златен орден на труда. Регистрирано в Института за изобретения и рационализации №627/17.04.1979 г.

Участие в международни проекти

2000-2009 г. Председател на Съвета на директорите на “Автомагистрали” ЕАД
Осигуряване на 10 машини за зимно поддържане, дарени от правителството на Германия за “Автомагистрали ЕАД с посредничеството на проф. д-р Ралф Роос, D.h.c.

2004-2007 г. Участие в проект по програма Темпус заедно с преподаватели от института по транспортни съоръжения на ТУ-Дрезден  за разработване на учебни планове за пътно строителство в Сирия.

Участия в световни конгреси и международни конференции.

Участие в комисии за защита на дисертации в ТУ-Дрезден.

от 2008 г. - Педседател в дипломните комисии на специалност Транспортно строителство - немскоезично обучение, съвместно с професори от ТУ-Виена 

Научни и академични длъжности

от 2008 до момента Гост-професор в катедра “Пътища”
2004 - 2008 г. Ръководител на катедра “Пътища” при УАСГ-София
2000 г. Професор в катедра “Пътища” на УАСГ-София
2000 - 2004 г. Декан на Факултета по транспортно строителство при УАСГ - София
1989 - 1999 г. Зам. декан на Факултета по транспортно строителство при УАСГ - София
1981 - 1999 г. Доцент в катедра “Пътища” на УАСГ - София
1979 г. Кандидат на техническите науки по научната специалност 02.15.12. ”Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения”
1966 - 1969 г. Главен асистент в катедра “Пътища” на УАСГ - София

Други длъжности и дейности

от 2000г. до 2006г. - Член на Съвета на директорите на Холдингова дружество "Пътища" АД, гр.София от 2000г. до 2006г. - Председател на Съвета на директорите на "Автомагистрали ЕАД от 2002г. до 2006г. - Извънщатен сътрудник на управление КАТ

Публикации

Над 50 бр.публикации и нормативни документи в областта на пътищата и организация на движението.

Друга информация

Ръководител на трима докторанти, двама от които са защитили дисертациите си.

Хоби

Риболов