Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Радка Янева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Радка Янева
Кабинет Р311
Приемно време ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - 2013-2014 УЧЕБНА ГОДИНАВТОРНИК ОТ 10 ДО 12 ч.
Телефон ;9635245/439
E-mail yanevar_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Геодезия I част - Геодезически факултет, сп. "Геодезия", I курс Управление на проекти - Геодезически факултет, сп. "Геодезия", V курс Геодезия - Геодезически факултет, сп."Устройство и управление на земи и имоти", I курс

Образование

Инженер-геодезист - Висш инженерно строителен институт, Геодезически факултет София, 1972 г.; Инженер-математик - Висш машинно технически институт,София, Факултет по "Приложна математика" 1973 г.; Специализация по геодезия - Московски институт за инженери по геодезия и аерофотоснимка, катедра "Геодезия", Москва, Русия, 1986 г.; Специализация по бизнес мениджмънт - Университет по национално и световно стопанство, София 1990г,;

Езици

руски език - добре английски език - задоволително

Научни интереси

Геодезия; Управление на проекти

Научна дейност

Главно в областта на геодезията.

Членство

Академичен съвет на УАСГ НТС-Съюз на геодезистите в България

Научни и академични длъжности

Доктор - Висш институт по архитектура и строителство,Геодезически факултет, София, 1990г.; Доцент - Висш институт по архитектура и строителство, Геодезически факултет, София, 1992г..

Ключови думи за научно-изследователска дейност

геодезически инструменти и технологии, организация и управление на геодезическото производство, охрана на труда, управление на проекти

Други длъжности и дейности

Заместник декан по Учебната работа, 1994-1999г. Заместник декан по Научно изследователска работа 2004-2008 г.

Публикации

1. Златанов Г., Р. Янева. Организация и управление на геодезическото производство, учебник, УАСГ, София, УАСГ,1990; 2. Янева Р. Светлодалекомерна полигонометрия в населени места. Докторат, София, 1990; 3. Тодоров Л., Г.Лазаров, Ив.Иванов, П. Бакалов, Р. Янева, В. Вълчинов. Ръководство за упражнения по геодезия. Техника, София, 1985; 4. Лазаров Г., П. Бакалов, Р. Янева, Д. Димитров. Ръководство за упражнения по геодезия, София, Техника, 1991 г. 5. Бакалов П., Р. Янева, Д. Тонков, Е. Кръстанов, Св. Бакъшева. Ръководство за упражнения по геодезия. УАСГ,София, 2004.

Конспекти

ТЕСТ ПО ГЕОДЕЗИЯ II ЧАСТ
доц. д-р. инж. Б. Банов