Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Боян Петров

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

гл.ас. д-р инж. Боян Петров
Кабинет 1027
Приемно време

Приемно време:

 

Петък 25.06.24 г. от 14:00 до 14:30 ч. в лаб.52, когато сте в залата, използвайте e-mail за връзка, когато сте в залата.

 

Моля да следите за промени!
За комуникация, ползвайте електронната поща.

Телефон 9635245/758
E-mail bpetrov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

 Упражнения по:
Строителни материали; Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Строителни материали; Специалност: Архитектура

Строителни изолации; Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

Образование

2008 Магистър-инженер по Строителство на транспортни и съоръжения (СТС), УАСГ.

Езици

 Английски

Професионални умения

Строителни материали, Строителни изолации

Участие в научно-изследователски проекти

 „Разработване на методики за изпитване на строителни материали и за национални технически одобрения, включително верификация на методи за изпитване на строителни материали, съгласно хармонизираните европейски стандарти“;
„Получаване на метакаолин и проучване на възможностите за приложение в циментови композити”
„Супер-високоякостни бетони – алтернатива за изграждане на високи сгради и транспортни съоръжения в Р. България”,
"Обобщена методика за оценяване на бетона като строителен материал в контекста на устойчивото развитие"
"Възможности и ефективност на екологични шумозащитни преградни съоръжения в градски условия (гр. София)"
„Възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции под вода”,
"Самоуплътняващ се бетон (суб) - изследване на сцеплението между суб и армировката, повлияно от водоотделянето в условия на агресивна среда, за приложението му в промишленото и гражданско строителство",
"Изследване на зависимостите между характеристиките на скалните материали в България за целите на съвременното транспортно строителство"
"Изкуствените невронни мрежи (ANN) като инструмент за анализ и прогноза в областта на строителните материали и процеси"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

  • Строителни материали
  • Бетон
  • Дълготрайност
  • Химически добавки

Други длъжности и дейности

Ръководител на звено "Сертификация" към направление "Оценяване на съответствието на строителните продукти и издаване на българско техническо одобрение" на ЦНИП при УАСГ

Друга информация

 Линкове към видео упражнения:

Проектиране състава на бетона
част 1: https://youtu.be/glAA2Romprc
част 2: https://youtu.be/0YXHbsoJV74
част 3: https://youtu.be/wBolVPRIIrk
част 4: https://youtu.be/vb7fKq64JB4

Оценка на съответствието: https://youtu.be/buzwEUYVbTQ
Оценка на съответствието пример част 1: https://youtu.be/FzjrEXw7CBs
Оценка на съответствието пример част 2: https://youtu.be/EeToqS6ei8o

Учебни материали
Упражнение 7: Оценка на съответствието с Microsoft Exel 2016
Неокончателна версия - предстои доработване


ДругиХоби

Фотография

Плуване

Катерене

Бягане

Колоездене

Танци

Каяк