Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Преподаватели /

доц. д-р арх. Марта Петрова

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата - Хоноруван преподавател

доц. д-р арх. Марта Петрова
Кабинет А722
Приемно време вторник 14-16 часа
Телефон 9635245/471
Факс 9635245/471
E-mail mpetrova_far@uacg.bg
Семейно положение Неомъжена
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1991 - 2005

Лекционни курсове

История на Бългжарската архитектура за студентите от III курс на АФ, История на архитектурата 15-18 век за студентите от II курс на АФ

Образование

Висше - архитектура, доктор, доцент

Езици

Руски, френски и полски

Научни интереси

История на европейската архитектура - 15-18 век, История на Българската архитектура

Участие в проектиране и строителство

Проекниране на градоустройствени разработки, жилищни и обществени сгради в София и цялата страна в периода 1962-1991 година. По-важни обекти в колекив - Център на Враца и Сграда на ВИИИ "Николай Павлович" в Студентски град /частична реализация/. По-важни самостоятелни обекти - Национален център за обучение на компютърни специалисти в град Правец, жилищни комплески в град Разлог, Културен дом в град Голянци, КПП "Капитан Андреево", Жилищна сграда с магазини , офиси и ресторант в град Белица, жилищни сгради в София, разширение на Профсъюзен дом /зрителна зала/ в град Пазарджик, жилищни сгради /едно- и многофамилни/ в Пазарджик, Трявна и др.

Научни и академични длъжности

Доцент в катедра "История и теория на архитектурата", Заместник декан по учебната дейност на Архитектурния факултет към УАСГ, научен секретар на Специализирания научен съвет /СНС/ по Архитектура към Висшата атестационна камисия /ВАК/, доцент в катедра "История и теория на архитектурата"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Българска средновековна архитектура,Български крепости и съоръжения,Ренесанс,Барок, Режанс, Рококо, Класицизъм

Публикации

Публикации в годишниците на УАСГ в годините 1990-1999 Публикации в годишниците на Немската академия на науките /ГДР/ 1977-1980 Публикации в годишниците на археологическите музеи в Русе, Варна и Шумен Публикации, свързани с международни научни прояви в ГФР 1980-1981 год.