Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели

Преподаватели

гл.ас. д-р Ангел Буров
Преподавател
ас. Иглика Недялкова
Преподавател
ас. Магдалена Кирчева
Преподавател
проф. д-р арх. Валери Иванов
Хоноруван преподавател
доц. д-р арх. Елена Димитрова
Хоноруван преподавател
ас. Мила Йолова
Хоноруван преподавател
Ивета Попова
Секретар на катедра