Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели

Преподаватели

гл.ас. д-р Ангел Буров
Преподавател
ас. Иглика Недялкова
Преподавател
ас. Магдалена Кирчева
Преподавател
Силвия Чакърова
Докторант
проф. д-р арх. Лино Бианко
Хоноруван преподавател
проф. д.н. арх. Иван Никифоров
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р арх. Веселина Троева
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р арх. Валери Иванов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)
доц. арх. Йордан Търсанков
Преподавател (пенсиониран)
доц. арх. Веселин Дончев
Преподавател (пенсиониран)
Ивета Попова
Секретар на катедра