Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Преподаватели

Преподаватели

ас. арх. Боян Митов
Преподавател
ас. Мария Даскалова
Преподавател
проф. д-р арх. Младен Мирянов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. арх. Ивайло Николов
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. арх. Калин Цачев
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. арх. Димитър Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
Маргарита Шевченко
Секретар на катедра
ас. арх. Десислава Косева - Ковачева
Технически организатор