Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Преподаватели

Преподаватели

ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател
ас. арх. Сава Кисляков
Преподавател
ас. арх. Игнат Тодоров
Преподавател
проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател
Виолета Кръстева
Секретар на катедра