Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р арх. Панайот Савов
Ръководител катедра
ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател
ас. арх. Сава Кисляков
Преподавател
ас. арх. Игнат Тодоров
Преподавател
проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател
Виолета Кръстева
Секретар на катедра