Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Промишлени и аграрни сгради / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Ръководител катедра
ас. арх. Иван Ценов
Преподавател
арх. Емил Михов
Докторант
проф. д-р арх. Йордан Радев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р арх. Анна Аврамова
Преподавател (пенсиониран)
доц. арх. Димитър Андрейчин
Преподавател (пенсиониран)
инж. Звездичка Добрева
Секретар на катедра
ас. арх. Валери Ценов
Технически организатор