Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
доц. д-р Орлин Иванов
Преподавател
доц. д-р Панчо Куртев
Преподавател
доц. д-р Илко Николчев
Преподавател
доц. Денко Колев
Преподавател
доц. Генчо Накев
Преподавател
доц. Милена Блажиева
Преподавател
гл.ас. д-р Йордан Леков
Преподавател
ас. Антон Данаилов
Преподавател
ас. Елена Трифонова
Преподавател
проф. Христо Харалампиев
Хоноруван преподавател
доц. Владимир Игнатов
Хоноруван преподавател
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра