Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
доц. д-р Орлин Иванов
Преподавател
доц. д-р Панчо Куртев
Преподавател
доц. Денко Колев
Преподавател
доц. Генчо Накев
Преподавател
доц. Милена Блажиева
Преподавател
гл.ас. д-р Йордан Леков
Преподавател
ас. Антон Данаилов
Преподавател
ас. Елена Трифонова
Преподавател
проф. Христо Харалампиев
Хоноруван преподавател
доц. Владимир Игнатов
Хоноруван преподавател
проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)
доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра