Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
доц. Владимир Игнатов
Преподавател
доц. Денко Колев
Преподавател
доц. Генчо Накев
Преподавател
доц. Милена Блажиева
Преподавател
гл.ас. д-р Йордан Леков
Преподавател
гл.ас. д-р Орлин Иванов
Преподавател
гл.ас. д-р Панчо Куртев
Преподавател
ас. Антон Данаилов
Преподавател
ас. Мартин Трифонов
Преподавател
проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)
доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра