Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Александър Таушанов
Ръководител катедра
проф. д-р инж. Здравко Бонев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Иво Байчев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Георги К. Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Боян Дамянов
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Стефан Кинарев
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Исак Леви
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Рангел Рангелов
Преподавател (починал)
ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка