Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Румяна Захариева
Ръководител катедра
д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател
д-р инж. Александър Николов
Хоноруван преподавател
Зоя Владова
Секретар на катедра
инж. Симеон Бояджиев
Инженер поддръжка
инж. Борислав Симонов
Инженер поддръжка
Георги Стоянов
Специалист, поддръжка