Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Ръководител катедра
доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Хоноруван преподавател
Ралица Спасова
Секретар на катедра