Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Ръководител катедра
проф. д.н. инж. Румен Арсов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Петър Калинков
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Ганчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Драган Драганов
Преподавател (пенсиониран)
Десислава Цанкова
Секретар на катедра