Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Ръководител катедра
проф. д-р инж. Димитър Тошев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Росица Тодорова
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Преподавател (бивш)
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Преподавател (бивш)
Емилия Ангелова
Секретар на катедра
Валентин Маринков
Специалист, поддръжка