Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Петър Николов
Ръководител катедра
ас. инж. Грета Костова
Преподавател
проф. д-р инж. Петър Стефанов
Хоноруван преподавател
доц. д-р инж. Весела Филипова
Хоноруван преподавател
проф. д.н. инж. Теодор Етимов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Иван Трифонов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Енчо Дулевски
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Илия Иванчев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Костадин Топуров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Донка Гутева
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Митко Дечев
Преподавател (пенсиониран)
Беатрис Стоянова
Секретар на катедра