Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Ръководител катедра
гл.ас. д-р Боян Лазов
Преподавател
Тодор Павлов
Хоноруван преподавател
проф. д-р мат. Михаил Константинов
Хоноруван преподавател
проф. д.н. мат. Тодор Гичев
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р Владимир Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р мат. Диана Стоева
Преподавател (бивш)
доц. д-р мат. Галина Пелова
Преподавател (бивш)
мат. Албена Владимирова
Секретар на катедра