Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р мат. Данаил Брезов
Ръководител катедра
доц. д-р Михаил Колев
Преподавател
гл.ас. д-р Боян Лазов
Преподавател
ас. Ирина Наскинова
Преподавател
проф. д-р мат. Михаил Константинов
Хоноруван преподавател
проф. д-р мат. Владимир Тодоров
Хоноруван преподавател
доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Хоноруван преподавател
доц. д-р мат. Симеон Стефанов
Хоноруван преподавател
гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова
Хоноруван преподавател
Албена Владимирова
Секретар на катедра