Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Ръководител катедра
гл.ас. д-р Боян Лазов
Преподавател
проф. д-р мат. Михаил Константинов
Хоноруван преподавател
проф. д-р мат. Владимир Тодоров
Хоноруван преподавател
доц. д-р мат. Симеон Стефанов
Хоноруван преподавател
доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Хоноруван преподавател
гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова
Хоноруван преподавател
проф. д.н. мат. Тодор Гичев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р мат. Диана Стоева
Преподавател (бивш)
доц. д-р мат. Галина Пелова
Преподавател (бивш)
Албена Владимирова
Секретар на катедра