Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р Диана Йорданова
Ръководител катедра
гл.ас. д-р Илия Тодоров
Преподавател
проф. д-р Тодор П. Тодоров
Хоноруван преподавател
Лилия Иларионова
Секретар на катедра