Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели

Преподаватели

ас. инж. Лора Фидосова
Преподавател
проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Костадин Костадинов
Преподавател (пенсиониран)
Петя Кръстева
Секретар на катедра