Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Антонио Ангелов
Ръководител катедра
ас. инж. Георги Митрев
Преподавател
ас. инж. Петя Борисова
Преподавател
проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)
инж. Росица Рачева
Секретар на катедра