Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р инж. Антонио Ангелов
Ръководител катедра
ас. инж. Мариян Генчев
Преподавател
ас. инж. Иван Астатков
Преподавател
проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Преподавател (пенсиониран)
Мирослава Екзарова - Станева
Секретар на катедра