Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Преподаватели

Преподаватели

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Ръководител катедра
проф. д-р инж. Борислав Маринов
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Люба Павлова
Преподавател (пенсиониран)
Силвия Дошева
Секретар на катедра
Петя Кръстева
Секретар на катедра