Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов
Кабинет Корбус Б, 731
Приемно време

Приемно време

Четвъртък ( 19.01.2023г ) - 12:00ч до 13:00ч

Петък ( 20.01.2023г ) - 09:00ч до 10:00ч

Телефон 0888919171
E-mail grozdanov@institute-tsi.com
Уебсайт http://institute-tsi.com/
Място и дата на раждане гр. Търговище 04.07.1987г
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2011

Лекционни курсове

Транспортни системи - Лекции и упражнения

Организация и безопасност на движението - Лекции

Проектиране на пътища - Упражнения

Въведение в строителството - Упражнения

Образование

2006г - 2011г УАСГ ,София Магистър, Пътно строителство

2017г - 2018г ВУЗФ, Магистър по Икономика

2015г - 2019г УАСГ, София, Доктор

Езици

Български

Английски

Научни интереси

Безопасност на движението по пътищата

Пътна безопасност

Нормативни документи и законодателство

Градоустройство и градско планиране

Управление на качеството 

Членство

ББАПБ

Научни и академични длъжности

главен асистент към катедра "Пътища" 

Курсови задачи и задания