Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов
Кабинет Корбус Б, 731
Приемно време

 29.12.2023г - 12:00ч - 13:30ч

02.01.2024 - 05.01.2024 - след предварително уговорка по телефон или мейл

03.01.2024г - 13:00ч - 14:00ч

08.01.24 до 12.01.24 - всеки ден между 12:00ч - 14:00ч

 

16.01.2024г 12:00ч - 14:00ч

17.01.2024г - 09:00ч - 11:00ч

 

Телефон 0888919171
Факс grozdanov_fte@uacg.bg
E-mail grozdanov@institute-tsi.com
Уебсайт http://institute-tsi.com/
Място и дата на раждане гр. Търговище 04.07.1987г
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2011

Лекционни курсове

Транспортни системи - Лекции и упражнения

Организация и безопасност на движението - Лекции

Проектиране на пътища - Упражнения

Въведение в строителството - Упражнения

Образование

2006г - 2011г УАСГ ,София Магистър, Пътно строителство

2017г - 2018г ВУЗФ, Магистър по Икономика

2015г - 2018г УАСГ, София, Доктор

Езици

Български

Английски

Научни интереси

Безопасност на движението по пътищата

Пътна безопасност

Нормативни документи и законодателство

Градоустройство и градско планиране

Управление на качеството 

Стратегическа инфаструктура

Членство

ББАПБ

International road federation ( IRF Global )

Научни и академични длъжности

главен асистент към катедра "Пътища" 

Курсови задачи и задания