Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

инж. Павел Давидов

Строителен факултет, Катедра Учебна и изпитвателна лаборатория по технология и механизация на строителството - Ръководител лаборатория

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Инженер поддръжка

инж. Павел Давидов