Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели /

гл.ас. д-р мат. Михаил Хамамджиев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р мат. Михаил Хамамджиев
Кабинет 317 (Ректорат)
Приемно време

За консултации:

Петък, 12:00 - 15:00

 

E-mail m_hamamdjiev@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2011

Лекционни курсове

 Тема за поправителния изпит по МА1 15.02.2022

Поправката по Математически анализ 1 за специалности ХС и ВиК при гл. ас. Михаил Хамамджиев ще се проведе на 15.02.2022 г. от 14:00 ч. дистанционно.

На 15.02.2022 г. в 14:00 ч. на груповите мейли ще получите мейл с изпитното задание от следния мейл адрес:
ma1.uasg.htf.2122z@gmail.com
Изпитното задание ще се появи и тук по същото време.

Важно за студенти от предишни години: За да можете да се явите на изпита, трябва задължително да сте си извадили протокол от канцеларията на ХТФ.

Ще имате 120 минути за работа. Трябва да предадете работите си от личен мейл адрес в рамките на този срок (т.е. до 16:00 ч. на 15.02.2022г.) на ma1.uasg.htf.2122z@gmail.com. Закъсненията няма да се толерират и няма да правим изключение от това правило – всеки 5 минути закъснение при предаване след 16:00 ще води до намаляване на вашата окончателна оценка с една единица.
Трябва да предадете решенията си в PDF формат, който да се състои от снимки на решените от вас на ръка задачи, като на заглавната страница трябва да присъстват имената ви и факултетния ви номер. Инструменти за преобразуване на снимки до PDF и обединяването им в един файл можете да откриете например на следните два сайта (безплатни са и не изискват регистрация):
https://www.easypdf.com (JPG to PDF и PDF Merge)
https://www.jpg2pdf.com (JPG to PDF и Combine PDF)
Самият процес е прост и изисква 1-2 минути. Аз ви съветвам да потренирате предварително, за да нямате проблеми на изпита (оправдания – имах технически проблеми и не се оправих няма да приемам). Именувайте задължително файла, които предавате, като FN.PDF, където FN e вашия факултетен номер. Внимавайте при снимането на решенията – размазани и нечетливи решения сами разбирате, че няма как да бъдат оценени положително.