Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Станислав Доспевски

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Преподавател (пенсиониран)

гл.ас. д-р инж. Станислав Доспевски
Кабинет Б 435
Приемно време

За периода от 08.06. до 28.06.2020 г.

Понеделник: от 09:30 до 11:30

Четвъртък: от 09:30 до 11:30

E-mail stdospevsky@abv.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2012

Лекционни курсове

Динамика и устойчивост на хидротехнически съоръжения

Образование

1982 - Магистър-инженер, специалност "ПГС-конструкции", УАСГ, София

1992 - Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Езици

английски, руски

Членство

КИИП

Курсови задачи и задания