Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Владимир Чангулев

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Владимир Чангулев
Кабинет 206
E-mail chn_far@uacg.bg

Образование

Архитект "магистър" (профил урбанизъм)  - УАСГ 2008 г.

Езици

Български, Английски

Научни интереси

Градска среда, Културно наследство, Дизайн за градската среда, Регионално планиране

Членство

КАБ - РК София област

БНК на ИКОМОС

Конспекти


Учебни материали


Лекционен курс 2022/2023 уебна година
https://drive.google.com/file/d/1ogOspDE2LVZa2AGxU5XpuzGkUKSsASe-/view?usp=sharing

Правила за заверка