Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев
Кабинет Б753
Приемно време

от Понеделник до Четвъртък- 11:00 - 12:00 - в седмицата за занверки - 07-11.06.2021г.

 Петък от 10 до 11 часа

Телефон 0878710055
E-mail ceco_z@abv.bg
Уебсайт www.linkedin.com/in/tsvetan-blagoev-b60b3049/
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2013

Образование

 2003-2008 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес

2008-2013 – УАСГ София, строителен иженер по Транспортно строителство, специализация Железопътно строителство

2014 –2017 УАСГ София, Докторант на самостоятелна подготовка на тема: „Конструкции за баластов и безбаластов железен път в зоната на преход и при изкуствени съоръжения.“

Езици

 испански, английски

Професионални умения

 Работа с MS Office, AutoCad, Autocad Civil 3d, ZWCad, Sap2000, MathCad, Corel Draw, Indesign, ....

Научни интереси

 Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения.

 Безбаластови конструкции на железния път.

Взаимодействие железет път - мостова конструкция.

Оразмеряване на елементите на железния път.

Членство

Член на Национално сдружение "Общество на инженерите по железния път"
Член на КИИП
Член на НТС по транспорт

Участие в научно-изследователски проекти

“ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНЕНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МОСТОВЕ С ПЪТНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ОТВОРЕН ТИП ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ОБЕДИНЕНА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТАРАТА КОНСТРУКЦИЯ”, договор БН-175-15, ЦНИП при УАСГ, София 2015г.

Участие в проектиране и строителство

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И МОСТОВЕ.
ОБСЛЕДВАНЕ НА ПЪТНИ И ЖП МОСТОВЕ.
ИЗПИТВАНЕ НА ПЪТНИ И ЖП МОСТОВЕ

Научни и академични длъжности

2013 - УАСГ, кат. "Железници" - асистент

2017 - УАСГ, кат. "Железници" - гл. асистент

2017 -УАСГ, кат. "Железници" - доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

безбаластов железен път, релса, траверса, баластова призма, взаимодействие, стоманени мостове, комбинирани мостове, преходна зона

Публикации

 „Изследване на аспекти от взаимодействието между БНП( безнаставов релсов път) и съществуваща мостова конструкция“ – публикувана в годишник на УАСГ 2015г., автори: доц. д-р инж. Лазар Георгиев, ас. инж. Цветан Благоев, инж. Мартина Николова.


„Възможности за привеждане на стар стоманен жп мост към съвременните условия на експлоатация“ – Международна научна конференция ВТУ Тодор Каблешков, Боровец, автори: доц. д-р инж. Лазар Георгиев, ас.инж. Цветан Благоев, инж. Мартина Николова, проф. д-р инж. Милчо Лепоев.


„Рехабилитация на старите стоманени железопътни мостове у нас и концепции за привеждането им към съвременните условия на експлоатация“, списание Транспортно Строителство и Инфраструктура бр.10, 2015г., автори: доц. д-р инж. Лазар Георгиев, ас.инж. Цветан Благоев, инж. Мартина Николова.


„Съвременни конструкции на железния път върху монолитна основа“, НТС-Пловдив, НТС-София, автор: инж. Цветан Благоев.


„Съвременни методи за изчисляване на елементите на горното строене на железния път.“ IX Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 2016“, ВСУ „Черноризец Храбър“

Друга информация

Код за отстъпка на онлайн курсове:

Кода :UACG

Кода се въвежда на: http://code.aula.bg/

Публикации


Конспекти


Учебни материали

Видео обучение
линк към видео обучение

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б


Курсови задачи и задания


Фото галерия

  • УК 25/18
  • фуга Дунав мост
  • обикновена стрелка
  • бретел
  • права наклонена стрелкова улица
  • портален кран на провизорен релсов път
  • железопътен мост над река Чая