Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска
Кабинет A1007
Приемно време

Понеделни  09-12h

Сряда 09-12h

Телефон 0878534738
E-mail irina.mutafchiyska@uacg.bg

Лекционни курсове

Семинари и упражнения


Урбанизъм - ОКС Бакалавър

Съвременна Европа - 3-ти семестър
Социално-икономическа статистика. Въведение в регионалните анализи – 4-ти семестър
Регионална и градска икономика – 4-ти семестър
Регионално планиране – 5-ти семестър
Урбанизъм и администрация - 6-ти семестър
Жилищна политика (избираем) – 6-ти семестър

Урбанизъм – ОКС Магистър
Проект Общ устройствен план на община – 1-ви семестър
Управление на проекти 2-ра част (избираем) - 1-ви семестър
Проект Интегрирано планиране – 2-ри семестър
Регионална и урбанистична статистика - 2-ри семестър
местър
Управление на проекти - 7-ми семестър

 

Образование

2009 - 2012 г., ОНС Доктор, Диплома №52 от 1.11.2014

2006 - 2008 г., Урбанизъм - ОКС Магистър, УАСГ

2002 - 2006 г., Урбанизъм - ОКС Бакалавър, УАСГ

Езици

 Английски

Членство

 Съюз на урбанистите в България (СУБ)

Участие в научно-изследователски проекти

 „Оптимизиране на експертния капаците за  пространствено планиране в България, реализиран в изпълнение на Договор БН173/2013, ЦНИП при УАСГ с ръководител доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова 

„Приложимост на географски информационни системи с отворен код в пространственото планиране в България“, реализиран в изпълнение на Договор БН147/2013, ЦНИП при УАСГ с ръководител доц. д-р арх. Елена Димитрова

"Интегрирарните планове за градско възстановяване и развитие - ефективни инструменти за управление на териториите, социално-икономическото развитие и околната среда",  реализирано в изпълнение на Договор БН126/2011, ЦНИП при УАСГ  с ръководител доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова