Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Кабинет каб. 10, ет. 3 в западния коридор между Корпус А и Корпус Б
Приемно време

Поправката по Мениджмънт за студентите от специалност Транспортно строителство ще се проведе на 09.09.2022 г. от 17:15 онлайн на страницата на курса в новата платформа за електронно обучение. Моля, студентите, които ще се явят да се свържат с мен на stoyan26@yahoo.com

 

 

 

 

E-mail stoyan26@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове