Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Кабинет каб. 10, ет. 3 в западния коридор между Корпус А и Корпус Б
Приемно време

Поправителният изпит по Икономика за специалност Геодезия ще се проведе на 12.09.2023 г. от 12:00 часа в моя кабинет 10 на третия етаж в западния коридор между корпус А и корпус Б. 

 

 

 

E-mail stoyan26@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

 

 

 

 

Конспекти