Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Кабинет каб. 10, ет. 3 в западния коридор между Корпус А и Корпус Б
Приемно време

Приемни часове за консултaции, заверки и оценки през сесията: 

За седмицата 19.07. - 25.07.:

- в понеделник (19.07): 17.00 - 18.00 ч. 

- в петък (23.07): 11.15 - 11.30 ч.

 

  

 

 

 

E-mail stoyan26@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2013