Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

Силвия Чакърова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Докторант

Силвия Чакърова

Образование

май 2014 - юли 2015 - специализация по програма AUSMIP+ в Университета на Мелбърн (University of Melbourne), Мелбърн, Австралия

ноември 2013 - докторантски обмен по програма CEEPUS в Технически университет, Виена, Австрия

2010-2012 - Магистър по урбанизъм, УАСГ, София, България

януари - май 2011 - студентски обмен по програма Еразъм в Университетски колеж Дъблин (University College Dublin), Дъблин, Република Ирландия

2006-2010 - Бакалавър по урбанизъм, УАСГ, София, България

Езици

английски език - ниво C1

японски език - ниво А1