Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

проф. д-р арх. Валери Иванов

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Валери Иванов
Кабинет А1026
Телефон 9635245/744
E-mail valiv_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1981

Лекционни курсове

"Умение за учене и комуникации", спец. "Урбанизъм", ОКС "Бакалавър", I семестър.

"Социална инфраструктура", спец. "Урбанизъм", ОКС "Бакалавър", IV семестър.

"Професионална етика", спец. "Урбанизъм", ОКС "Магистър", I семестър.

"Практикуване на професията Архитект", спец. "Архитектура", IX семестър.

Образование

 Висше.

Езици

 Руски, английски.

Професионални умения

Разработване на устройствени планове.

Разработване на инвестиционни проекти.

Научни интереси

Градско планиране.

Социална инфраструктура.

Устройствено планиране.

Членство

 САБ, КАБ.

Участие в проектиране и строителство

• 2014г. – Пдсаланово задание за изработване на Общ устройствен план на община Елхово;
• 2014г. – Еднофамилна жилищна сграда в с. Лозен;
• 2014г. – Жилищна сграда с подземни гаражи в ж.к. “Люлин“, гр. София;
• 2014г. – Жилищна сграда с офиси и гаражи в ж.к. „Младост 2“, гр. София;
• 2013г. – Планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Елена;
• 2013г. – Планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Ракитово;
• 2013г. – Планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Трън;
• 2013г. – Планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Радомир;
• 2012г. – Планово задание за изработване на Общ устройствен план на община Белоградчик;
• 2012г. – Офис сграда ул.“Люботрън“, гр.София;
• 2012г. – Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в ж.к.“Младост“1А, гр.София;
• 2012г. – Търговски, бизнес и жилищен комплекс, м.“Бул. България“, гр.София (обемно-устройствено проучване);
• 2012г. – Търговски и бизнес комплекс, м.“НПЗ Искър – Север I част“, гр.София (обемно-
устройствено проучване);
• 2011г. – Хипермаркет „Баухаус“, м.“Задгарова артерия“, гр.София;
• 2011г. - Многофамилни жилищни сгради в гр.София – ж.к.”Кръстова вада”, м.”Витоша –
ВЕЦ Симеоново”, ул.”Люботрън”;
• 2011г. - Еднофамилни жилищни сгради в гр.София – кв.”Горна баня”, кв.„Симеоново”, кв.”Владая”;
• 2010г. – Жилищни сгради в гр.София – жк.”Младост”, жк.”Кръстова вада”, Зона Б17;
• 2010г. – Концепция за разработване на ОУП – гр.Плевен;
• 2009-2010г. – Урбанистична концепция и ПУП за имоти в землището на с.Раднево, общ.Марица, обл.Пловдив;
• 2009г. - Урбанистична концепция за развитие на община Девин;
• 2009 г. - Търговски комплекс „Технополис – Явор”, гр.Велико Търново;
• 2009г. - Жилищна зона „Радиново-2”, гр.Пловдив – идейни разработки;
• 2009г. - Търговско-административна сграда, м.„Милево ханче”, гр.София;
• 2009г. - Жилищни сгради в гр. София;
• 2008г. – Търговски комплекс „Технополис – Явор”, гр.София;
• 2008г. – Търговски комплекс „Технополис – Явор”, гр.Бургас;
• 2008г. - Жилищни и офис сгради в гр.София, гр.Елин Пелин, гр.Ботевград;
• 2007г. – Хотелски комплекс „Ралинец”, гр.Разлог;
• 2007г. - Жилищни сгради в гр.Банско, гр.Ботевград, кв. „Манастирски ливади” и ж.к. „Младост 2” в гр.София;
• 2007г. - Търговски комплекси „Технополис” в гр.Пазарджик, гр.Ямбол, гр. Добрич;
• 2006г. – Бизнес и хотелски комплекс „Орбита”, гр.София;
• 2006г. - Сграда 14 в Бизнес парк – София;
• 2006г. - Жилищна група в кв.„Бояна”, гр.София;
• 2006г. - Търговски комплекси „Технополис” в гр. Велико Търново, гр. Благоевград;
• 2005г. – Търговски комплекс „Спортер”, гр.София;
• 2005г. - Жилищен квартал „Овча купел”, ул. „Любляна”, гр.София;
• 2005г. - Жилищни сгради в гр.Банско;
• 2004г. – Жилищни сгради в ж.к. „Младост 2”, кв.”Лозенец” и бул. „Сливница”, гр.София;
• 2003г. – Търговски комплекси „Технополис”, гр.Пловдив, гр.Бургас, гр.София;
• 2002г. – Общ устройствен план, гр.София, етап „Ескизен проект”, част „Социална инфраструктура”;
• 2002г. - Мултифункционална сграда 13 в Бизнес парк - София;
• 2002г. - Бизнес – център „Солни пазар”, гр.София;
• 2001г. – Търговски комплекс „Технополис” в Бизнес парк – София;
• 2001г. - Офис сграда и хотел „Елит”, бул. „Г. Делчев”, гр.София;
• 2000г. – Казино и ресторант в гранд-хотел „София”, гр.София;
• 2000г. - Еднофамилни сгради в гр. Банкя;
• 1998г. – Търговски комплекс „Боила” в кв. „Горубляне”, гр.София;
• 1997г. - Жилищна и административна сграда на бул. „Г. Делчев” и бул.”България”, гр. София;
• 1991-2004г. – Жилищна група в ж.к. „Младост 2”, гр. София;
• 1991-2004г. - Многоетажни жилищни сгради в гр. София - бул. „Инж. Иван Иванов”, кв.” Симеоново”, ул. „Голо бърдо”, ул. „Енос”, ул. „М. Балабанов”, бул. „Цар Борис ІІІ”, ул. „Детелин войвода”, ул. „Персенк”, ул. „Гребенец”, ул. „Хр. Белчев”, ул. „Рилски езера”, бул. „Ген. Скобелев”, ул. „Д. Войников”, ул. „Ю. Гагарин”;
• 1991-2004г. - Еднофамилни жилищни сгради в гр. София, Община Елена, гр.Кнежа;
• 1990г. – Жилищна група в ж.к. „Малинова долина”, гр.София;
• 1988г. – Единно средно училище по електронни системи – ж.к.”Младост”, гр.София;
• 1981-1990г. – Проекти за училищни сгради в гр.София и страната;
• 1984г. – Архитектурно-художествено оформление на ЦГЧ в гр.Лом;
• 1983г. – Инженерно-административен комплекс ГУП, гр.София;
• 1983г. – Младежки клубове в кв.„Изток” и „Студентски град”, гр.София.
 

Научни и академични длъжности

Професор, Доктор.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Градско планиране.

Социална инфраструктура.

Устройствено планиране.

Други длъжности и дейности

Член на Факултетски съвет на Архитектурен факултет, УАСГ.

Член на Академичен съвет, УАСГ.

Председател на Общо събрание на Архитектурен факултет, УАСГ.

Публикации

 По-важни публикации в областта на Урбанизма

• Енергоефективно градоустройство на жилищните територии - добри чуждестранни практики, Годишник на УАСГ - свитък 1, Архитектура и градоустройство, том XLVI, 2013-2014
• Изготвяне на задания и опорни устройствени планове за изработвена на общи устройствени планове на общини /ОУПО/, в.“Строител“, бр.19/09.05.2014, съвместно с арх. Пл. Стоянова.
• Проблеми при осигуряване и систематизиране на изходни данни за ОУП, изготвяна на Задание и Опорен План за Общ устройствен план на община, в. “Строителство градът“, бр. 19/12-18.05.2014, съвместно с арх. Пл. Стоянова. 
• Енергийно ефективните еднофамилни жилищни сгради – градоустройствени,
архитектурни и строително-технически перспективи, Международна юбилейна научно-
приложна конференция, УАСГ, София, 2012г., съвместно с д-р арх. Огнян Симов, арх. Олег Гайдаров.
• Социална инфраструктура и селищна структура, Доклад на конференция, организирана
от УАСГ, САБ и АСУБ, 2011г.
• Урбанистични концепции за развитие на общините в България – една съвременна
необходимост, сп.”Архитектура”, бр.2, 2010г., съвместно с арх.Пл.Стоянова.
• За архитектурното образование, в.”Строителство градът”, бр.22, 2009г.
• Градоустройствени аспекти на преструктурирането на кварталите, в.„Строителство
градът”, 2005г.
• „Социална инфраструктура на София – идеи за развитие”, сп.”АМС”, 2002г.
• „Градоустройството и правата на човека”, сп.”Архитектура”, 2002г.
• „Британският опит в обновяването на жилищните сгради”, сп. „Архитектура”, кн.1, 2001г.
• „Пътят към устойчиво развитие – обновяване на панелните комплекси”, Брошура, 2000г.
• „Нов живот на старите градски квартали”, 2000г.
• „Защо дипломирам Градоустройство?”,Доклад, 2000г.
• „Нов живот на старите панели”, доклад на „Интерарх 2000”, 2000г.
• „Проект за малко селище - ръководство за проектиране”, в колектив, 2000г.
• „Градоустройствени проблеми в ТВУ в България”, 1992г.
• „Градоустройствени проблеми на студентските общежития”, 1989г.
• „Общественото обслужване в Студентски град, София”, 1987г.
• „Единни средни политехнически училища – първа степен, Норми за проектиране”, 1983г.

По-важни публикации в областта на сградите за образованието и
студентските общежития


• „Архитектурни проблеми в ТВУ в България”, в колектив, 1992г.
• „Архитектура на училището в Странджа-Сакар”, в колектив, 1989г.
• „Норми на проектиране на общежития”, 1989г.
• „Архитектура на студентското общежитие”, дисертационен труд, 1989г.
• „Отдих на студентите – архитектурни проблеми”, в колектив, 1987г.
• „Обзавеждане на училища и детски заведения”, в колектив, 1986г.
• „Проектиране на спортни съоръжения за ВУЗ”, в колектив, 1986г.
• „Гъвкаво проектиране на училища с блок – секции”, в колектив, 1985г.
• „Нови насоки за проектиране на училища”, в колектив, 1984г.
• „Експериментални ппроекти за ЕСПУ”, в колектив, 1983г.

 

Друга информация

Участие в конкурси (в колектив)

• 2014г. – Жилищен комплекс "Владая"/I премия/;
• 2013г. – Многофункционален спортен комплекс „Диана“, гр.Ямбол /І премия/;
• 2013г. – Урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на
площад „Света Неделя“, ръководител колектив проф. д-р арх. Ал. Александров /ІII премия/;
• 2012г. – „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“, гр.Сливен;
• 2007г. – Концепция за разработване на ОУП – Община Хасково /І премия/;
• 2007г. - Концепция за преустройство на форумно пространство в центъра на
гр. Ботевград /І премия/;
• 2006г. - Концепция за разработване на парк „Арпезос”, гр.Кърджали /откупка/;
• 2006г. - Концепция за разработване на туристически комплекс „Божура”,
гр.Средец /Іпремия/;
• 2005г. – Концепция за разработване на ОУП, гр.Самоков;
• 2005г. - Концепция за разработване на ОУП, гр.Сливен /І премия/;
• 2004г. – Международен конкурс „Градски парк Хелиникон, гр.Атина”, Гърция;
• 2004г. - Концепция за разработване на ОУП, гр.Варна;
• 2003г. – Концепция за разработване на ОУП, гр.Стара Загора;
• 2000г. – Национален конкурс за Рамкова програма „София и европейската
интеграция” /І премия/;
• 2000г. - Национален конкурс „Планово задание за разработване на ЗРП на територията на
бившето военно училище /БВУ/, гр.Велико Търново;
• 1999г. – Национален архитектурен конкурс „Идеи за архитектурно - градоустройствено и
функционално развитие на обществените пространства в централната градска част на
гр.София;
• 1996г. – Национален конкурс за Сграда на РВД, летище гр.София /откупка/;
• 1996г. - Национален конкурс за Градоустройствена концепция за развитие на
Студентски град, гр.София;
• 1992г. – Конкурс за Централната част на гр.Берлин, Германия;
• 1989г. – Конкурс за Градоустройствено решение на УНК-ВМЕИ и ВИСС
гр.Пловдив /І премия/;
• 1984г. – Национален конкурс за 14 и 30 класни училища /две завишени откупки/.