Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Тихомира Костова

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

гл.ас. д-р арх. Тихомира Костова
Кабинет А1003
Приемно време

понеделник 13-14 часа; четвъртък 13-14 часа

Телефон +359895 450 023
E-mail kostova.tihomira@gmail.com
Място и дата на раждане гр.Русе

Лекционни курсове

Теми в специализиран лекционен курс: 

1. Архитектурни проблеми на формите за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода. 

Образование

 • 2018 Доктор, архитект – „Архитектурни проблеми на форми за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода”, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, катедра ”Жилищни сгради"
 • 2007 – 2013 Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София ;
 • 2002 – 2007 Средно образование, с профил интензивно изучаване на английски и немски език,училище "Възраждане" , гр. Русе (България);
   

 

 

 

 

Езици

 •  Английски език - писмено и говоримо

Професионални умения

 • Проектиране на жилищни, обществени,промишлени сгради и интериори.
 • Компютърни умения на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); ArchiCad, AutoCad, Photoshop;
   Lumion 3D, Artlantis Studio.
 • Упражнения и лекции със студентите по архитектура в УАСГ.
   

 

Научни интереси

 • Архитектурни проблеми на форми за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода.
 • Затворнически общежития като поделения на места за лишаване от свобода.

Научна дейност

Костова, Т. "Архитектурни проблеми на форми за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода." Дисертационен труд, 2018, библиотека УАСГ.

Членство

 Камарата на архитектите в България

Научни и академични длъжности

доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

жилищни, функционални схеми, обемно-пространствена структура, хора лишени от свобода

Други длъжности и дейности

 Отговорник за IV курс към кат. "Жилищни сгради".

Публикации

 1.  Костова, Т. "Архитектурни проблеми на форми за обитаване, предназначени за хора лишени от свобода." Дисертационен труд, 2018, библиотека УАСГ.
 2.  Костова, Т. "Архитектурни насоки при проектирането на единична жилищна структура в заведения за хора лишени от свобода", Годишник на УАСГ.
 3.  Костова, Т."Обемно-пространствена структура на заведения за хора лишени от свобода", Годишник на УАСГ.
 4.  Костова, Т. (2019). Жилищна сграда „Варвара Хаус “, сп. "The Building ", 2019,стр. 1 – публикация в онлайн платформа https://www.the-building.eu/sgradi/zhilishtni-sgradi/1315-zhilishtna-sgrada-varvara-house

 

Курсови задачи и задания