Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Константина Христова

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

гл.ас. д-р арх. Константина Христова
Кабинет 1003
Приемно време

понеделник 13:30 - 14:30

четвъртък 13:00 - 14:00  //в 907 или 1003//

E-mail khristova_far@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. София

Лекционни курсове

 Жилищни сгради - специализиран курс: "Социални жилища", "Модулни, сглобяеми и малки жилища", "Co-living"

Образование

2005 - II АЕГ "Томас Джеферсън", гр. София

2012 - МАГИСТЪР спец. АРХИТЕКТУРА, УАСГ

2016 - МАГИСТЪР спец. АРХИТЕКТУРНА ТЕОРИЯ И КРИТИКА, УАСГ

2019 - ДОКТОР, УАСГ, АФ, кат. "Жилищни сгради"

Членство

 КАБ, САБ

Книги