Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

ас. инж. Венцислав Тепелиев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

ас. инж. Венцислав Тепелиев
Кабинет корпус Б, ет. 10, каб. 1047
Приемно време

Office hours:
 

24.09.2021 Петък / Friday 10:30 - 11:30 - каб.1047
29.09.2021 Сряда/ Wednesday 18:30 - 19:30 - каб.1047
01.10.2021 Петък / Friday 08:00 - 9:00 - каб.1047
06.10.2021 Сряда/ Wednesday 18:30 - 19:30 - каб.1047
08.10.2021 Петък / Friday 08:00 - 9:00 - каб.1047
13.10.2021 Сряда/ Wednesday 18:30 - 19:30 - каб.1047
15.10.2021 Петък / Friday 08:00 - 9:00 - каб.1047

 

Моля, запознайте се с последната заповед на ректора по отношение на мерките за безопасност.

E-mail v.tepeliev@uacg.bg