Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

ас. инж. Виктория Стоилова

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

ас. инж. Виктория Стоилова
Кабинет 432
E-mail v.evg.stoilova@abv.bg

Лекционни курсове

 Упражнения на специалност ССС по дисциплините: Стоманобетон, Стоманобетонни конструкции, Стоманобетонни мостове, Специални стоманобетонни конструкции