Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Преподаватели /

доц. д-р инж. Стефан Йотов

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Стефан  Йотов
Приемно време

При явяване на изпит (ако сте от предишни семестри или години) - моля, заявете си индивидуален изпитен протокол в канцеларията на Вашия Факултети, и то не в последния момент! Без протокол не може да се явите на изпит! 

Приемно време: петък (14.06.2024г.) - 11,30 до 13,00ч. - каб. 1034, корпус Б.

Изпитни дати за спец. Архитектура (4 курс): 25.06.(вторник)-11,00ч.- 3 и 4 група; 27.06. (четвъртък) - 11,00ч. - 7 група; 04.07. (четвъртък) - 11,00ч. - 5 и 6 група; 09.07. (вторник) - 11,00ч. - 1 и 2 група;  18.07.(четвъртък) - 11,00ч. - ПОПРАВКА.

Залите за изпитите ще бъдат обявени допълнително.   

 

ПОПРАВКА: 15.02. (четвъртък) - 11,00 ч.   ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

 

 

E-mail st.yotov_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

 

 "Икономика на строителството" (за студенти от специалности ССС, ВК и Арх.)

"Микроикономика" (за студенти от специалност УС - бакалаври)

"Управление на недвижими имоти" (избираема дисциплина за специалност ССС)

"Управление на недвижими имоти" (за студенти от специалност УПС - магистри)

 

 

 

 

Образование

 Доктор по научната специалност 05.02.21 "Управление и организация на производството (строителство)", УАСГ

Специалност: "Строителство на сгради и съоръжения" - магистър, УАСГ

Езици

Немски език;

руски език;

английски език (базово ниво).

Научни интереси

 

- Пазар на недвижими имоти (жилищни и бизнес имоти)

- Жилищно ипотечно кредитиране

- Икономическа история на Западния свят

- Безусловен (универсален) базов доход

- Горна, средна и ниска класа, прекариат.

Научни и академични длъжности

 2015 - до сега - доцент

Друга информация

 Резултат от атестация (за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2020 г.) : 617,7 точки (при минимум 340 точки)

 Резултат от студентска оценка (за същия период) : 32,05 точки (при максимум 40 точки)

Хоби

 Кино, пътувания, книги, музика, журналистика.